BBB Enschede

Contactpersonen: 
VWON: mail: enschede@vluchtelingenwerk.nl; telefoon 053 - 569 9415
Opgericht: 
2018
Criteria: 
Betrokkene heeft binding met kerngemeente Enschede, en werkt actief mee aan juridisch perspectief in Nederland of als er geen juridisch perspectief bestaat, werkt hij/zij actief en aantoonbaar mee aan zijn/haar terugkeer.
Aanname: 
via VW Oost Nederland
Financiën: 
Gemeente