CAK: 12.000 ongedocumenteerden hebben zorg gevraagd in 2016, en 13.000 in 2017

Uit de gegevens van het CAK blijkt dat er in 2016 voor 12.068 personen zorg is gedeclareerd en in 2017 voor 12.894 personen. In beide jaren gaat het om iets meer mannen (51%) dan vrouwen (49%). Bijna de helft is tussen de 25 en 45 jaar oud. Een vijfde is jonger dan 25 jaar en een derde ouder dan 45 jaar. De jongste is nul jaar en de oudste 108 jaar. Tussen beide jaren doen zich hierin niet of nauwelijks verschillen voor. De onverzekerbare vreemdelingen blijken verder afkomstig te zijn uit een groot aantal landen. In 2017 zijn de meesten afkomstig uit Marokko (6,4%), Syrië (4,1%), Turkije (3,9%), Armenië (3,6%) en Suriname (3,4%). In 2016 is de top vier hetzelfde, maar is het vijfde land Nigeria (3,5%).

Ruim een vijfde (21%) van alle onverzekerbare vreemdelingen komt uit de GGD-regio Amsterdam, 16% uit de regio Haaglanden, 10% uit de regio Rotterdam-Rijnmond en 9% uit de regio Utrecht. Deze GGD-regio’s hebben een vergelijkbare omvang van ruim een miljoen inwoners. De eerste GGD-regio buiten de Randstad met relatief veel onverzekerbare vreemdelingen die zorg hebben ontvangen in 2017 is Groningen met 6%. Wat verder opvalt is dat in de Randstad de onverzekerbare vreemdelingen vaak uit Marokko afkomstig zijn en dat het buiten de Randstad vaker gaat om personen afkomstig uit Armenië, Suriname, Afghanistan, Mongolië, Syrië en Irak. Vaak gaat het in een regio hierbij om een kwart tot de helft van het totale aantal onverzekerbare vreemdelingen dat uit een specifiek land afkomstig is. Er lijkt met andere woorden sprake van een zekere mate van concentratie van onverzekerbare vreemdelingen in diverse regio’s.

https://www.wodc.nl/binaries/2917_Volledige_Tekst_tcm28-356573.pdf, 20.11.18