Uitbuiting

Wat te doen bij uitbuiting?

Veel migranten komen naar Nederland om te werken en geld naar huis te sturen.  Ze zijn hier vaak naartoe gestuurd door kennissen, vrienden of dorpsgenoten. Soms wordt verteld dat ze veel geld zullen verdienen.  Of dat ze een opleiding en een nette baan krijgen. Maar eenmaal in Nederland blijken dit leugens.  Ze moeten bijvoorbeeld veel te lang werken, krijgen geen of weinig loon of moeten een schuld afbetalen aan de werkgever.

In Nederland is het verboden iemand te dwingen om te werken of om iemand uit te buiten, dit heet 'mensenhandel'. Het is een ernstige misdaad. Als u iemand kent die slachtoffer is van mensenhandel of uitbuiting, kunt u het beste advies vragen aan de volgende hulporganisaties:

FairWork
www.fairwork.nu
info@fairwork.nu
020 5231100

CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel)
www.comensha.nl
info@comensha.nl
033 4481186

Als een ongedocumenteerde migrant slachtoffer is van ernstige uitbuiting of mensenhandel kan hij of zij in aanmerking komen voor speciale bescherming. In sommige gevallen kan iemand dan een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.