Nieuws

RvS: intrekken toeslagen met terugwerkende kracht bij ingetrokken status partner mag

De verblijfsvergunning van appellantes toeslagpartner is in 2014 met terugwerkende kracht ingetrokken, waardoor appellantes zorgtoeslag over 2012 lager is vastgesteld en de voorschotten zorgtoeslag

(lees verder)

Begroting: Staatssecretaris over pre-VBL (Landelijke voorziening vreemdelingen)

“Het kabinet is voornemens om met de gemeenten een bestuursakkoord te sluiten over de realisatie van een landelijke vreemdelingenvoorziening waar vertrekplichtige vreemdelingen worden opgevangen en

(lees verder)

Rb vovo: opvang na kennisgeving asielaanvraag

De vreemdeling heeft een formulier 'Kennisgeving tweede of volgende asielaanvraag' ingediend bij de IND.

(lees verder)

Rb: wel zicht op uitzetting, Sri Lanka vraagt niet altijd asieldossier bij lp-aanvraag

De vreemdeling verblijft in het Justitieel Complex Schiphol. De vraag is of de vrijheidsontnemende maatregel rechtmatig en gerechtvaardigd is opgelegd.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

LampedusaInFestival, 30sept-3okt Lampedusa

Disguised as a simple “management of humanitarian emergencies” as in the case Lampedusa, militari

Nuit Blanche Festival, 1 oktober Brussel

In de nacht van zaterdag 1 oktober staat de Europese wijk in het teken van ‘Borders’, waarbij int

Wake Detentiecentrum Zeist, 2 oktober, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken wij elke eerste zondag van de maand. 

Wake detentiecentrum Rotterdam, 2 oktober 16-17u

Nu het detentiecentrum weer in gebruik is genomen, zijn de maandelijkse wakes ook weer begonnen.