Nieuws

Rb: niet naar VBL, meewerken niet geloofwaardig want geen documenten

De staatssecretaris heeft gesteld dat zij heeft verklaard bereid te zijn tot vrijwillig vertrek naar haar land van herkomst.

(lees verder)

Rb: vertrektermijn ook bij veilig herkomstland mogelijk, bij inreisverbod ingaan op persoonlijke omstandigheden

Verweerder mag afzien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek indien de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel als kennelijk ongegrond is afgewezen.

(lees verder)

SvV&J : geen status buitenschuld voor staatlozen

Ook van uitgeprocedeerde staatlozen kan worden verwacht dat zij terugkeren naar het land van herkomst of eerder verblijf.

(lees verder)

RvS: wel alternatief voor psychiatrische thuiszorg in Armenie

Uit het aan het BMA-advies ten grondslag gelegde brondocument volgt dat thuiszorg door psychiatrisch verpleegkundigen, zoals de vreemdeling die thans in Nederland ontvangt, voor haar in Armenië nie

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Expositie : illegale sinaasappelplukkers in Calabrie, 6dec-29jan Charleroi/ Leuven/ Brussel

L’exposition s’appelle « Bitter Oranges » et a été réalisée par une équipe de l’

Documentaire In Procedure, feb-mrt in div steden

Deze documentaire vertelt het verhaal van Hassan, een vader die naar Nederland gevlucht is om zij

COLLOQUIUM: EEN INKIJK IN DE GESLOTEN CENTRA, 23jan, 9-16u Brussel

In België verblijven jaarlijks ongeveer 6000 mensen in gesloten centra. Wat is de realiteit binne

TK Commissie JBZ-Raad over Vreemdelingen- en Asielbeleid, 24jan 16-18.30u