Agenda

Expositie Grietje en Floribert, sept-okt Kopi Susu Utrecht (opening 1sept)

Twee jaar lang werkten Floribert Kadima Moussa [1972, Dem. Rep. Congo] en Grietje van Ginneken [1948, Nederland] samen als maatjes. Zij is kunstenares en vrijwilligster bij de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht. Hij zocht als Franssprekende en getraumatiseerde vluchteling houvast en contact via kunst. Op de expositie zijn 10 werken te zien waaraan Floribert en Grietje samen gewerkt hebben. Een combinatie van grafiek, aquarel en tekst.

De opening is op vrijdag 1 september vanaf 20.00 uur.
Kunstcafe Kopi Susu  hoek Kanaalstraat/ JP Coenstraat 69, in Lombok  Utrecht
http://www.kopisusu.nl/c/exposities

Welkom Hier Friesland, 23sept Berlicum

Welkom Hier organiseert van 13 tot 17 uur een initiatievenmarkt en een podiumprogramma met muziek, theater, inspirerende verhalen, pitches, debat en een Ted Talk. Samen vieren we een kleurrijk Fryslân! Hou de website www.welkomhier.nl in de gaten voor de laatste updates!

Film ONDERKOMEN, voorafgegaan door gesprek met Jacqueline van Vugt, 23sept 20u Maastricht

De film ONDERKOMEN vertelt het verhaal van drie Afghaanse jongens die na het vervallen van hun Ama-status in Limbo belanden en worden opgevangen door drie gepensioneerde Maastrichtenaren van stichting VLOT. In alle onzekerheid zoeken ze samen naar een toekomst en identiteit.. 

Na afloop speelt de band The Pheromones, die de muziek in de documentaire verzorgd heeft.

Adres: Sphinxkwartier, Bassin, 6211 AK Maastricht
Informatie: docfest.eu/tickets

Conference Transnational families and divorce: revisiting marital break-up, 27-29 sept, Nijmegen

The issue of divorce remains largely unexplored. The present conference examines transnational divorce by taking into account the different socio-legal and cultural contexts within which it occurs, notably how state policies influence the process of marital dissolution.

http://www.ru.nl/publish/pages/819911/conferenceannouncement_sept2017.pdf
zie ook : http://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/automatische-structuurkoppelingen/uk_agendaberichten/2017/30-6-seminar-families-and-migration-law/

NJCM-seminar DEMONSTREREN: RECHT OF GUNST?, 28sept 19-20.30u Campus Den Haag

Het lijkt schering en inslag de afgelopen jaren: burgemeesters en politie die demonstraties belemmeren. In Rotterdam werden vorig jaar bijna 200 betogers preventief opgepakt en vastgezet, nog voordat ze hun spandoek konden uitvouwen. De meesten zijn nooit vervolgd. In Amsterdam, Den Haag en Geleen moest er een rechter aan te pas komen om de burgemeesters op hun vingers te tikken: zij waren hun bevoegdheid te buiten gegaan door demonstraties vanwege hun inhoud te verbieden. De vraag rijst: wordt demonstreren zo niet meer een gunst dan een recht?

Tijdens dit NJCM-seminar gaan panelleden uit verschillende disciplines in op bovenstaande vragen en volgt er een debat met het publiek.

Dagvoorzitter en gespreksleider: Berend Roorda, universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
Panelleden:

  • Jozias van Aartsen, oud-burgemeester van de gemeente Den Haag
  • Mitchell Esajas, mede-oprichter New Urban Collective
  • Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid GroenLinks

Locatie: Campus Den Haag, locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99 Den Haag, zaal 3.60
Entree: GRATIS voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen.

Vrouweneetcafe, 30sept, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzondere groep vrouwen te leren kennen en solidariteit met hen te tonen.

Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom. Rond 19.00 uur is er (vegetarisch) eten (gratis voor ongedocumenteerden, anderen betalen 5,-). Graag aanmelden vantevoren als je wil komen.

Adres: 'de Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1, halte j. P. Heijestraat).
Contact via Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning: www.svzv.nl.

Wake Detentiecentrum Zeist, 1okt, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken wij elke eerste zondag van de maand.

De Raden van Kerken van Zeist en Soest protesteren al meer dan elf jaar tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. Nog altijd zitten in het Detentiecentrum Zeist onschuldige mensen opgesloten om uitgezet te worden, achter hoge hekken en prikkeldraad.

Locatie: het hek van het Detentiecentrum, Richelleweg 13, Soesterberg

Per auto: Afslag Soesterberg.
OV: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg

Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg
Informatie: 06 29025008 / 06-38795678; www.wakezeist.nl

Wake detentiecentrum Rotterdam, 1okt 16-17u

De wakes bij het detentiecentrum Rotterdam vinden plaats elke eerste zondag van de maand, van 16-17u.

Adres: Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Contact: connie@maraprojecten.nl

Symposium Vrouwen, Vluchtelingen Veiligheid, 2okt 13-17u Utrecht

De verontrustende persberichten en rapporten die in de loop van 2015 en 2016 verschenen over uitbuiting, seksueel geweld en gebrek aan veiligheid van vluchtelingen in de grenslanden van de Europese Unie, moeten serieus worden genomen. Zo is de conclusie uit een onderzoek van de UNHCR naar de veiligheid van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen, dat de huidige reactie van overheden, humanitaire actoren, instituties en maatschappelijke organisaties inadequaat is en faalt als het gaat om het voorkomen van en reageren op het gevaar, de uitbuiting en verschillende vormen van seksueel geweld waar vluchtende vrouwen en meisjes in Europa mee te maken hebben (UNHCR-UNFPA-WRC|20-1-2016). Wat betekent dit in de Nederlandse context? Een eenduidig beeld over de veiligheidssituatie van vrouwen en meisjes in Nederlandse opvanginstellingen voor vluchtelingen ontbreekt, informatie en kennis hierover is versnipperd en vertoont lacunes. Dit gegeven vormt de directe aanleiding voor dit symposium.

Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, Utrecht
Website: Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
Facebook: https://www.facebook.com/vrouwenvluchtelingenveiligheid
Informatie en vragen: acwwsymposium@vrouwenvannu.nl of 06-51982065 (Dieny Scheffer, Koninklijk nvvh-vrouwennetwerk) & 06-20369928 (Ira Stam, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)

Global Conference on Indian Diaspora, 5-7okt Den Haag

The Indian diaspora is a fragmented whole that largely consists of first- and later-generation migrants to Western societies (USA, Canada, Australia, UK – mostly NRIs), indentured labourers and their descendants of whom some migrated to Western societies, while others migrated to Asian and African societies. The forging of relations out of these shattered communities has increasingly been assisted by electronic media, specifically the Internet. This occurs, for example, in Bollywood, but also in other fields of representations. However, the diaspora has been conceptualized from India, or with India as its center. As a result, we are missing the perspectives from other societies outside India on India and on societies part of their diaspora. Such perspectives may yield interesting and challenging views on and from the Indian diaspora.

http://gcids2017.org/

Conferentie LGBTI asylum in Europe, 5-6 okt Amsterdam

Sinds het Fleeing Homophobia rapport en de gelijknamige conferentie (COC Nederland/ Vrije Universiteit, september 2011) hebben zich in Europa met betrekking tot LHBTI en asiel verschillende juridische en sociale ontwikkelingen voorgedaan. Het Europese Hof van Justitie wees twee arresten over asielverzoeken op basis van seksuele gerichtheid (XYZ en ABC) en NGO’s en activisten ontplooiden allerlei initiatieven ter ondersteuning van LHBTI asielzoekers. Tijdens de Out & Proud? conferentie wisselen we kennis en ervaringen uit, zowel op juridisch als op sociaal gebied, en bespreken we mogelijke vervolgstappen.

Thomas Spijkerboer (hoogleraar migratierecht VU) houdt een openingstoespraak, Livio Zilli (International Commission of Jurists) geeft op vrijdag een presentatie over EHRM-jurisprudentie, er zijn drie paneldiscussies (op donderdag trans en opvang, op vrijdag juridisch), verschillende workshops en paper-presentaties. De voertaal is Engels.

U kunt zich hier aanmelden.

Waken bij de migrantengevangenis Schiphol, 8okt 14-15.30u

Iedere tweede zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur

In deze gevangenis naast de startbaan zitten veel mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. Met deze wakes willen we een teken van solidariteit aan de migrantengevangenen geven. Ook willen we duidelijk maken dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben.

Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp.
Info: www.schipholwakes.nl

Lezing NLse gelukszoekers door de eeuwen heen, di 17 okt 20:00 - 22:30 Nieuwe Liefde A’dam

Migranten trekken heden ten dage om uiteenlopende redenen over land en zee op zoek naar een betere toekomst in ‘het beloofde land’ Europa. Dat leidt tot hoofdbrekens in de Westerse wereld. Het is goed te bedenken dat wij Nederlanders ooit zelf in grote getale de wereld rondreisden. Deze avond focust op de geschiedenis van de Nederlandse gelukszoekers door de eeuwen heen. Drie casestudies en de ondersteunende columns zetten aan tot nadenken over wat de term ‘gelukszoeker’ betekent in historisch perspectief, maar laten ook zien dat de term geen houdbaarheidsdatum heeft.

Programma:

  • Economische gelukszoekers – Hylke Speerstra over de naoorlogse emigranten met column van Karin Sitalsing
  • Ideologische gelukszoekers – Koen de Groot over Nederlandse zoeaven met column van Yvonne Scholten
  • Avontuurlijke gelukszoekers – Barbara Hanlo over avonturierster Alexandrine Tinne

Dit programma is een samenwerking met Van Gisteren.nu. Normale prijs:€12,50, korting € 10,-
http://denieuweliefde.com/programma/gelukszoekers/

Nacht van de Vervanging, 17okt Amsterdam (en andere steden?)

Tijdens de ‘Nacht van de Vervanging’ bieden bekende Nederlanders en politici voor een nacht onderdak aan een  vluchteling zonder verblijfsvergunning. Uit voorgaande edities van de Nacht is gebleken dat het voor de media een uitgelezen moment is om vanuit een persoonlijke invalshoek over de complexe problematiek van ongedocumenteerden te rapporteren.

In vorige edities van De Nacht werden politieke controverses als de voorgenomen strafbaarstelling illegaliteit en de wettelijke grondslag van gemeentelijke opvang besproken. Dat laatste is ook nu weer een heet hangijzer bij de huidige coalitieonderhandelingen.  Waarschijnlijk is er in oktober een nieuw kabinet dat afspraken heeft gemaakt in het regeerakkoord over de opvang van uitgeprocedeerden. Deze thematiek staat centraal in het avond-debat. 
ASKV organiseert de Nacht van de Vervanging in Amsterdam op dinsdag 17 oktober. Start om 18.00 uur met een avondmaaltijd en inhoudelijke bijeenkomst in het Verzetsmuseum.

Info over voorgaande nachten: http://www.askv.nl/wat-doen-we/campagnes/publiekscampagne/nacht-vervanging/

Film: The Other side of Hope vrijdag 27 okt 19.30u Noelhuis Amsterdam

Een jonge Syrische vluchteling belandt in Helsinki. Met grote hoop voor een betere wereld probeert hij politiek asiel te verkrijgen, maar duikt noodgedwongen in het illegale circuit.

http://noelhuis.nl/agenda/

HVO-Querido / CoMensha: Trainingen Identificatie Mensenhandelslachtoffers en Begeleiding naar Safe Future, 30 en 31 okt

Mensenhandel komt veel voor, ook in Nederland, maar het is niet altijd eenvoudig om de signalen te herkennen. Hoe kan dat beter? En waar kunt u terecht als u met een mogelijk slachtoffer in aanraking komt? Hoe kunnen slachtoffers de hulp krijgen waar zij recht op hebben? En hoe bespreekt u de toekomst met uw cliënten, zeker als de kans op een permanente verblijfsvergunning klein lijkt? Hoe gaat u dan het gesprek aan, op zo’n manier dat de rechten en het belang van de cliënt centraal staan? En hoe doet u dat op tijd, zodat alle opties nog besproken kunnen worden?

HVO-Querido en CoMensha organiseren twee trainingen over deze thema’s. De training van 30/10 richt zich op vroege identificatie en de training van 31/10 op het bespreekbaar maken van een veilige toekomst met cliënten, incl. de mogelijkheid van veilige en duurzame terugkeer, gebaseerd op de ‘Safe Future’ methodiek.

Deelname gratis, inschrijven bij CoMensha: A.vanderHoeven@comensha.nl

Beleidsseminar Bescherming ongedocumenteerden bij werk en gezondheid, 1nov 12-18u D’Haag

Tijdens deze bijeenkomst wordt onderzoek gepresenteerd naar de situatie van ongedocumenteerde migranten op het gebied van werk en gezondheid in Nederland. Tevens wordt gesproken over de mogelijkheden en uitdagingen om de positie van ongedocumenteerde migranten op het gebied van werk en gezondheid te verbeteren. Dit seminar nodigt beleidsmakers en stakeholders op nationaal en lokaal niveau uit om hierover te discussiëren.

Contact : Lisa Berntsen (Tilburg University) via L.E.Berntsen@uvt.nl

Herdenking migranten die sterven op zee, 5nov 17-18u Hermitage Amsterdam

Deze zondag (na allerzielen) staan we stil bij de dood van de ontelbare onbekenden aan de Europese buitengrenzen en bij ons eigen stelselmatig wegkijken van alle ellende die de strenge grensbewaking veroorzaakt. We doen dat tussen 17-18u op de steiger aan de Amstel voor de Hermitage. Voorafgaand is er een informatiebijeenkomst in het Wereldhuis, pal achter de Hermitage.

http://noelhuis.nl/agenda/

Ronde Tafel Gesprek: Open Grenzen - Voorbij Fort Europa, 16 nov 19.30u: Noelhuis Amsterdam

Naar aanleiding van het boek van Henk van Houtum en Leo Lucassen met dezelfde titel

http://noelhuis.nl/agenda/