Nieuws

Rb: opvang in AZC tijdens voorlopige art-64 want rechtmatig

De IND heeft op grond van artikel 64 van de Vw 2000 uitstel van vertrek verleend. Dat het BMA de gezondheidstoestand van eiser nog niet heeft beoordeeld, doet daar niet aan af.

(lees verder)

Rb: recht op COA-opvang in afwachting van beslissing op bezwaar medisch regulier

Aan de vreemdelingen is de afgelopen jaren uitstel van vertrek verleend o.g.v. art. 64 Vw in verband met de medische situatie van de dochter die ernstige epilepsie heeft.

(lees verder)

RvS: geen opvang in AZC tijdens wachttijd vovo RvS, want gemeente blijft opvang bieden

De vreemdelingen hebben de voorzieningenrechter verzocht bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat zij, zolang de Afdeling nog niet op het door de staatssecretaris ingestelde hoger beroep

(lees verder)

Rb: ivm uitspraak-Gnandi bestaat recht op opvang t/m vovo in beroep

De voorzieningenrechter concludeert uit het arrest van het Hof van Justitie van 19 juni 2018, Gnandi tegen België, in de situatie dat een opvolgende asielaanvraag is afgewezen als kennelijk ongegro

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Vrouweneetcafe, 28 juli 13.30u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder

Statelessness Summer Course 30 July - 3 August 2018, Tilburg University

The Course looks at statelessness globally, and draws participants from all regions of the world.

Wake Detentiecentrum Zeist: 5aug, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken wij elke eerste zondag van de maand.

Wake detentiecentrum Rotterdam, 5aug 16-17u

De wakes bij het detentiecentrum Rotterdam vinden plaats elke eerste zondag van de maand, van 16-