Nieuws

Rb: geen mede-naturalisatie kind als geen onbeperkt verblijf in NL

In het KB waarbij aan de vader de Nederlandse nationaliteit is verleend is een voorbehoud gemaakt t.a.v.

(lees verder)

Rb: gescheiden uitzetting gezinsleden mag, na halfjaar in Gezinslocatie en geen medewerking

Uit de stukken en de feitensamenstelling volgt dat in het begin is beoogd hem samen met zijn vrouw en kinderen uit te zetten.

(lees verder)

CPT: Guidelines Women in prison

  • Persons deprived of their liberty should only be searched by staff of the same sex.
(lees verder)

Rb: afwegen schrijnendheid na 18jr verblijf in NL sinds 12e levensjaar, ingeschreven en BSN-nr

Bij de belangenafweging i.h.k.v. art.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Tentoonstelling BAK: Compromiso Político van Matthijs de Bruijne, 10feb-15apr Utrecht

Een groot deel van Compromiso Político is gewijd aan de langdurige samenwerking (2011-he

Waken bij het Grensdetentiecentrum op Schiphol in de lijdenstijd, 14feb -30mrt 14-15.30u

In de veertigdagentijd wordt elke zondag gewaakt bij het detentiecentrum Schiphol.

Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht 2018, 13mrt, 24apr, 15mei, 13-17u Antwerpen

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migr