Nieuws

Wetsvoorstel staatloosheid ingediend

In het wetsvoorstel wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter.

(lees verder)

HRC: recht op nationaliteit kind van moeder zonder brondocumenten

Een kind genaamd Denny werd in 2010 geboren in Utrecht bij een 21-jarige moeder uit China. Deze moeder werd in 2004 op haar vijftiende naar Nederland gesmokkeld en tot prostitutie gedwongen.

(lees verder)

SvJ&V: geen corona-coulance bij einde asielprocedure

Vreemdelingen waarvan de 28-dagen vertrektermijn is verstreken en die moeten terugkeren, kunnen onder voorwaarden in de vbl worden geplaatst.

(lees verder)

Info: aantal uitgezette gezinnen

In 2019 zijn er vanuit de caseload van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) circa 275 vreemdelingen, onderdeel van zo’n 70 families, in de ggv geplaatst, laat het ministerie van Justitie desge

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

TK Commissievergadering, 21 januari 2021 10-13u

Met als agendapunten:

Debat: Na de verkiezingen: een betere positie voor ongedocumenteerden?, 22jan 19:30 de Balie

Er verblijven enkele tienduizenden ongedocumenteerden in NL.

TK Commissie: Voorbespreking JBZ-Raad van 28-29jan, 27jan 12:30-15u

JBZ-Raad 28-29jan

UITGESTELD Film: Antigone, februari 2021 div theaters

Antigone vluchtte als kind met haar broers en zus vanuit Algerije naar Canada.