Agenda

Expositie Grietje en Floribert, sept-okt Kopi Susu Utrecht (opening 1sept)

Twee jaar lang werkten Floribert Kadima Moussa [1972, Dem. Rep. Congo] en Grietje van Ginneken [1948, Nederland] samen als maatjes. Zij is kunstenares en vrijwilligster bij de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht. Hij zocht als Franssprekende en getraumatiseerde vluchteling houvast en contact via kunst. Op de expositie zijn 10 werken te zien waaraan Floribert en Grietje samen gewerkt hebben. Een combinatie van grafiek, aquarel en tekst.

De opening is op vrijdag 1 september vanaf 20.00 uur.
Kunstcafe Kopi Susu  hoek Kanaalstraat/ JP Coenstraat 69, in Lombok  Utrecht
http://www.kopisusu.nl/c/exposities

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschillende aspecten van het thema migratie. In “Ik ben een geboren buitenlander” staat de collectie van het museum centraal: Hoe verhouden kunstenaars zich tot migratie, en op welke wijze brengen ze dit thema in beeld?

De tentoongestelde werken variëren van foto’s van de Nederlandse migranten die rond 1900 arriveerden op Ellis Island, New York en Surinaamse Nederlanders die zich in de jaren ’70 vestigden in de Bijlmer, tot meer actuele beelden van vluchtelingen aan de kust van Zuid-Spanje.

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/ik-ben-een-geboren-buitenlander

Fototentoonstelling Anoek Steketee: Staatloos, 6okt-7jan 2018, Rijksmuseum Amsterdam

In opdracht van het Rijksmuseum brengt Anoek Steketee het thema ‘Staatloos’ in beeld. Zij portretteerde twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Anoek Steketee: Hoe documenteer je staatloosheid als de kern van staatloosheid is dat het om mensen gaat die buiten het systeem geplaatst zijn? Mensen die in een georganiseerde, bureaucratische samenleving volstrekt rechteloos en onzichtbaar zijn? Mensen die officieel niet bestaan? Dit onderwerp maakte me bewust van de vanzelfsprekendheid van het hebben van rechten als staatsburger. Het doorgeven van je nationaliteit is het grootste cadeau dat je aan je kind kan geven bij de geboorte.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/document-nederland

Film: The Other side of Hope vrijdag 27 okt 19.30u Noelhuis Amsterdam

Een jonge Syrische vluchteling belandt in Helsinki. Met grote hoop voor een betere wereld probeert hij politiek asiel te verkrijgen, maar duikt noodgedwongen in het illegale circuit.

http://noelhuis.nl/agenda/

Vrouweneetcafe, 28okt, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzondere groep vrouwen te leren kennen en solidariteit met hen te tonen.

Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom. Rond 19.00 uur is er (vegetarisch) eten (gratis voor ongedocumenteerden, anderen betalen 5,-). Deze keer koken er vrouwen uit Somalië. Na het eten gaan medewerksters van Dokters van de Wereld voorlichting geven over het onderwerp hoge bloeddruk. Graag aanmelden vantevoren als je wil komen.

Adres: 'de Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1, halte j. P. Heijestraat).
Contact via Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning: www.svzv.nl.

HVO-Querido / CoMensha: Trainingen Identificatie Mensenhandelslachtoffers en Begeleiding naar Safe Future, 30 en 31 okt

Mensenhandel komt veel voor, ook in Nederland, maar het is niet altijd eenvoudig om de signalen te herkennen. Hoe kan dat beter? En waar kunt u terecht als u met een mogelijk slachtoffer in aanraking komt? Hoe kunnen slachtoffers de hulp krijgen waar zij recht op hebben? En hoe bespreekt u de toekomst met uw cliënten, zeker als de kans op een permanente verblijfsvergunning klein lijkt? Hoe gaat u dan het gesprek aan, op zo’n manier dat de rechten en het belang van de cliënt centraal staan? En hoe doet u dat op tijd, zodat alle opties nog besproken kunnen worden?

