Nieuws

RvS: geen terugkeer Guinee mogelijk – detentie alleen bij reële terugkeerkans

Van een vreemdeling mag worden verwacht dat hij voldoende meewerkt aan terugkeer naar zijn land van herkomst.

(lees verder)

Rb: ondanks suicidepoging wel detentiegeschikt

Ter zitting is met partijen besproken dat er op 27 augustus 2023 in het detentiecentrum aan eiser een ordemaatregel is opgelegd wegens een suïcidepoging.

(lees verder)

Rb: terecht inbewaringstelling vanuit INLIA, eerst onwel en ziekenhuis

Eiser is om 09:55 uur staande gehouden. Hij werd tijdens het transport naar een plek bestemd voor verhoor onwel en is daarom per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

(lees verder)

Rb: vrijlating ivm zwangere partner

Eisers partner is bij deze zitting en ook bij de vorige zitting aanwezig geweest. Verder is gebleken dat eiser betrokken is en zijn partner bij staat in de zwangerschap.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

Museum Arnhem: tussen grenzen, 3 juni – 22 okt

Over de hele wereld bewegen mensen zich over grenzen.

Film Upon Entry, vanaf 21 sept

Met geldige visa reizen Diego, een Venezolaanse stedenbouwkundige, en Elena, een danseres uit Bar

Tentoonstelling: Refresh Amsterdam #2: War en conflict, 7okt-25feb Amsterdams Museum

Hoe bepaalt geweld uit het verleden je leven in het heden?

Film en Lezing Carolus Grütters bij Stichting GAST, 9 oktober 20u Maranathakerk Nijmegen

Stichting Gast behartigt al meer dan 20 jaar de belangen van ongedocumenteerden.