Agenda

Fototentoonstelling Piet den Blanken en Stijn Peeters: Migratie, 4 sept-9okt Ehv

De fotograaf documenteert, de kunstenaar interpreteert.

Volgens Den Blanken is migratie een mensenrecht. Er zou dan ook geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen mensen die vluchten voor geweld en mensen die migreren voor armoede en honger.

Peeters wil vooral zijn eigen gevoel van machteloosheid verbeelden. De situaties waarin vluchtelingen zich bevinden zijn vaak inhumaan. Politieke systemen blijken niet te werken. Problemen worden met militair geweld opgelost.

https://www.penningsfoundation.com/Exhibitions/Migratie

CEPS Webinar The EU response to the refugee situation in Afghanistan, 17sept 13u

This webinar aims to examine the main policy responses of the European Union to the challenges experienced by refugees and people looking for international protection from Afghanistan.

The event will interrogate the EU's role and the kinds of contributions that can be expected in light of the proposals outlined by the EU Pact on Migration and Asylum, as well as current responses from EU Member States and Ministries of Interior. The discussion will also assess to what extent the Union's current response has reflected the call for international solidarity and other political commitments for facilitating legal pathways for refugees as envisaged in the UN Global Compact on Refugees and the next UN Global Refugee Forum.

https://www.ceps.eu/ceps-events/the-european-unions-response-to-the-refugee-situation-in-afghanistan/

Syposium ’De vreemdeling ontvangen’, 18sept 10-12u Barbarakerk Culemborg

“Wat zijn de verhalen van stadsgenoten met een Molukse, Turkse of Marokkaanse achtergrond? Wat zijn hun ervaringen? Een nieuwe groep vluchtelingen uit Afghanistan is Nederland binnengevlogen. Hoe worden zij ontvangen?” En: hoe gaan politieke partijen, kerken en andere maatschappelijke organisaties met deze uitdagende problematiek om?

Na de inloop met koffie (9.30 tot 10.00 uur) zijn de sprekers professor Dorottya Nagy (Keulen), Domenica Gidei Biidu (mensenrechtenjuriste) en Bram van Ojik (voormalige Tweede Kamerlid en diplomaat). Gesprekken in kleine groepen met de sprekers zijn opgenomen in het programma. Een ook onder de lunch (12.00 – 13.00 uur) is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het symposium is een samenwerkingsverband met de protestantse Theologische Faculteit. De toegang is gratis, de hoed gaat rond.

Opgeven verplicht via: www.zevenwerken.nl.

COE, UNHCR: Conference on statelessness and the right to a nationality in Europe, 24 sept 9-17u

The aim of the conference is to provide an opportunity for member states, national authorities with specific expertise, international organisation, civil society representatives and stateless individuals to exchange views on how to maximize their role and successfully contribute to ending statelessness in Europe and guarantee the provision of fundamental rights set out in relevant international and regional treaties.

https://go.coe.int/FPHF0

Webinar Sociale Zekerheid EU-burgers 29 september, 10-11:30u

Tijdens dit webinar zal Paul Minderhoud, hoogleraar in Nijmegen, informatie geven over Sociale Zekerheid voor EU-burgers. Bedoeld voor mensen die in hun werk te maken hebben met EU-burgers die onregelmatig werken/ bijstand krijgen, en die niet zeker weten hoe lang zo iemand nog recht op voorzieningen houdt, en hoe ze deze mensen kunnen adviseren.
Het gaat dan bijvoorbeeld over vragen als:

  • als je je werk kwijtraakt, mag je dan ook bijstand aanvragen zonder gevolgen voor je verblijfsrecht? Hoe lang? Kun je dan nog steeds duurzaam verblijf krijgen?
  • als je een arbeidsongeval hebt, wat betekent dat voor je verblijfsrecht? Kun je na de ziektewet nog een WIA-uitkering krijgen?
  • als je een verbrokkeld arbeidsverleden hebt, kun je dan toch na 5jr duurzaam verblijf aanvragen?
  • als je meerdere weken in de nachtopvang hebt geslapen, kan je verblijfsrecht dan ingetrokken worden?
  • wat zijn de consequenties als je niet voor ziektekosten verzekerd bent? Voldoet je verzekering uit het herkomstland?

Aanmelden verplicht, bij rian.ederveen@stichtinglos.nl.
Wil je bij je aanmelding ook een voorbeeld sturen van een casus waar je mee te maken had?

ELENA Course 2021, 1-2okt Marseille

This year’s course will explore recent jurisprudence and practices of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, including practices related to interim measures in asylum cases and the entry into force of Protocol No. 15 to the ECHR; the impact of Covid-19 and the use of blockchain technology on migrants’ health; the end of international protection; as well as the European Ombudsman’s complaint mechanism and rules of procedure.

Three workshops will offer participants the chance to gain practical knowledge of crucial topics such as alternatives to detention; challenging medical age assessment; and access to classified information in national security cases, encouraging the exchange of national practices and legal strategies.

https://www.ecre.org/advanced-elena-course-2021-strengthening-international-protection-in-europe-and-thinking-ahead-now-open-for-registration/

Studientag „Handlungsspielräume im Kirchenasyl“, 02. Oktober, 11:00-17:00, Köln

Viele Auseinandersetzungen um das Kirchenasyl wurden und werden in den letzten Jahren auf juristischer Ebene geführt. Strafverfahren gegen Geflüchtete im Kirchenasyl und Verantwortliche von Gemeinden und Klöstern in Bayern sind die Regel. Erst Monate nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts stellte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Januar 2021 endlich seine rechtswidrige Praxis ein, die Überstellungsfrist bei sog. Dublin-Kirchenasylen von sechs auf 18 Monate zu verlängern.

Bei unserem Fachtag werden wir der Frage nachgehen, wer eigentlich Kirchenasyl definiert und was Kirchenasyl in unseren jeweiligen Kontexten genau bedeutet. Welche Herausforderungen werden auf die Kirchenasylpraxis zukommen? Und wie gehen wir mit dem öffentlichen Druck um, der auf Gemeinden bei dieser Praxis oftmals lastet? Der Studientag ist eine Kooperation zwischen der Ökum. BAG Asyl in der Kirche e.V., dem Ökum. Netzwerk Kirchenasyl in NRW e. V. und der Melanchthon-Akademie.

https://www.melanchthon-akademie.de/programm/kurs/16909-handlungsspielraeume-im-kirchenasyl/

Wake Detentiecentrum Zeist 3okt, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Kamp van Zeist. Een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Wake detentiecentrum Rotterdam, 3okt 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam

PKN Online college prof. dr. Dorottya Nagy : Migrantenkerken als gave van God , 7 okt 14-15:15u

Voer het gesprek over migratie in relatie tot kerk-zijn met de wens om op een verantwoorde manier een rol te spelen in de samenleving," is de oproep van prof. dr. Dorottya Nagy, gespecialiseerd in migratie. Doe mee!

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dorottya-nagy-a-het-is-tijd-de-to...

Werkdag Raad van Kerken: Vluchtelingen zonder recht, 20nov 10-16u Amersfoort

Doel van deze werkdag is de situatie van ongedocumenteerden onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen? Met medewerking van Derk Stegeman, directeur van Stek Den Haag, en Linda Polman, onderzoeksjournaliste.

Voor deze dag kunt u zich nu reeds opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl .