SvV&J: aantal personen in gezinslocatie en VBL

 

gezinslocaties

VBL

2015-1

1.860

180

2016-1

1.780

350

% verschil

-4%

+94%

Rapportage vreemdelingenketen eerste helft 2016