Nieuws

RvS: voldoende medische zorg beschikbaar in Ter Apel

Uit de beslissing Hunde, § 5 en 59, volgt dat artikel 3 van het EVRM de overheid niet verplicht tot het bieden van meer voorzieningen aan afgewezen asielzoekers dan de VBL en de zogeheten gemeentel

(lees verder)

SvJ&V: ook KMar mag mensen in bewaring stellen (vgl DT&V regeling)

Met deze wijziging wordt de kring van beambten werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee die bevoegd zijn tot het in bewaring stellen van vreemdelingen uitgebreid, zonder dat afbreuk wordt gedaan a

(lees verder)

SvJ&V: wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring wordt aangevuld

Aanbiedingsbrief:

(lees verder)

EHRM: beter onderzoek nodig naar beschikbare ambulante psychiatrische hulp in Turkije

The applicant, a Turkish national, entered Denmark in 1991, at the age of six, with his mother and four siblings for family reunification with his father.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Event: "Return at any price?" 21okt 10-21u, Berlin

It is the declared aim of the Federal Government to increase the number of departures and in many

Training: Hoe werken aan een zinvol toekomstperspectief voor mensen zonder verblijf?, 24okt 9-17u Antwerpen

Je leert als hulpverlener hoe je werkt aan een zinvol toekomstperspectief voor mensen zonder wett

Webinar Johannes Wier Stichting : Vluchtelingen en de GGZ, 24okt 20-21:30u

Programma:

Conference Public opinion, mobilizations and policies concerning asylum seekers and refugees in anti-immigrant times – Global challenges and local solutions, 24-25 okt Brussel

Recent events in Europe, from the beginning of the so-called “reception crisis” to the present da