BBB Nijmegen

Informatienummer: 06-52056807
E-mailadres: snov.bed.bad.brood@gmail.com
Contactadres: Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Website: www.snovnijmegen.nl

Criteria: 
Binding met de regio Nijmegen, geen alternatieve opvang beschikbaar
Aanname: 
Aanmelding door één van de Nijmeegse hulporganisaties
Capaciteit: 
7-15 mannen en 4-8 vrouwen
Financiën: 
gemeente
Medewerkers: 
vrijwilligers