Nieuws

Rb: wel onderdak ondanks niet-meewerken, psychische problematiek

De rechtbank verwijst naar Afdelingsuitspraak van 26 nov. 2015 (nr.

(lees verder)

RvS: vragen over meewerkcriterium bij toelating tot de VBL

De Afdeling wenst door de staatssecretaris te worden voorgelicht over de feitelijke gang van zaken bij onderdak in de vrijheidsbeperkende locatie (hierna: de VBL).

(lees verder)

Europese Commissie : aanbevelingen verbetering terugkeerproces

This Recommendation provides guidance on how the provisions of ReturnDirective 2008/115/EC should be used for achieving more effective return procedures, and call on the Member States to take the n

(lees verder)

Rb: adoptie alleenstaande libische minderjarige door vrijwilligster Vluchtgarage goedgekeurd

Het te adopteren kind heeft op 31 mei 2014 in Nederland asiel aangevraagd. Sinds 23 september 2014 verblijft het kind illegaal in Nederland.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Documentaire In Procedure, feb-mrt in div steden

Deze documentaire vertelt het verhaal van Hassan, een vader die naar Nederland gevlucht is om zij

Wakes bij detentiecentrum Schiphol in de lijdenstijd (1mrt – 16 apr)

  • 1mrt Religieuzen en Catholic Workers
  • 5mrt Via Nova & Pop Up Kerk

Movies that Matter Festival, 24mrt – 1apr, den Haag

Dit internationale film- en debatfestival over mensenrechten, vrede en vrijheid presenteert naast

TK Plenair: Wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring, week 13 (va. 27mrt)