Nieuws

RvS: geen toeslagen bij partner die eerst als toerist en later tijdens procedure in NL bleef

[appellant] betoogt dat zijn toeslagpartner in de in geschil zijnde periode wel rechtmatig verblijf hield.

(lees verder)

RvS: terecht terugvordering kinderopvangtoeslag werkende vrouw met partner buiten de EU

Kinderopvangtoeslag is oorspronkelijk ingevoerd om te bewerkstelligen dat de belemmeringen voor ouders om de zorg voor de kinderen te combineren met betaald werk op de Nederlandse arbeidsmarkt word

(lees verder)

Rb: recht op opvang tijdens beroepsfase bij hasa

In de zaak Gnandi heeft het HvJ besloten dat altijd schorsende werking moet gelden voor de rechtszaak over een terugkeerbesluit.

(lees verder)

Rb: voor herbeoordeling detentie na 6mnd telt tussenliggende asieldetentie-periode mee

Op grond van verweerders beleid dient DT&V na zes maanden een kenbare belangenafweging te maken.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Bustours: 'We Are Here and have been here tours', 29/7, 19/8 en 9/9, Amsterdam

Dit is een serie van drie excursies met de bus van Theaterstraat langs verschillende locaties die

Films over migratie, 2-30aug Humanity House Den Haag

  • 2/8: Watani: My Homeland - Een moeder ontvlucht met haar vier jonge kinderen Aleppo en probe

International Summer School in Refugee Law and Rights, 10-19aug Olomouc, Czech Republic

Due to ongoing wars and prolonged hostilities in several parts of the world, the number of person

Vrouweneetcafe, picknick 18aug 13.30u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder