Nieuws

Rb: geen recht op opvang in Gezinslocatie tijdens art-64 procedure, ondanks belang kind

De staatssecretaris heeft aan de vreemdelingen de verplichting opgelegd met een vrijheidsbeperking te verblijven in de Gezinslocatie Amersfoort.

(lees verder)

Rb: recht op opvang en zakgeld van COA vanaf datum inwilliging art-64

De staatssecretaris heeft de vreemdeling uitstel van vertrek verleend in verband met haar bevalling. De vreemdeling heeft vervolgens het COA verzocht om Rva-verstrekkingen voor de periode vanaf de

(lees verder)

Rb (vovo): geen uitzettingshandelingen zolang nog niet op beroep is beslist

Uit het arrest Gnandi volgt dat de rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit niet intreden zolang een rechter niet heeft beslist op het beroep gericht tegen de afwijzing van de asielaanvraag.

(lees verder)

SvJ&V: nieuwe schrijnendheid-elementen

Met deze brief informeert de SvJ&V de Kamer dat besloten is om twee nieuwe categorieën vreemdelingen aan te wijzen.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Bios in de Buitenlucht, 1-29 augustus in Humanity House, den Haag

Met oa:

Seminar: EU's border governance and humanitarian dilemmas, 22aug 14-17u Kopenhagen

Safe and legal migration routes have been reduced while borderlands, both at the threshold of Eur

Amsterdam City Rights: Markt met internationale entrepreneurs, 25aug 14-18u A’dam

Locatie: de Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D Amsterdam

Conference Geographies of Trouble/ Geographies of Hope, 27- 30 August 2019, London

We are said to live in troubled times.