EU-verordening interoperationaliteit datasystemen grenzen en visa

De verordening voorziet in de volgende vormen van interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen:

  • een Europees zoekportaal, waardoor bevoegde instanties gelijktijdig verschillende informatiesystemen kunnen doorzoeken, op basis van zowel biografische als biometrische gegevens,
  • een gedeelde dienst voor biometrische matching, waardoor biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsopnames) uit verschillende systemen kunnen worden opgevraagd en met elkaar vergeleken,
  • een gemeenschappelijk identiteitsregister dat biografische en biometrische identiteitsgegevens van onderdanen van derde landen uit verschillende EU-informatiesystemen zal bevatten, en
  • een complexe identiteitsdetector, die controleert of de biografische identiteitsgegevens in de zoekopdracht in andere systemen voorkomen, zodat kan worden vastgesteld of aan dezelfde biometrische gegevens verschillende identiteiten zijn gekoppeld.

Dankzij het kader voor interoperabiliteit kunnen informatiesystemen elkaar aanvullen.

Inwerkingtreding: 11 juni 2019