Nieuws

Rb: geen opvang in VBL, want wil niet terugkeren

De vreemdeling heeft tijdens het vertrekgesprek verklaard dat hij wegens gezondheids-problemen niet naar India kan terugkeren en dat hij niet wil terugkeren omdat hij niets en niemand meer heeft in

(lees verder)

Rb: wel zicht op uitzetting naar Congo

Uit de informatie van verweerder blijkt dat in 2016 34 aanvragen voor een vervangend reisdocument bij de Congolese autoriteiten zijn ingediend, deze autoriteiten 17 lp’s hebben verstrekt en 12 uitz

(lees verder)

Hoge Raad: ondanks niet-uitreizen toch veroordeling voor schending inreisverbod mogelijk

’s Hofs oordeel, dat inhoudt dat de stappen van de terugkeerprocedure zijn doorlopen en waarin besloten ligt dat verdachte illegaal in Nederland verbleef terwijl niet is gebleken van een geldige re

(lees verder)

SvJ&V: rol medisch professionals bij signaleren mensenhandel

Volgens het recente rapport van de Nationaal Rapporteur komt 50% van de medisch professionals met slachtoffers van mensenhandel in aanraking.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Tentoonstelling Gastvrij Brussel ? 13 okt- 18mrt 2018, Joods Museum Brussel

Deze tentoonstelling vertelt hoe de Belgische hoofdstad geleidelijk aan is veranderd tot een ‘wer

Fototentoonstelling '50 jaar migratie in Nederland', 11-31jan Arnhem

De fototentoonstelling 'Vijftig jaar migratie in Nederland' bestaat uit foto's en spullen (zoals

Conferentie Arbeidsmigratie en –mobiliteit: Migranten en lokale arbeidsmarkten, 19jan 10-17u Tilburg

Welke rol spelen werkgevers en intermediairs in het vormgeven van de huidige internationale arbei