RvS: 5jr termijn voor naturalisatie loopt door bij wijziging identiteit

De RWN, de geschiedenis van de totstandkoming van de RWN en de Handleiding RWN bevatten geen aanknopingspunten voor een beleid waarin de aanvang van de termijn van vijf jaar toelating en hoofdverblijf wordt gekoppeld aan het moment waarop een wijziging van de identiteitsgegevens heeft plaatsgevonden. De Afdeling is daarom van oordeel dat de hier geldende kaders van wet- en regelgeving in beginsel geen ruimte bieden voor beleid waarin de termijn van vijf jaar toelating opnieuw begint te lopen vanaf het moment dat de wijziging van de identiteitsgegevens heeft plaatsgevonden en de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft in Nederland op basis van zijn juiste persoonsgegevens.

Het hoger beroep is gegrond.
RvS 202106929/1/V6, 15.2.23
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2023:378

idem RvS 202106373/1/V6, 15.2.23
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2023:604

Zie ook IB 2023/15: Naturalisatie bij gewijzigde identiteit
https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1300076_1/1/, 23.2.23