Agenda

Tentoonstelling: Welkom in Nederland?, 7mrt-2juni Luthers Museum Amsterdam

Het Luther Museum Amsterdam toont de geschiedenis van de Salzburgse vluchtelingen : waarom zij moesten vluchten, hun barre reis door Europa en hoe ze werden ontvangen in Nederland. Wat leert deze geschiedenis ons over het nu?

https://luthermuseum.nl/agenda/welkom-in-nederland

Theatervoorstelling: In de Lift, 21 april – 7 juni div locaties

Dit is een tragikomische voorstelling die de werelden van twee totaal verschillende individuen bij elkaar brengt: een ambitieuze zakenvrouw, en een gevluchte jongeman. Deze ontmoeting, samen opgesloten in een benauwde lift, onthult niet alleen diepe kloven in hun levens en perspectieven, maar belicht ook de onverwachte overeenkomsten, het potentieel voor begrip voor elkaar en daarmee de verbinding tussen hen.

https://www.tbpunch.nl/speeldata-in-de-lift

Connie van den Broek: Over Papierlozen Uitgeschreven, 22 mei 10:30u Pauluskerk Rotterdam

Bij het Seniorenconvent Pauluskerk, Rotterdam spreekt onze gast Connie van den Broek over zijn werk en zijn boekje “Over papierlozen uitgeschreven”.

Meet-up met Chris Keulemans, 22 mei 19:30 - 21:00 uur Pauluskerk Rotterdam

Tijdens deze eerste meet-up van solidariteitsnetwerk NOO i.s.m. de Pauluskerk vertelt Chris Keulemans over het belang van verzet. Waarom ving hij zelf thuis iemand op? Is dat ook een vorm van verzet of ben je enkel iets aan het doen wat de overheid nalaat te doen? Op de avond zijn meerdere mensen aanwezig die zelf al jaren solidair zijn en we gaan er met elkaar over in gesprek. Leer meer over onderdak geven en andere manieren van solidair zijn.

https://noo.nl/2024/04/09/meet-up-noo-hoe-kom-je-in-verzet

Online Meeting RvK: VLUCHTELING IN EUROPA: GAST OF LAST?, 23 mei 2024 19:30 – 21:30u

Het onderwerp van asielzoekers en vluchtelingen beheerst de media en de politiek. In Europa worden nieuwe regels ontworpen voor een nieuw migratiebeleid. In juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement die de verdere uitvoering van de regels voor een deel zal bepalen. Want migratie wordt ervaren als last.

De Werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken organiseert een online meeting in aanloop naar de Europese verkiezingen. Want vluchtelingenwerk is echt kerkenwerk: overal in Europa helpen kerken – lokaal, regionaal, nationaal – mensen die op weg zijn en in nood. De vreemdeling is onze gast. Wat doen de kerken eigenlijk en welke verbinding ligt er tussen het Europese en het lokale kerkenwerk? Waarom doen wij als kerken dit? Met welke moed en kracht treden wij de gast tegemoet? En met welke blik kijken wij nu naar de samenleving en de vluchtelingen?

Lees voor meer informatie de flyer.
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/vluchteling-in-europa-gast-of-last/

PMZV, 30 mei, hybride

Agenda nog onbekend. Adviezen welkom!
Voor online deelname, klik hier

Wake Detentiecentrum Zeist 2 juni, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij de situatie van vreemdelingen in het detentiecentrum Zeist.

Kom ook. Neem bloemen mee. Neem mensen mee.
info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Wake detentiecentrum Rotterdam, 2 juni 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam
https://www.maraprojecten.nl/agenda/wake-bij-detentiecentrum-rotterdam-30/

Feestelijke bijeenkomst : ‘Vergeet deze kinderen niet’, 4 juni, 14.00 – 16.00 Den Haag

In de eerste vijf maanden van dit jaar deden tal van schoolklassen mee aan de prijsvraag van 26.000 Gezichten in de klas. Leerlingen maakten een ontwerp voor een videoclip om aandacht te vragen voor de positie van jonge vluchtelingen in Nederland. Op 4 juni worden de twee winnende ontwerpen, die met onze hulp ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd, gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de nieuwe regering / de (in)formateur en de leden van de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Aanmelden via: https://forms.gle/3mz2DYoK2zGncTYD6
www.26000gezichtenindeklas.nl

Online Book Launch Event: Border Harms and Everyday Violence, June 4th  15-16:30u GMT

Focused on the Greek island of Lesvos as the epicentre of the refugee crisis, this book examines the critical issues surrounding border harms, everyday violence, abandonment, and human degradation faced by border crossers on Lesvos island.

