Gezondheidszorg

Hebben ongedocumenteerde migranten recht op gezondheidszorg?

Ja, ongedocumenteerde migranten hebben recht op medisch noodzakelijke zorg.

Artsen hebben een zorgplicht. Ze mogen medisch noodzakelijke zorg niet weigeren omdat iemand zich niet kan identificeren of de rekening niet kan betalen. Onder medische noodzakelijke zorg wordt alle zorg verstaan die een arts passend en verantwoord vindt. Dat is bepaald door de Commissie Klazinga.

Ongedocumenteerden hebben ook recht op vaccinaties tegen covid.

Zie hieronder informatie over speciale soorten zorg

Wie betaalt de rekening?

Vaak kan de ongedocumenteerde migrant de rekening zelf niet betalen. Daardoor gaat deze niet naar de dokter of het ziekenhuis als dit nodig is. Maar medisch noodzakelijke zorg mag niet geweigerd worden omdat iemand de kosten daarvoor niet kan betalen. Als de ongedocumenteerde migrant de rekening niet kan betalen, moet dit worden gemeld bij de zorginstelling (zoals de dokter of het ziekenhuis). Die kan dan de kosten terug vragen bij het CAK.

Zorg zonder afspraak

Als voor de zorg geen afspraak hoeft te worden gemaakt, kan de ongedocumenteerde migrant naar elke zorginstelling. Hieronder valt bijvoorbeeld de dokter (huisarts), vroedvrouw, kraamzorg, fysiotherapie en Eerste Hulp van het ziekenhuis.

In het algemeen vergoedt het CAK 80% van de kosten voor zorg zonder afspraak. Voor zorg bij zwangerschap geldt 100% vergoeding.

Zorg met afspraak

Voor sommige zorg moet een afspraak worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor afspraken met artsen in het ziekenhuis, medicijnen van de apotheek, GGZ-zorg (Geestelijke Gezondheidszorg) en opname in een verpleeghuis of een psychiatrische instelling. Alleen zorginstellingen waarmee het CAK een contract heeft, kunnen de kosten voor zorg aan ongedocumenteerde migranten vergoed krijgen. Per gemeente wordt vaak een apotheek en ziekenhuis aangewezen. Kijk hier voor de lijst met instellingen die een contract hebben met het CAK.

Hoe werkt het in de praktijk?

Toegang tot zorg

Hulpverleners zoals huisartsen en mensen die bij ziekenhuizen werken weten niet altijd dat ongedocumenteerde migranten recht hebben op medisch noodzakelijke zorg. Ook weten ze niet altijd dat de kosten vergoed kunnen worden. Zorg daarom dat u informatie hierover en een formulier van het CAK print en meeneemt als u naar een hulpverlener gaat. Op de site van het CAK vindt u de verschillende formulieren en de uitleg.

De rekening

Vaak stuurt het ziekenhuis toch de rekening naar de ongedocumenteerde patiënt. Of ze proberen een regeling voor betaling van de kosten aan te gaan. Dat komt omdat het ziekenhuis eerst moet proberen of de patiënt zelf kan betalen. Het is belangrijk om rekeningen steeds per brief te beantwoorden en uit te leggen dat de patiënt niet kan betalen.

De huisarts krijgt maar 80% van de rekening vergoed en vraagt soms aan de patiënt de andere 20% te betalen. Dat is niet correct, en hoeft de patiënt niet te accepteren.

Sinds 1 januari 2014 zijn apothekers verplicht om €5,- per receptregel te laten betalen door de patiënt.

Zorg geweigerd

Soms komt het voor dat zorg wordt geweigerd.  Neem dan contact op met Dokters van de Wereld voor hulp.

Voor abonnees:

- recht op medische zorg algemeen
- recht op medische zorg rechtmatigen (oa. EU-burgers, asielzoekers)
-
beleid medische zorg
- beleid medische zorg €5,- maatregel
- beleid medische zorg rechtmatigen (oa. EU-burgers, asielzoekers)
- literatuur