Nieuws

Rb: geen NLs paspoort kind NLse vader, want Somalisch huwelijk niet erkend

De wetgever hecht een groot belang aan het bevorderen van het behoud van het vertrouwen in de Nederlandse reisdocumenten, met name vanwege de onmisbare rol die deze documenten vervullen als een bew

(lees verder)

RvS: wel behoud van toeslagen tijdens verblijfsgat vanwege later starten procedure tegen intrekken vergunning met terugwerkende kracht

Een vreemdeling houdt aanspraak op een tegemoetkoming tijdens procedures over toelating, mits deze  aansluitend zijn op een eerder rechtmatig verblijf met verblijfsvergunning.

(lees verder)

CRvB: recht op bijstand voor terugkerende EU-burger met gezinslid (gewoond en gewerkt in Dld)

Uit het arrest O&B heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afgeleid dat een familielid van een burger van de Unie, indien hij aannemelijk heeft gemaakt dat hij in die hoedan

(lees verder)

RvS: als identiteit in asielprocedure is geloofd, mag dat niet in detentie gewantrouwd worden

In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank overwogen dat in de eerdere asielprocedure van de vreemdeling, in rechte is komen vast te staan dat de staatssecretaris de identiteit en nationaliteit

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Ontheemd, Een beeldende en muzikale locatievoorstelling. 24feb-14mei Rotterdam

Meer dan zestig acteurs met en zonder beperking spelen een beeldende en muzikale voorstelling in

Vrouweneetcafe, 29 april, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder

ENS congres "Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention", 4 - 5 mei in Boedapest

The conference (

PUBLIC HEARING Implementation of legal migration legislation, 4 May 14.30-18.00u, Brussels

The purpose of the hearing is to discuss possible ways of streamlining the current EU framework f