WODC: schatting aantallen ongedocumenteerden

Volgens dit rapport is de populatie illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 35.530, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 22.881 tot 48.179. Voor het jaar 2009 is de oude schatting van 97.145, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 60.667 tot 133.624 vervangen door een nieuwe schatting van 41.835, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 20.654 tot 63.015.

 

2009

%

2013

%

totaal

41.835

 

35.530

 

geslacht

man

31.812

76

25.089

71

vrouw

10.023

24

10.441

29

leeftijd

12-18jr

 

 

1.828

5

> 40jr

6.625

16

7.677

22

stad

Amsterdam

3.610

9

3.979

11

Rotterdam

7.547

18

7.775

22

Den Haag

3.188

8

3.873

11

Utrecht

9.071

22

1.352

4

nationaliteit

Turks

6.786

16

2.472

7

Surinaams

3.179

8

708

2

Afghaans

 

 

1.767

5

Chinees

 

 

1.563

4

Braziliaans

 

 

1.180

3

Irakees

 

 

1.060

3

Somalisch

 

 

876

2

criminele antecedenten

17.273

41

10.821

30

Rapport 'Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012 - 2013', 25.9.15