Agenda

Counter Summit for Solidarity and Safety for All, 21-23 sept Wenen

On September 20th a meeting of the EU heads of states will take place in Salzburg, Austria. The key points on the agenda are so-called „internal security“ and „cyber security“ as well as the so-called „protection“ of the EU’s external borders against “illegal” migration. It is clear that thereby they mean a further expansion and strengthening of the deadly EU border regime, on the external borders as well as inside our cities, through more surveillance and control.

In Vienna we plan a three-day gathering with workshops, panels and time for informal exchange. We want to challenge their notion of security and develop strategies for organizing ourselves in our cities and neighborhoods. We want to move towards communities of solidarity and sanctuary cities. We will look for ways to connect and learn from our struggles in different contexts, by exchanging strategies on how to fight against deportations and how to strengthen solidarity in transit, be it on the external or internal borders of the EU. Struggles of migration will also be connected to issues of climate change, anti-fascist struggles and workers rights. We further want to share knowledge on surveillance, repression and the fight against police and their destructive violence and work out strategies to challenge their power and find ways to be in solidarity with each other.

https://safety4all.noblogs.org/program/

Debat: The end of the Mediterranean route, 23sept 16 Humanity House Den Haag

Up to now more than 1500 people have drowned in the Mediterranean Sea in 2018 while trying to reach Europe. In general politicians, aid agencies and scientists agree that the Mediterranean route, by which migrants from North African countries try to reach Europe, should end. They only disagree about the right solution.

What is the current situation at the Mediterranean border? What are the juridical obligations of the European Union with concern to migrants crossing the sea? And what can be a humane way to end the Mediterranean Sea route, that also works for Europe? 

We discuss this with Sandra Hammamy (SeaWatch), Salwa Zaher (Syrian journalist), Salvo Nicolosi (expert European and International Law), and Laurens van Doeveren (Ministry of Foreign Affairs). 

Read more » 

Debat: Rechteloos in Amsterdam, 25sept 20u Pakhuis de Zwijger Amsterdam

Ongedocumenteerde vluchtelingen worden momenteel stelselmatig van hun rechten ontzien door beleidsmatige uitsluiting van werk, opleiding of basale behoeftes als onderdak. Als reactie hierop wordt gekraakt voor onderdak en ontstaan steeds meer initiatieven die ontmoetingen tussen lokale burgers en ongedocumenteerde vluchtelingen mogelijk maken.

Tijdens deze avond gaan we het gesprek aan met politici, initiatieven, activisten en ongedocumenteerde vluchtelingen over de problematiek. Ook praten we over mogelijke oplossingen en acties die we kunnen ondernemen als stad Amsterdam. Moet kraken voor ongedocumenteerde vluchtelingen bijvoorbeeld worden gedoogd als de stad geen structurele oplossingen aanbiedt? Kan Amsterdam deze groep vrijhavens bieden waar ze wel recht op werk en menswaardig onderdak hebben?

https://dezwijger.nl/programma/rechteloos-in-amsterdam

Seminar ‘Hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel’, 26 sept 10-17.30u, Nieuwspoort Den Haag

CoMensha heeft, onder andere samen met INTERVICT Tilburg University, het afgelopen jaar een drietal belangrijke onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Graag willen we de resultaten delen.

1. ‘Slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek. Discrepantie tussen vraag en aanbod’  door CoMensha in samenwerking met Prof Conny Rijken

2. EU Fundamental Rights Agency onderzoek ‘Severe forms of labour exploitation – foreign workers’ door Dr. mr. Eefje de Volder

3. Facing Forward: Nine stories about being a survivor of human trafficking in a post-trafficking shelter in the Netherlands door Rik Viergever, projectleider bij CoMensha.

https://www.comensha.nl/Seminar-uitdagingen-bij-hulpverlening-aan-slachtoffers-van-mensenhandel

Vrouweneetcafe, 29sept 13.30u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzondere groep vrouwen te leren kennen en solidariteit met hen te tonen. We doen dit met een lunch, elke laatste zaterdag van de maand vanaf 13.30 uur. 

