Nieuws

Rb: belangenafweging vrijheidsbeperking in Gezinslocatie verplicht, schadevergoeding

De staatssecretaris heeft aan de vreemdelingen verplicht om in de gemeente Gilze en Rijen te verblijven, omdat de vreemdelingen niet uit eigen beweging NL hebben verlaten, geen vaste woon- of verbl

(lees verder)

EHRM: versnelde procedure over recht op opvang ongedocumenteerden

In november vorig jaar bepaalde de Nederlandse rechter dat de overheid in ruil voor opvang meewerken aan terugkeer mag eisen.

(lees verder)

Rb: uitzetting na zelfmoordpoging, weigering overdrachtsdocumenten te tekenen is eigen risico

Deze zaak gaat over uitzetting van een 70-jarige zieke Amerikaan na een zelfmoordpoging

(lees verder)

RvS: detentie tijdens eerste asielprocedure mag

De vreemdeling heeft in 2015 een asielaanvraag ingediend.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling ‘ Op de Vlucht ‘ in huis Doorn, 12dec 2015-26aug 2016

De tentoonstelling belicht de vlucht van vele duizenden Belgen naar Nederland in 1914-1918 en de

De Asielzoekmachine 30mrt - 20juni div locaties

Vijftien jaar na de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 maken we de balans op.

Exhibition : Questioning Myths, Facts and Framings of Migration, 19 apr-3juni Amsterdam

The form of recent debates about migration to the European continent mirrors that of online filte

ASKV organiseert: Informatieavond Asiel, 26 mei 19.30-21.30u Verzetsmuseum Amsterdam

Vluchtelingen zijn het afgelopen jaar dagelijks in het nieuws.