Nieuws

Rb: Somalische moeder krijgt eenhoofdig gezag over NLse kinderen, vader niet betrokken

De moeder van twee in NLse kinderen verzoekt om gezamenlijk gezag. Zij wenst eigenlijk dat dit verzoek gemotiveerd wordt afgewezen i.v.m. haar aanvraag verblijfsvergunning.

(lees verder)

CRvB: geen bijstand partner met terugwerkende kracht als status met terugwerkende kracht

De bijstand was omgezet van gehuwdennorm naar alleenstaandennorm, omdat de verblijfsvergunning van de partner was ingetrokken.

(lees verder)

RvS: mantelzorg van buurman wel nodig

In het nieuwe BMA-advies is geconcludeerd dat bij het uitblijven van behandeling van de vreemdeling een medische noodsituatie zal ontstaan onder meer vanwege de ondernomen suïcidepogingen.

(lees verder)

Rb: Irakese vrouw met NLse partner en kinderen niet naar Irak

De vreemdeling is afkomstig uit Kirkuk, woont al 10 jaar in NL, en is gehuwd met een NLse man waarmee zij drie kinderen heeft.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Canvas Free online Course: Gender-based violence in the context of migration, 15/5-10/6

Tentoonstelling: OPLOSSING OF UTOPIE? ontwerpen voor vluchtelingen, 20 mei- 3sept A’dam

Er zijn momenteel 60 miljoen mensen op de vlucht of om andere redenen ontheemd.

Informatie- en verdiepingsbijeenkomst : trauma’s bij vluchtelingen, 30 mei 19.30-21.30 A’ dam

Vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar burgeroorlogen woeden en/of mensenrechten worde

Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 1 juni 10.15-13u Utrecht

Tijdens deze bijeenkomst staan centraal: niet-juridische begeleiding en Dublinclaimanten.