Nieuws

Rb: geen opvangverplichting voor 1F-er met 3EVRM-risico bij terugkeer, opvang door netwerk

De AbRS heeft in haar uitspraak van 26 november 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3415) geoordeeld dat de niet bindende beslissingen van het ECSR een rol kunnen spelen bij de uitleg van de artikelen 3 en 8 va

(lees verder)

RvS: geen boete vrijwilligerswerk bij Noodopvang Borne, gezondheidsredenen

De MvSZW heeft appellant een boete van € 1.500 opgelegd wegens overtreding van art. 2 lid 1 Wav.

(lees verder)

Rb: 3EVRM risico bij ernstige termijnale ziekte, ook als overlijden niet binnen 3mnd

De rechtbank overweegt allereerst dat partijen het er over eens zijn dat eiser lijdt aan idiopathische pulmonale arteriële hypertensie en dat dit een zeer ernstige, ongeneselijke, ziekte is.

(lees verder)

Rb : voor Oeigoeren is Turkije veilig derde land

De vreemdelingen behoren tot de Oeigoerse bevolkingsgroep. De stelling van de vreemdelingen dat Turkije geen veilig derde land is omdat Turkije met een voorbehoud t.a.v.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Documentaire In Procedure, feb-mrt in div steden

Deze documentaire vertelt het verhaal van Hassan, een vader die naar Nederland gevlucht is om zij

Update opvangprocedures door Pim Fischer, 24feb 16u Wereldhuis Amsterdam

De laatste update in het Wereldhuis was na de uitspraak van het EHRM van 5 juli 2016.

Vrouweneetcafe, 25 februari, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder

DEBAT - Crisis in de maak: West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel, 28feb 19-21.30 den Haag

Misbruik makend van de vluchtelingenstroom, brengen mensenhandelaren steeds meer West-Afrikaanse