Nieuws

RvS: geen recht op toeslagen hoofdpersoon met buitenlandse partner tijdens vovo in beroep

De Afdeling volgt [hoofdpersoon] niet in zijn betoog dat [partner] op het moment dat zij in de procedure tegen de intrekking van haar verblijfsvergunning een verzoek om voorlopige voorziening indie

(lees verder)

RvS: geen alleenstaande oudertoeslag bij gehuwden, ook als partner in buitenland woont

Uit artikel 2 van de Wet op het kindgebonden budget, in samenhang met artikel 3 van de Awir en artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen volgt, dat om in aanmerking te komen voor een a

(lees verder)

Rb: geen AZC-opvang onuitzetbaren

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling, zie bijvoorbeeld de uitspraak van 28 maart 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BA4652), kan verweerder opvang verlenen in zeer bijzondere omstandigheden die tot feitel

(lees verder)

HvJ EU : individuele beoordeling nodig bij opleggen inreisverbod vanwege mensenrechtenschending

In this ruling, the CJEU found that the fact that a person has been the subject, in the past, of a decision excluding him from refugee status cannot automatically permit the finding that the mere p

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Expositie van Floribert  en Grietje, 29 april - 16juni, Utrecht

Drie  jaar lang werkten Floribert Kadima Moussa [1972, Dem. Rep.

Theater: Stillevens van Verzet, nog op 14, 16 mei, 5 juni Den Haag

Den Haag kent in de Tweede Wereldoorlog twee dappere verzetsheldinnen.

Wijksafari AZC Utrecht, 16 mei – 30 juni

Na een overrompelende serie WijkSafari’s, is Adelheid Roosen met haar theater-kompanen opnieuw ge