Publicaties

Stichting LOS publiceerde de volgende rapporten:

Leefsituatie

Het leven gaat door, onderzoek naar de leefsituatie van 88 ongedocumenteerde mannen in Utrecht. Door Mieke Kox, 2010
Kinderen buiten Beeld, mei 2014, engelse vertaling: Children out of View
Basisrechten van ongedocumenteerden in theorie en praktijk, Atachan Abilov, januari 2017
‘I do not know where the wind will blow me’ - A research on the changing lives and survival strategies of aging long-term undocumented migrants in the Netherlands. Lizebeth Melse, juli 2018
Een langdurig ongedocumenteerd bestaan: leven versus beleid. Glenn Oostveen, juli 2018

Rapportages door het Breed Medisch Overleg over medische zorg voor ongedocumenteerden

Toegang tot de Gezondheidszorg juni 2009
Voor hun kiezen, februari 2010

Rapportages over Strafbaarstelling illegaal verblijf

Artikel in Asiel en Migratie-Recht van januari 2011
Artikel in Sociaal Bestek van juni 2011
Artikel in Diaconie en Parochie van mei 2012
Sara Dros: De juridische en praktische gevolgen van het in het Nederlands recht geïmplementeerd inreisverbod voor migranten zonder verblijfsvergunning en de consequenties hiervan voor hun gedrag, juli 2014

Rapportages ongedocumenteerde slachtoffers

Spreken is goud, zwijgen is fout! De bescherming van vrouwen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven en slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Scriptie door Serap Sağlam, februari 2016
Een goede zaak. Onderzoek naar veilige aangifte voor ongedocumenteerden, Scriptie Rafaël Bouts, Ties Coenen, Robbert van Dijk, mei 2016
Shelters for undocumented migrant women in the Netherlands, artikel Rian Ederveen in Fempower, 2017

Opvang van migranten zonder verblijfsvergunning

Giving Shelter, masterthesis van Harmen Bouter, januari 2013
Tentenkampen en mensenrechten, artikel Rian Ederveen in Sociaal Bestek, januari 2013
Valse hoop of bittere noodzaak - opvang van mensen zonder verblijfsrecht, Amnesty International en Stichting LOS, mei 2017
BED BAD BROOD - Onderzoek naar besluitvorming rondom de kenmerken van gemeentelijke opvangvoorzieningen voor dakloze irreguliere migranten, scriptie van René aan de Wiel, juni 2017

Activering van migranten zonder verblijfsvergunning

Kansen creëren op verboden terrein, onderzoek naar sociale activering van ongedocumenteerde migranten. Marterscriptie Lieke van der Meulen, juli 2015
De jongvolwassen uitgeprocedeerde asielzoeker binnen de gezinslocatie Gilze die onderwijs wil volgen in Nederland. Scriptie Ralph van Heerbeek, juni 2016
Onderwijs meerderjarige ongedocumenteerden, scriptie Anne-Ruth de Vries, januari 2017
Van lijden naar leiden, Over de samenhang tussen activering, geestelijk welzijn en toekomstperspectief van ongedocumenteerden in Utrecht. Scriptie Lianne Straver, augustus 2019

Vreemdelingendetentie

Zorg in vreemdelingendetentie, mei 2014
Isolatie in vreemdelingendetentie, februari 2015
Opsluiten of beschermen? Kwetsbare mensen in Vreemdelingendetentie plus engelse samenvatting, april 2016
Detentie-omstandigheden onder huidig regime en onder wetsvoorstel getoetst aan internationale normen, Annemarie Busser, Revijara Oosterhuis en Tineke Strik in A&MR september 2019
Vreemdelingendetentie (II) - Gronden getoetst aan wetsvoorstel en aan Europees en internationaal recht, A. Busser, R. Oosterhuis en T. Strik in A&MR oktober 2019

Terugkeerrisico's

Post-deportation risks: A Country Catalogue of existing references, oktober 2017
Humaniteit in het Terugkeerproces: zicht op uitzettingen, juli 2019

 

Stichting LOS publiceerde tussen 2009-2013 het bulletin Buiten de Boot

U kunt hieronder uitgaven downloaden:

Buiten de Boot 1, 2009
Buiten de Boot 2, 2010
Buiten de Boot 3, 2010
Buiten de Boot 4, 2010
Buiten de Boot 5, 2011
Buiten de Boot 6, 2011
Buiten de Boot 7, 2012
Buiten de Boot 8, 2012
Buiten de Boot 9, 2013
Buiten de Boot 10, 2013 plus inlegvel

 

Voor publicaties van andere organisaties, klik hier.