Nieuws

Rb: terecht opstraatzetting in beroepsfase art-64-procedure

Verzoeker voert aan dat hij ook hangende het beroep tegen de afwijzing van zijn aanvraag om uitstel van vertrek recht heeft op verstrekkingen zoals bedoeld in de Rva.

(lees verder)

Onderzoek: werk als ongedocumenteerde

The shadow economy in the Netherlands is considered to be relatively small; 9 per cent compared to the 18 per cent average in the EU.

(lees verder)

Rb: bij aanvraag duurzaam verblijf gezinslid EU-burger onderzoeken of verblijfsrecht bestond

Eiseres voert aan dat zij vanaf 17 september 2011 deel uitmaakte van het gezin van haar moeder en (stief)vader.

(lees verder)

Rb: voor verblijf bij kleinkind is belangenafweging ipv ‘more than normal ties’ het criterium

In de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc) is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Film Human Flow, 16nov 19.30u Noelhuis Amsterdam

Documentaire van Chinese dissidente kunstenaar Ai Weiwei over de vluchtelingencrisis.

Conferentie Solid Road: vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen 20 nov 13:30 -17:00 uur Utrecht

Tijdens deze conferentie presenteren wij de resultaten van het eerste jaar van ons project The Gr

Studiedag Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, 22 november, 13.30-17.30 Gent

De studiedag bestaat uit twee delen: eerst laten wij Belgische migratieonderzoekers aan het woord

Conference: Safeguarding children’s rights in immigration law, 23nov 9.30-17.30u Leiden

Millions of children are on the move worldwide.