Nieuws

SvV&J: vervolg BBB-overleg met gemeenten

Burgemeesters hebben vanuit hun ambt de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid in hun gemeente.

(lees verder)

SvV&J: uitstroom uit gezinslocaties

 

2012

2013

(lees verder)

SvV&J: landen die niet meewerken aan terugkeer

Een aantal landen weigert mee te werken aan gedwongen terugkeer.

(lees verder)

SvV&J: aantallen vreemdelingen in detentie en vertrekcijfers

In 2016, tot en met september, zijn er 1.780 vreemdelingen in bewaring gesteld, waarbij het kan voorkomen dat een vreemdeling meer dan eens in bewaring is gesteld.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Peoples Global Action on migration, development and human rights, 6-10 dec 2016 Dhaka

The PGA brings together migrant associations, migrant rights organizations, trade unions, faith g

Expositie : illegale sinaasappelplukkers in Calabrie, 6dec-29jan Charleroi/ Leuven/ Brussel

L’exposition s’appelle « Bitter Oranges » et a été réalisée par une équipe de l’

Uitreiking Clara Meijer-Wichmann Penning 2016, 10dec 14-16u Vondelkerk Amsterdam

Deze jaarlijkse penning wordt door de Liga voor de Rechten van de Mens & Stichting J’accuse t

Waken bij de migrantengevangenis Schiphol, 11 december 14-15.30u

Iedere tweede zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur