Agenda

Expositie: Binnen of Buiten – Grenzen en Begrenzingen, 27 mei t/m 18 juni, den Bosch

De expositie tast vanuit kunstzinnig oogpunt de grenzen van de maatschappij af.

“We gaan op weg, ja, maar overal botsen we op grenzen: Grenzen die anderen stellen: fysiek, met douanecontrole, hoge hekken of soms zelfs met landmijnen. Of we botsen op limieten in normen en moraal. En, vroeger of later stuiten we op grenzen die ons lijf of geest tegenkomt”
Achttien kunstenaars uit acht landen laten hun visie zien in beeld of woord. In begeleidend boek zijn – naast achtergrond en beeldmateriaal van de kunstenaars,- essays opgenomen van 5 auteurs die thema verschillend benaderen.

Kunstruimte de Melkfabriek.nl (home.blog)

Conference: Addressing Statelessness in Europe, 8-9 June, Madrid

The conference will bring together the insights and perspectives of experts from across Europe, including lawyers, NGOs, stateless activists, refugee community representatives and academics, as well as representatives from regional institutions, governments, inter-governmental-organisations, ombudspersons/monitoring bodies and other stakeholders mandated to work on issues related to statelessness and forced migration.

The programme is designed as an interactive space to facilitate the sharing of information and good practices. The objective is to identify new solutions and galvanise an effective pan-regional strategy to address current gaps and problems.

https://www.statelessness.eu/2023-addressing-statelessness-europe

VULNER Project Final Conference: Better Policies to Address Migrants’ Vulnerabilities, 8-9 june Brussel

The aim of the conference is to consider how VULNER’s findings across seven countries can shape new ways of approaching “vulnerability” in the asylum system and with migrants seeking protection. At the conference, our research teams will present the 10 “key messages” from their findings and discuss their recommendations with stakeholders from the EUAA, academia, international organizations, migrants’ rights organizations, lawyers and more.

How do we move towards more consistent practices in addressing asylum seekers’ and other migrants’ vulnerabilities? How do we guarantee that these practices reflect migrants’ experiences? How do we prevent migrants from facing even more vulnerability?

Please see the program and registration here: PROGRAMME & REGISTRATION
https://www.vulner.eu/129654/news_2023_05_11

GGD Haaglanden, JWS en OKIA: Haagsche Praat over zorg aan ongedocumenteerden, 13 juni 16-18u den Haag

Zoals in alle grote steden maken ook in Den Haag ongedocumenteerden deel uit van de samenleving. Het zijn arbeidsmigranten die in het Westland werk(t)en of in huishoudens als domestic worker, vluchtelingen uit gebieden die (inmiddels) veilig geacht worden of mensen die om andere redenen geen verblijfsvergunning kregen of hem verloren. Het is één van de doelgroepen waar de GGD vanuit haar vangnetfunctie zich op richt en waar JWS voor opkomt: zorg aan mensen voor wie de toegang tot goede zorg geen vanzelfsprekendheid is.

Op 1 juli 1998 werd de Koppelingswet van kracht: deze wet sloot alle overheidsvoorzieningen af voor ongedocumenteerden, op een paar uitzonderingen na, waaronder medisch noodzakelijke zorg. 
We blikken terug en vooruit: wat betekent dit voor de taken binnen de (publieke) gezondheidszorg? Hoe garanderen en borgen we die medisch noodzakelijke zorg? En hoe gaan we om met de meest kwetsbaren: chronisch zieken, ouderen, daklozen, als het sociale domein verder is afgesloten? 

Hierover gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van geschiedenis, casuïstiek en wetgeving. 
https://mailchi.mp/ebb1920bf759/zorg-aan-ongedocumenteerden?e=36eed9a37b

VNG: Dag van de migratieketen,13 juni

Het thema van De Dag van de Migratieketen is ‘De mens achter migratie’. Wat doet werken binnen dit veld met de mensen zelf? Hoe gaan we om met de veranderende wereld van migratie? Wat gebeurt er al op samenwerking en welke veranderingen zijn er nodig om binnen de keten nog beter met elkaar samen te werken?

Er is aandacht voor ketenprocessen, inhoudelijke vraagstukken en zeker ook voor de mens binnen het hele spectrum van de migratieketen.

Aanmelding via: https://vng.nl/agenda/save-the-date-dag-van-de-migratieketen

Launch: Amsterdam Centre for Migration Research, 15 juni 16-19:30u CREA Amsterdam

The Amsterdam Centre for Migration Research(ACMR) brings together scholars working on what drives migration and mobility; how migration is experienced, represented and regulated; and how migration and mobility impact societies.

In the roundtable, Beste Işleyen, Fenella Fleischmann, Maggi Leung, and Shanshan Lan will share views and experiences on doing migration research as a migrant scholars. They will also reflect on whether and why they think of their work as “migration research” and on the added value of interdisciplinary approaches in migration research. Last but not least, they will state their hopes and aspirations for the Amsterdam Centre for Migration Research.  The audience is warmly invited to join in the conversation.

After the conversation we offer drinks & light dinner.
https://acmr.uva.nl/content/events/2023/06/acmr-launch-event.html

Wake voor Vluchtelingen  16 juni, den Haag

Het programma bestaat uit verschillende strengen die door elkaar gevlochten zijn. Getijdengebeden markeren het programma, waar een draadje van ervaringsverhalen doorheen loopt.
’s Middags is er een gesprek met de zaal en met een forum, waarin Don Ceder (Tweede Kamerlid CU met asiel en migratie in de portefeuille), Rian Ederveen (LOS) en Derk Stegeman (STEK) in zitting hebben over de dillema’s, die we ervaren rond grenzen, opvang en hindernissen voor vluchtelingen.

’s Avonds vertelt Rosita Steenbeek iets over de ervaringen met vluchtelingen waarover ze in haar boek Droomland Italië schreef en aansluitend deelt Joris van Gerven van Sant’Egidio een aantal van zijn ervaringen met de ontwikkeling van humanitaire corridors die mede door Sant’Egidio vanuit Italië werden gebaand. Ook daar weer ruimte voor gesprek met de mensen die er zijn.

Naast dit programma is de vierdelige documentaire-serie Viva l’Umanità! te zien in een parallel programma. En tussendoor is iedereen welkom aan de Tafel van Hoop.
https://www.wakevoorvluchtelingen.nl/

Demonstratie voor de rechten van vluchtelingen en migranten, 18 juni Amsterdam

Voor vrijheid van bewegen, tegen grensgeweld, voor rechtsbescherming en regularisatie van ongedocumenteerden, tegen verwaarlozing van asielzoekers in Ter Apel of in (crisis)noodopvangen en voor snelle, eerlijke procedures en toegang tot werk.  

Er zal een programma zijn op de Dam, met sprekers en muziek. Vervolgens is er een mars door de binnenstad, naar het Museumplein. De actie gaat gepaard met een manifest dat organisaties kunnen ondertekenen.

  • Onderteken het manifest.
  • Deel de demo. Hier vind je promotiemateriaal.
  • Doneer treintickets, zodat de asielzoekers en ongedocumenteerden wiens rechten dagelijks geschonden worden ook van zich kunnen laten horen. Een retourticket kost €14,30 en doneren doe je via https://bunq.me/MiGreat ovv tickets.

Heb je nog vragen of aanvullende opmerkingen? Mail ons dan op info@migreat.org

Insta: https://www.instagram.com/p/CslVAcKsffN/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Facebook: https://www.facebook.com/migreatnl/posts/pfbid02Siraku6X9FWzPAYSvNUsr2ooAMRWFQYRpDqK57jDz3PTp7XxRWQop9MoTPuscHCVl
MiGreat - info@migreat.org - https://migreat.org/

Wereldvluchtelingendag Rotterdam, 20 juni, 17-21u

17.00 uur: inloop & Dialoogtekenen o.l.v. Marcha van der Hurk (doorlopend de hele avond)
17.30 uur: Eethuis special in de Hal van Theater Rotterdam met muziek van Split Trio (uit Syrië)
19.00 uur: Rotterdam Late Night – Special Wereldvluchtelingendag. Presentator Ernest van der Kwast gaat in gesprek met diverse gasten over de situatie van ongedocumenteerden in Rotterdam. Met o.a. de boekpresentatie ‘Ongedocumenteerd en op leeftijd’ van Mona van den Berg en een gastcollege van Floor van Ditzhuyzen.

Tickets voor het diner zijn vanaf 13 juni verkrijgbaar bij welkomstbalie
Tickets voor RLN zijn online verkrijgbaar via https://issr.nu/agenda/rln-92/ (kosten €5,-)

Antwerpen: ontmoetingsdag onwettig verblijf, perspectief en begeleiding: 20 juni 9:30 - 13:00

In de voormiddag van 20 juni vindt de ontmoetingsdag voor professionals over de begeleiding en oriëntatie van mensen met een precair verblijfsrecht en mensen zonder wettig verblijfsrecht plaats, georganiseerd door Stad Antwerpen i.s.m. FEDASIL en CAW Antwerpen.

Locatie: de Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_lgKpGSqrs00or-3DalvcX88gCN92CTgN-zXbzTL4vYdp1A/viewform

Conferentie “Van Afhankelijk naar Zelfstandig Verblijfsrecht!”, 23 juni 13:30-17:30u, Kargadoor Utrecht

Om de problematiek van het afhankelijk verblijfsrecht opnieuw op de publieke en politieke agenda te plaatsen, heeft het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht de afgelopen twee jaar diverse aktiviteiten ondernomen, waaronder onderzoek (Onderzoeksrapport Heb Geduld door Betty de Hart, Eef Verweij en Younous Arbaoui); informatiebijeenkomsten en lobby.

De uitkomsten van al deze activiteiten, met een blik naar de toekomst, wordt op vrijdag 23 juni gepresenteerd en verder besproken.

Voor vragen of om u alvast op te geven: zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com

Odysseus Conference: Schengen: Quo Vadis? , 27 - 28 June Brussels

This conference will examine issues like the balance between solidarity & responsibility between States in liaison with secondary movements of asylum seekers, the persistence of controls at Schengen internal borders, the way to monitor human rights at the external borders, the increasing recourse to large-scale databases,...

The conference will also go back to the foundations of Schengen: What is exactly the scope of the Schengen acquis defining to which countries it applies among EU and associated States and on the basis of which criteria? What are precisely the conditions that a State must fulfil for the enlargement of the Schengen area? What are the links with the Dublin system that is formally not part of the Schengen acquis?

Register by clicking here

Symposium tgv afscheid Maria van den Muijsenbergh: ELK MENS TELT - INCLUSIEVE ZORG, ONDERWIJS EN ONDERZOEK, 29 juni 10-14u Nijmegen

Sinds de start van haar werk als huisarts in 1983 richt Maria zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden daklozen). Hierdoor groeide haar interesse in de gezondheidseffecten van sociaaleconomische positie en migratie. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze groepen. Dit zijn onderwerpen die terugkomen tijdens het Symposium.

Voorafgaand aan haar afscheidsrede, ‘Iedereen telt: inclusieve zorg, onderwijs en onderzoek’, vindt een symposium plaats van 10.00 tot 14.15 uur in het Auditorium van het Radboud Experience Center in Nijmegen. Tijdens het symposium zullen diverse sprekers presentaties houden en zijn er een aantal workshops over onder meer inclusieve zorg, onderwijs en onderzoek. Aansluitend volgt om 15.45 uur Maria’s afscheidsrede in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Hiervoor bent u ook van harte uitgenodigd.

Aanmelden voor de afscheidsrede kan hier.

Filmavond ‘FROM HERE’ i.s.m. IOM Vrijdag 30 juni 18.30 uur

De Pauluskerk en het I.O.M. tonen gezamenlijk dit hoopvolle verhaal over vier in Berlijn en New York gevestigde kunstenaars en activisten wiens leven and toekomst afhangen van aan immigratie- en integratiedebatten. Regisseur/producer en filmmaker Christina Antonakos-Wallace is persoonlijk aanwezig  en hoofdrolspeler Tania Mattos, een New Yorkse activist, zal de avond virtueel bijwonen.

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/activiteiten/kalender/

wake detentiecentrum Rotterdam, 2 juli 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam
https://www.maraprojecten.nl/agenda/wake-bij-detentiecentrum-rotterdam-30/

Wake Detentiecentrum Zeist 2 juli, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij de situatie van vreemdelingen in het detentiecentrum Zeist.

Kom ook. Neem bloemen mee. Neem mensen mee.
info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Symposium "Seksueel geweld: Blinde vlek in de asielprocedure?" , 6 juli 13:30-17:30u Amsterdam

Afgelopen maart publiceerde Amnesty International het rapport "Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure?" waarin Amnesty concludeert dat mensen die hiernaartoe vluchten onvoldoende bescherming krijgen wanneer zij te maken hebben gehad met seksueel geweld. Signalen van seksuele trauma’s worden onvoldoende herkend tijdens de asielprocedure en ‘gender’ ontbreekt als aparte grond voor asielbescherming. Amnesty Nederland roept in het rapport op om de Nederlandse asielwetgeving aan te passen en slachtoffers van seksueel geweld de bescherming te bieden waar ze volgens internationale mensenrechtenverdragen recht op hebben.

Graag kijken we tijdens het symposium samen met u naar volgende stappen. Amnesty en iMMO zullen kort het rapport bespreken. Renée Römkens, emeritus-hoogleraar gespecialiseerd in gendergerelateerd geweld, zal een presentatie geven over het VN-Vrouwenverdrag en het Istanbul-Verdrag en het belang van deze verdragen voor de asielprocedure. Daarnaast zullen we een panel organiseren met verschillende experts en is er uiteraard gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Kantoor Amnesty International, Keizersgracht 177, Amsterdam

40 Jahre Kirchenasyl-Bewegung, 30. - 31. August, Berlin

Zum 40. Jahrestag der Bewegung wollen wir miteinander diskutieren: Wie haben sich das Verständnis von Kirchenasyl und die damit verbundene Praxis im Laufe der Zeit gewandelt? Welche Akteure kommen neu in den Blick, welche geraten aus dem Fokus? Wo steht die Bewegung heute? Wie geht es weiter? Wir laden Sie und Euch ganz herzlich ein, das Jubiläum mit uns am zu begehen!

Seit der Zeit der ersten Kirchenasyle in Deutschland Anfang der 1980er Jahre ist die deutsche Kirchenasylbewegung mit dem US-amerikanischen Sanctuary Movement und einem internationalen Netzwerk Gleichgesinnter verbunden. Zum Jubiläum erwarten wir zahlreiche Gäste aus dem Ausland, u.a. aus Mexiko, Kanada und den USA. Wo sich die globalen Grenzregime vernetzen und voneinander lernen, tun wir es erst recht!

https://www.eaberlin.de/seminars/data/2023/kul/40-jahre-kirchenasyl/