SvJ&V: nieuw mensenhandelbeleid Dublinclaimanten: tijdelijke B8/3 ingeval opsporingsindicaties

T/m mei zijn al ruim 475 verzoeken ontvangen om aangiftes op te nemen, waarbij het in ruim 80% van de verzoeken gaat om Dublinclaimanten. Hierdoor is de wachttijd voor aangiften enorm opgelopen, komt de DT&V in de knel bij het overdragen van Dublinclaimanten en ziet de IND een sterke toename van het aantal verleende B8/3-vergunningen.

Daarom wordt de B8/3-verblijfsregeling mensenhandel op korte termijn aangepast voor Dublin-claimanten. Wanneer een Dublinclaimant aangifte doet van mensenhandel, zullen de politie en het OM de aangifte binnen een streeftermijn van vier werkweken behandelen en beoordelen of er voldoende opsporingsindicaties in Nederland zijn, waarvoor de aanwezigheid van de vreemdeling in Nederland noodzakelijk moet worden geacht. Wanneer dit het geval is, zal de IND een tijdelijke B8/3-vergunning verlenen. Wanneer het OM oordeelt dat aanwezigheid in Nederland niet noodzakelijk is, wordt door de IND geen verblijfsvergunning verstrekt en zal de overdracht voortgezet worden. Voor niet-Dublinclaimanten blijft de huidige B8/3-verblijfsregeling hetzelfde.

kamerstuk 28638: 165, 28.6.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28638-165.html