Nieuws

NVVB: Beleidsregel briefadres

Op de website van de NVVB (vereniging ambtenaren burgerzaken) staat een

(lees verder)

Rb: wijziging persoonsgegevens op basis van DNA-test en veel Chinese documenten

Eiser heeft verweerder op 28 juni 2017 gevraagd om zijn gegevens te wijzigen. Eiser wenst te worden geregistreerd als [naam] , geboren [geboortedag] 1976 te Wenzhou, China.

(lees verder)

Rb: wel zicht op uitzetting naar Algerije

Verweerder heeft bij brief van 3 mei 2019 desgevraagd de navolgende informatie over uitzettingen naar Algerije overgelegd:

In 2018:

(lees verder)

Rb: geen 8EVRM privé en gezinsleven voor Turkse ouders met 4kk hier geboren

Eiser -1 en eiseres-1 verblijven langdurig in Nederland. Nadat zij in 1994 uit Nederland waren verwijderd, zijn ze wederom ingereisd.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Theater: Hosseini, 16 jan – 12jun, div steden

Hoe leg je de vluchtelingencrisis uit aan een kind? Over die vraag gaat de voorstelling Hosseini:

Tentoonstelling: ‘Waar kom je weg? – Zes eeuwen migratie naar Groningen’, 16 mrt-16juni Gr

De expositie laat bezoekers kennismaken met verhalen en sporen van migranten in Groningen door de

Vrouweneetcafe, 25 mei 18:00u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder

Amsterdam City Rights: Markt met internationale entrepreneurs, 25 mei 14-18u A’dam

Locatie: de Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D Amsterdam