Nieuws

SvJ&V: aanpak arbeidsuitbuiting buiten mensenhandel, ism FNV

De FNV stelt dat er gekeken moet worden naar een nieuw wetsartikel over arbeidsuitbuiting, waarmee maatschappelijk duidelijk wordt gemaakt dat het uitbuiten van werknemers strafrechtelijke gevolgen

(lees verder)

Rb: recht op opvang ook in derde procedure; rechter moet zich uitspreken over nova

De vreemdeling heeft, na niet-ontvankelijkverklaring van zijn opvolgende asielaanvraag o.g.v. art. 30a, eerste lid, aanhef en onder d, Vw, de opvanglocatie van het COA moeten verlaten.

(lees verder)

EHRM: Frankrijk mag asielzoekers niet 90dagen op straat laten wachten

The case concerns 5 single men of Afghan, Iranian, Georgian and Russian nationality who arrived in France on separate occasions.

(lees verder)

Rb: vrijlating want psychische problemen (veldzicht) ondanks niet-meewerken

Beroep gegrond. De staatssecretaris heeft aan de vreemdeling de maatregel van bewaring op grond van artikel 59 lid 1 onder a Vw opgelegd. ...

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tous Migrants : grands bivouacs festifs, randonnées commentées, veillées bavardes au coin du feu, 3 juli – 30 aug (div data), grens Frankrijk- Italie

Soyons présents et nombreux tout l'été à la frontière pour que la montagne ne devienne pas une zo

WEBINARS: Migrant women in Europe resisting increased abuse and precariousness (ENG/ESP), 8  juli  16:00 – 17:30 CET; 15 juli 14:00 – 15:30 CET

Each webinar will share common experiences of migrant women and girls -refugees, domestic workers

Digital Transborder Summer Camp  15-18 July 2020

With the digitalTSC we want to provide a space to re-discuss strategies and challenges in

Virtual Conference: 'Migrants, Law and the State In and Beyond Europe', Lisbon, 21-24 July 2020

This panel interrogates how migrants without settled legal status in the Global South and North u