Nieuws

CBS: schatting aantallen immigranten en asielzoekers tot 2070

Voor de lange termijn gaat de Bevolkingsprognose 2020-2070 uit van ruim 290 duizend immigranten per jaar.

(lees verder)

Checklist buitenlandse erkenning en Nederlanderschap

Deze checklist bevat de toets aan het Nederlandse internationaal privaatrecht (artikelen 100 en 101 van boek 10 BW) tbv de vraag of een in het buitenland gedane erkenning door een Nederlander van e

(lees verder)

Rb: geen recht op opvang tijdens medische procedure in bezwaarfase

Verweerder heeft er terecht op gewezen dat verzoeker altijd aanspraak kan maken op medische voorzieningen.

(lees verder)

RvS: in terugkeerbesluit moet terugkeerland genoemd worden

In artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn is bepaald dat de staatssecretaris bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn - en dus ook bij het opleggen van een terugkeerbesluit - rekening moet houden met

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Internationale Webinar-Reihe: Kirchenasyl und das globale Migrationsregime, 25mei-18 juni, 19-20:30u

  • 25. Mai - Räume schaffen: Überleben und Sicherheit auf der Flucht

PICUM General Assembly, 17-18juni 14:00 to 17:00

Herdenking 44.000 namen, 20 juni 14-18u  Strand Scheveningen bij Barossa Beach

Met deze actie herdenken wij de dodelijke slachtoffers van het Europese asiel- en migratiebeleid.

Pauluskerk Wereldvluchtelingendag, 20 juni va 13u

Hoe is het om zonder geldige verblijfspapieren in Rotterdam te leven?