MvSZW: vrije toegang tot de arbeidsmarkt alleen voor legale vreemdelingen

Op 20 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) uitspraak gedaan over de interpretatie van artikel 2, aanhef en onder d BuWav (ECLI:RVS:2019:904). De staatssecretaris heeft zich op het standpunt gesteld dat dit artikel van de BuWav zo geïnterpreteerd dient te worden, dat om vrije toegang tot de arbeidsmarkt te hebben niet alleen een aantekening in het verleden voor vrije toegang tot de arbeidsmarkt is vereist, maar ook dat die aantekening is afgegeven aan een vreemdeling die behoort tot een specifieke categorie vreemdelingen die wordt genoemd in artikel 4, tweede lid, Wav [legaal verblijf]. De Afdeling heeft geoordeeld dat deze uitleg onjuist is. De verwijzing in het artikel van de BuWav slaat volgens de Afdeling niet alléén op de categorie ‘legale vreemdelingen’.

Nu wel is beoogd dat dit artikel van de BuWav slechts van toepassing is op legale vreemdelingen, wordt het artikel hiermee in overeenstemming gebracht.

Besluit van 30.8.19 in staatsblad 297, 20.9.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-297.html