HVO-Querido en CoMensha organiseren twee trainingen over deze thema’s. De training van 30/10 richt zich op vroege identificatie en de training van 31/10 op het bespreekbaar maken van een veilige toekomst met cliënten, incl. de mogelijkheid van veilige en duurzame terugkeer, gebaseerd op de ‘Safe Future’ methodiek.

Deelname gratis, inschrijven bij CoMensha: A.vanderHoeven@comensha.nl

Beleidsseminar Bescherming ongedocumenteerden bij werk en gezondheid, 1nov 12-18u D’Haag

Tijdens deze bijeenkomst wordt onderzoek gepresenteerd naar de situatie van ongedocumenteerde migranten op het gebied van werk en gezondheid in Nederland. Tevens wordt gesproken over de mogelijkheden en uitdagingen om de positie van ongedocumenteerde migranten op het gebied van werk en gezondheid te verbeteren. Dit seminar nodigt beleidsmakers en stakeholders op nationaal en lokaal niveau uit om hierover te discussiëren.

Contact : Lisa Berntsen (Tilburg University) via L.E.Berntsen@uvt.nl

Commemorate 3rd anniversary of #IBelong Campaign, 3nov 18-21u Rijksmuseum Amsterdam

The programme will include remarks by the Executive Director of Minority Rights Group International, Mr. Mark Lattimer, and by a formerly stateless person from Georgia, Mr. Jirair Chichian, as well as a spoken word performance by the US-based Sudanese slam poet, Ms. Emi Mahmoud. This will be followed by a reception and a light standing dinner.

A new UNHCR report on stateless and formerly stateless minorities, “ ‘This is Our Home’: Stateless Minorities and their Search for Citizenship” will also be launched at the event. In addition, a special photography exhibition on stateless persons in the Netherlands, “State of Being”, by Ms. Anoek Steketee will be on display.

Please confirm your attendance by Monday, 16 October 2017 at: hqpr03@unhcr.org

Event: Stateless but not Rightless, 3nov 15.15-17u, Amsterdam (Amnesty International)

This event will seek to share information on the (legal) difficulties that stateless persons encounter in the Netherlands, the improvements that are needed, and how collectively we can address the situation. The event will draw on the expertise and experience of participants as well as introduce issues to those participants new to this topic. Above all, it will seek to inject energy into this discussion following the recent formation of a new government in the Netherlands, and on the day that UNHCR celebrates its #iBelong campaign anniversary.

The event will be conducted in English, and will be designed to facilitate an interactive and free-flowing discussion.
Please RSVP by emailing Marlotte van Dael marlotte@askv.nl by 18 October.

Wake detentiecentrum Rotterdam, 5nov 16-17u

De wakes bij het detentiecentrum Rotterdam vinden plaats elke eerste zondag van de maand, van 16-17u.

Adres: Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Contact: connie@maraprojecten.nl

Wake Detentiecentrum Zeist, 5nov, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken wij elke eerste zondag van de maand.

De Raden van Kerken van Zeist en Soest protesteren al meer dan elf jaar tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. Nog altijd zitten in het Detentiecentrum Zeist onschuldige mensen opgesloten om uitgezet te worden, achter hoge hekken en prikkeldraad.

Locatie: het hek van het Detentiecentrum, Richelleweg 13, Soesterberg

Per auto: Afslag Soesterberg.
OV: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg

Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg
Informatie: 06 29025008 / 06-38795678; www.wakezeist.nl

Herdenking migranten die sterven op zee, 5nov 15u Mozes en Aaronkerk Amsterdam

Deze zondag (na allerzielen) staan we stil bij de dood van de ontelbare onbekenden aan de Europese buitengrenzen en bij ons eigen stelselmatig wegkijken van alle ellende die de strenge grensbewaking veroorzaakt.

Om 15.00 uur vindt in de Mozes en Aaronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in. Voorgangers uit verschillende kerken werken mee..

http://noelhuis.nl/allerzielen-herdenking/

Symposium 'Uitgezet: Mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek', 9nov 14-17u Amnesty Amsterdam

De afgelopen jaren is de politieke druk om een streng uitzetbeleid te voeren toegenomen. Politieke druk op terugkeer mag echter nooit leiden tot inperking van rechten. In juli 2017 publiceerde Amnesty International het rapport 'Uitgezet: Mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek'. Dit rapport bespreekt verschillende thema's met betrekking tot uitzetting en terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht.

