Nieuws

Rb: werkwijze aanvraag LP en zicht op uitzetting Vietnam

Verweerder heeft uiteengezet wat de werkwijze is ten aanzien van LP-aanvragen voor Vietnam. De LP-aanvraag wordt digitaal en per post naar de Nederlandse ambassade in Hanoi verzonden.

(lees verder)

Rb: zicht op uitzetting Algerije

Ter zitting heeft de staatssecretaris toegelicht nog steeds zicht op uitzetting naar Algerije aan te nemen.

(lees verder)

RvS: psychische zorg in Nigeria van mindere kwaliteit, maar voldoende

In het BMA-advies staat dat de vreemdeling klachten heeft die voortkomen uit een posttraumatische stressstoornis en een depressieve stoornis.

(lees verder)

RvS: halfzus van Spaanse Unieburger heeft afgeleid verblijfsrecht

De vreemdeling en haar moeder hebben de Braziliaanse nationaliteit. Zij heeft geen contact met haar vader. Haar moeder heeft een vriend die ook de Braziliaanse nationaliteit heeft.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

Expositie Ongedocumenteerd en op leeftijd, 15feb-22mrt Mozes en Aäronkerk A’dam

Fotografe Mona van den Berg volgde 23 mensen die al decennia in Nederland wonen, maar nooit verbl

Gesprek: The Xenophiles wonder: Are You Happy Now?, 1mrt 20u de Balie Amsterdam

Gelukszoeker is een scheldwoord geworden voor mensen die naar Nederland komen op zoek naar een be

Wake Detentiecentrum Zeist 3 maart, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staa

wake detentiecentrum Rotterdam, 3 maart 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Ai