Nieuws

Rb: bij twijfel leeftijd uitgaan van minderjarigheid

De voorzieningenrechter overweegt dat indien verzoeker gedurende deze procedure en de procedure die bij de IND aanhangig is ten onrechte als meerderjarig zou zijn aangemerkt, hij thans onvoldoende

(lees verder)

Rb: rechtmatig verblijf vanwege (tweede) aanvraag EU-recht maakt detentie onrechtmatig

Eerder heeft de Afdeling geoordeeld dat een vreemdeling die een aanvraag om toetsing aan het EU-recht heeft ingediend procedureel rechtmatig verblijf geniet op grond van artikel 8, aanhef en onder

(lees verder)

Rb: detentie vanuit INLIA terecht want geen medewerking terugkeer

Eiser verblijft al sinds april 2021 in de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) in Groningen.

(lees verder)

SvJ&V: bezetting detentie

In maart 2023 was de gemiddelde bezetting van de vreemdelingenbewaring (artikel 59 en 6 Vw2000) ca. 340 personen.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

Expositie: Binnen of Buiten – Grenzen en Begrenzingen, 27 mei t/m 18 juni, den Bosch

De expositie tast vanuit kunstzinnig oogpunt de grenzen van de maatschappij af.

Conference: Addressing Statelessness in Europe, 8-9 June, Madrid

The conference will bring together the insights and perspectives of experts from across Europe, i

VULNER Project Final Conference: Better Policies to Address Migrants’ Vulnerabilities, 8-9 june Brussel

The aim of the conference is to consider how VULNER’s findings across seven countries can shape n

GGD Haaglanden, JWS en OKIA: Haagsche Praat over zorg aan ongedocumenteerden, 13 juni 16-18u den Haag

Zoals in alle grote steden maken ook in Den Haag ongedocumenteerden deel uit van de samenleving.