Adres: 'de Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1, halte j. P. Heijestraat).
Contact via Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning: www.svzv.nl.

Demonstratie Geen Kind aan de Kant, 29 september 14u, Katwijk

De voorzieningen in de gezinslocaties zijn bijzonder sober: zeer kleine kamers, zeer laag leefgeld, tekort schietende medische hulp, strenge regels op de gezinslocatie, absurde boetes waardoor het leefgeld van gezinnen regelmatig wordt gekort. De politie valt regelmatig 's ochtends vroeg binnen op gezinslocatie om gezinnen onverwachts over te brengen naar de gezinsgevangenis in Kamp Zeist, het laatste stadium voor de deportatie. Kinderen groeien zo op in constante angst voor deportatie naar een land dat zij niet of nauwelijks kennen. Daarnaast worden gezinnen regelmatig overgeplaatst naar andere gezinslocaties.

Met deze demonstratie willen we strijden voor een rechtvaardige behandeling voor vluchtelingengezinnen en het stoppen van politie-invallen en de daaropvolgende uitzettingen. We onderstrepen  ermee de eis van een onvoorwaardelijk Kinderpardon. Bovenal willen we alle gezinnen die in gezinslocaties wonen een hart onder de riem steken en laten zien dat ze niet alleen staan in hun strijd voor een beter leven.

Zie voor meer info: https://geenkindaandekant.nl/2018/07/19/demonstratie-in-katwijk/

Wake Detentiecentrum Zeist: 7okt, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken de Raden van Kerken van Zeist en Soest al meer dan elf jaar elke eerste zondag van de maand.

Nog altijd zitten in het Detentiecentrum Zeist onschuldige mensen opgesloten om uitgezet te worden, achter hoge hekken en prikkeldraad. Het vreemdelingenbeleid van de regering is nog altijd onveranderd en lijkt wel verscherpt, als je kijkt naar de uitzetting van gezinnen.

Er zijn plannen zijn om het detentiecentrum nog dit jaar te sluiten, maar de gezinslocatie lijkt te blijven bestaan. Zo lang niets zeker is, blijven de raden van kerken van Zeist en Soest doorgaan met de maandelijkse wake.

Locatie: het hek van het Detentiecentrum, Richelleweg 13, Soesterberg

Per auto: Afslag Soesterberg.
OV: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg

Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg
Informatie: 06 29025008 / 06-38795678; www.wakezeist.nl

Wake detentiecentrum Rotterdam, 7okt 16-17u

De wakes bij het detentiecentrum Rotterdam vinden plaats elke eerste zondag van de maand, van 16-17u.

Adres: Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Contact: connie@maraprojecten.nl

Permanent Peoples’ Tribunal on Human Rights of Migrants and Refugee Peoples, London, 3-4nov

The focus at this Hearing will be on the violation of rights to livelihood and the facilitation of the exploitation of migrants and refugees as workers, in the chain of labour. The indictment, prepared by civil society organisations in the UK, is attached to this call for evidence. The Defendant is the UK government, in its own right and representing other EU governments. The indictment sets out government policies which channel many migrants and refugees into precarious or illegal employment in which they have no protection and/ or deny them the possibility of a decent livelihood and other rights taken for granted by others. 

https://transnationalmigrantplatform.net/migrantppt/hearing-london/

Conference: Safeguarding children’s rights in immigration law, 23nov 9.30-17.30u Leiden

Millions of children are on the move worldwide. Children are fleeing conflicts and wars and move with or without their parents to attain a better future. Throughout the migration process, children find themselves in a vulnerable position. The entry into force of the UN Convention on the Rights of the Child has accelerated the proliferation of children’s rights worldwide. Also within immigration law, the idea that children deserve specific protection has become commonplace. However, in times of the securitization of migration control, the danger exists that the best interests of the child are not a primary consideration for governments and policy makers at international and domestic levels.

To address the challenge of safeguarding children’s rights in immigration law, we convene this conference.
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/11/safeguarding-children%E2%80%99s-rights-in-immigration-law