BBB Rotterdam

Contactpersonen: 
Aanmelden bij gemeente: So Za WE, Binnenrotte 158 tussen 9-12 uur
Of per mail: vreemdelingenloketMO@rotterdam.nl