Steun LOS

Stichting LOS ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften en fondsen. Het is een voortdurende uitdaging om de financiering van diensten zoals de helpdesk, lobby en publieksactiviteiten op jaarbasis rond te krijgen.

Wilt u helpen ons werk mede mogelijk te maken? Steun ons met een eenmalige gift of door donateur te worden.

Eenmalige steun kunt u overmaken via deze link.

Wilt u donateur worden? Maak dan een automatische overboeking aan. Wij vinden het fijn als u ons ook informeert via info@stichtinglos.nl.

Wilt u een abonnement op onze tweewekelijkse nieuwsbrief met (juridische) informatie over basisrechten, legaliseringsmogelijkheden en de controle-maatregelen? Voor particulieren kost die 50,-. U krijgt desgewenst dan ook toegang tot de abonnee-pagina's op onze website. Meld u aan via info@stichtinglos.nl.

Ons rekeningnummer is  NL72 INGB 0009 552 448 ten name van Sticht Landel Ongedocument Steunpunt te Rotterdam. Stichting LOS heeft ANBI-status, zie hier. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!