Na een introductie waarin het rapport 'Uitgezet' nader wordt toegelicht, zullen een aantal sprekers verder ingaan op specifieke thema's. Maarten den Heijer spreekt over de extraterritoriale verplichtingen van staten om mensenrechten te waarborgen en tot hoe ver de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat hierin reikt. Vervolgens zal Horia Mosadiq, Amnesty-onderzoeker Afghanistan, verder ingaan op de mensenrechtelijke risico's bij uitzettingen naar Afghanistan. Ten slotte zal Tom de Boer, advocaat bij Prakken d'Oliveira, een aantal zaken uitlichten van uitzettingen onder terugkeerdeals en de juridische implicaties hiervan.

Locatie: Amnesty-huis, Keizersgracht 177, 1016 DR, Amsterdam
Aanmelden: aanmelden-uitgezet@amnesty.nl

Waken bij de migrantengevangenis Schiphol, 12nov 14-15.30u

Iedere tweede zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur

In deze gevangenis naast de startbaan zitten veel mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. Met deze wakes willen we een teken van solidariteit aan de migrantengevangenen geven. Ook willen we duidelijk maken dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben.

Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp.
Info: www.schipholwakes.nl

Ronde Tafel Gesprek: Open Grenzen - Voorbij Fort Europa, 16 nov 19.30u: Noelhuis Amsterdam

Naar aanleiding van het boek van Henk van Houtum en Leo Lucassen met dezelfde titel

http://noelhuis.nl/agenda/

Advanced ELENA Course: Legal Avenues for Strengthening International Protection in Europe, 17- 18nov, Athens Greece

This year the ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of refugees. The course will focus on bringing asylum cases before the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the UN mechanisms, in order to advance the rights of those in need of international protection. It will also cover the implementation of ECtHR judgments, the role of the EU Charter of Fundamental Rights in asylum cases, and will explore the recent jurisprudence of European Courts in relation to international protection. Finally, three workshops will focus on challenging cases related to detention and access to asylum, transfers under the Dublin Regulation and children’s right to family life.

Fees 360 EUR - NGO staff (apart from accommodation, travel to the event and the evening meal on 18 November) Click here to register (before october 6). You can find a draft programme here.

Nacht van de Vervanging, 22nov Amsterdam (en andere steden?)

Tijdens de ‘Nacht van de Vervanging’ bieden bekende Nederlanders en politici voor een nacht onderdak aan een  vluchteling zonder verblijfsvergunning. Uit voorgaande edities van de Nacht is gebleken dat het voor de media een uitgelezen moment is om vanuit een persoonlijke invalshoek over de complexe problematiek van ongedocumenteerden te rapporteren.

In vorige edities van De Nacht werden politieke controverses als de voorgenomen strafbaarstelling illegaliteit en de wettelijke grondslag van gemeentelijke opvang besproken. Dat laatste is ook nu weer een heet hangijzer bij de huidige coalitieonderhandelingen.  Waarschijnlijk is er in oktober een nieuw kabinet dat afspraken heeft gemaakt in het regeerakkoord over de opvang van uitgeprocedeerden. Deze thematiek staat centraal in het avond-debat. 
ASKV organiseert de Nacht van de Vervanging in Amsterdam op dinsdag 17 oktober. Start om 18.00 uur met een avondmaaltijd en inhoudelijke bijeenkomst in het Verzetsmuseum.

Info over voorgaande nachten: http://www.askv.nl/wat-doen-we/campagnes/publiekscampagne/nacht-vervanging/

Uitzending: Dokter helpt uitgeprocedeerden in Amsterdam, 10 dec

‘Dokter Co’ over Co van Melle, die in Amsterdam aan de wieg stond van We Are Here en nog steeds dagelijks zorg verleent, zal op televisie te zien zijn op 10 december. Zie een interview met de filmmaker in Vrij Nederland: https://www.vn.nl/deze-dokter-helpt-de-uitgeprocedeerden-in-amsterdam/