The online book launch aims to foster a dialogue on the collective, global responsibility for safeguarding border crossers' human rights and understanding the refugee crisis as part of a continuum of border harms across time and space. Drawing from zemiology, critical migration and border studies, and social anthropology, the discussion will critically examine the cumulative dimension of border harms.

https://www.law.ox.ac.uk/content/event/book-launch-border-harms-and-everyday-violence

Feest Villa Vrede Utrecht, 7 juni 16-23u

Op deze dag bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie (Europalaan 55).
Na het officiële programma is er eten en muziek.
Graag aanmelden bij: info@villavrede.nl

Nationale MOVE demo MiGreat, 15 juni, 14:00, Dam Amsterdam.

De Europese grenzen worden nog steeds met grof geweld bewaakt, met duizenden doden per jaar. Het opvangcentrum in Ter Apel is opnieuw overvol, strafbaarstelling illegaliteit en stopzetten opvang ongedocumenteerden zijn onderdeel van de kabinetsonderhandelingen. Op de demonstratie strijden we voor het afbreken van grenzen, vrije beweging en gelijke rechten. Voor ieder mens, overal.

Meer info tijdens de online mobilisatie meetings op 6 mei, 19:30 en 7 mei, 14:00.

VU Conference: Making Rights a Reality for UMW, 17-19 juni 2024

The "Making Rights a Reality for undocumented migrant workers" conference is aimed at bringing together international law instruments protecting the rights of undocumented people, with human rights activism and practice. The conference strives to break new ground in the possibilities for international norms and their effective protection.

We encourage contributions by migrant activists and social organizations which should include in particular the voices of undocumented migrants, and topics such as migrant worker rights-claiming, trade unions and the human rights of migrant workers and much more.

Please submit your proposal by 19 February 2024 at makingrightsreality.rch@vu.nl.

https://acmrl.org/call-for-papers-acmrl-making-rights-conference/

Conference: Welcoming Europe’? Understanding Migration in the Context of Global Ageing, Depopulation and Rural-Urban Transformation, 21 June 10:00-17:00 hr Utrecht

Current discussions about the link between migration – ageing – depopulation often end in polarised debates about whether or not migration is ‘the’ solution – the contribution migrants can make to ‘filling gaps’ and/or the revitalisation of shrinking areas. There are however multiple paradoxes and dilemmas. Based on the outcomes of our H2020 Welcoming Spaces programme (2019-2024) and multiple UU-related research programmes we want to broaden the debate – unravel the connections between ageing – shrinkage and migration; and come with concrete suggestions for achieving ‘spatial justice’ and ‘leaving no one behind’.

https://www.welcomingspaces.eu/news-and-events/

Human Rights in Migration Societies, 18–20 September 2024, University Giessen

References to human rights have become increasingly prominent in migration-related discourse and practices. Actors in migration societies frequently use the language of human rights to articulate their interests and goals. Concurrently, other actors challenge such rights-based claims to migrants’ inclusion. In the legal system, for example, doctrinal arguments based in human rights law and strategic litigation at the European Court of Human Rights play important roles in shaping European immigration and refugee law. In various contexts of political action, migrant and non-migrant activists, diaspora members and policymakers refer to human rights when making political claims, pursuing transitional justice, or legitimizing inclusionary and exclusionary migration and border policies. The advance of human rights discourse is also occurring in professional and other everyday contexts, where the attitudes of actors within migration societies are actually expressed and formed, such as in school contexts, in social work, and in social and traditional media. At the same time, however, European migration laws and policies are becoming increasingly restrictive, leading to human rights violations on a daily basis, discourses of exclusion, and a widespread perception of a “human rights backlash”. How do these observations match?

https://www.medimi.de/en/topic/50.conference-2024.html

Internationale conferentie: Credibility in SOGIESC asylum cases, 20 sept de Zwijger Amsterdam

De conferentie beoogt oplossingen te vinden voor de veelvoorkomende problemen bij de geloofwaardigheidsbeoordeling van LHBTI-asielzaken en momentum te creëren om de UNHCR Guidelines No. 9 over seksuele gerichtheid en genderidentiteit te actualiseren. De conferentie wordt georganiseerd door de Striking Sirens Coalition, een samenwerkingsverband van verschillende onderzoekers op het gebied van lhbti-asielrecht uit Griekenland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

https://coc.nl/nieuws-en-publicaties/call-for-paper-on-challenging-stereotypical-assumptions-in-asylum-cases/