Nieuws

Rb: nog geen zicht op uitzetting naar Noord-Irak

De vreemdeling stelt dat het zicht op uitzetting naar Irak op een redelijke termijn ontbreekt, omdat uitzetting van Iraakse vreemdelingen niet onder dwang mogelijk is en dit tevens blijkt uit een o

(lees verder)

Rb: vreemdelingendetentie mag als asielzoeker vóór het asielgehoor is ondergedoken

Niet is in geschil dat eiser niet is verschenen om te worden gehoord naar aanleiding van zijn asielverzoek, dat hij met onbekende bestemming is vertrokken en dat hij niet heeft gereageerd op het do

(lees verder)

SvJ&V: nieuwe werkwijze opleggen inreisverbod bij uitreis

Als bij uitreis op een luchthaven door de ambtenaar belast met de grensbewaking wordt geconstateerd dat een vreemdeling illegaal op het grondgebied van de Europese Unie heeft verbleven en de vreemd

(lees verder)

RvS: buitenlands uiterlijk onvoldoende reden identiteitscontrole

In het proces-verbaal van bevindingen van 28 maart 2018 is het volgende vermeld: "(…).

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Counter Summit for Solidarity and Safety for All, 21-23 sept Wenen

On September 20th a meeting of the EU heads of states will take place in Salzburg, Aus

Feest 10jr Wereldhuis, 22sept Amsterdam

Op 12 september 2008 opende het Wereldhuis haar deuren.

Debat: The end of the Mediterranean route, 23sept 16 Humanity House Den Haag

Up to now more than 1500 people have drowned in the Mediterranean Sea in 2018 while trying to rea

Debat: Rechteloos in Amsterdam, 25sept 20u Pakhuis de Zwijger Amsterdam

Ongedocumenteerde vluchtelingen worden momenteel stelselmatig van hun rechten ontzien door beleid