Nieuws

SvV&J: WMO voor slachtoffers huiselijk geweld niet nodig, praktische oplossingen volstaan

Naar het oordeel van de regering vormt niet-rechtmatig verblijf in principe geen obstakel voor de vereiste toegang tot slachtofferhulp en opvang.

(lees verder)

Rb: geen opvang bij kennisgeving herhaalde aanvraag

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder niet gehouden is opvang te verlenen, omdat verzoeker met het enkel indienen van het kennisgevingsformulier ‘herhaalde asielaanvraag’ (nog) niet

(lees verder)

Canadese Health care providers urge Ontario to end immigration detention

A group of 130 health care professionals, including doctors, nurses and social workers, have asked Yasir Naqvi, Minister of Community Safety and Correctional Services for the province of Ontario, C

(lees verder)

RvS: detentie depressieve man niet gemotiveerd, vrijlating

Uit het proces-verbaal van gehoor blijkt dat de vreemdeling heeft verklaard dat hij depressief is en hiervoor medicatie gebruikt.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling ‘ Op de Vlucht ‘ in huis Doorn, 12dec 2015-26aug 2016

De tentoonstelling belicht de vlucht van vele duizenden Belgen naar Nederland in 1914-1918 en de

Foto-expositie Ahmed Polat: integratie van vluchtelingen, tot 31 juli Hilversum

Het UAF presenteert de expositie 'Weer toekomst!', samen met Fotograaf des Vaderlands Ahmet Polat

Humanity House: films in the open air, juli-aug 21-23u Den Haag

Humanity House’s cozy backyard opens this summer to give you insights in people on the move.

Vrouweneetcafe, 30 juli, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder