Nieuws

Gerechtshof Amsterdam: besluit 24u opvang zieke uitgeprocedeerden in Amsterdam ligt bij GGD

Het Hof bekrachtigt de bestreden beslissing.

(lees verder)

Rb: geen zicht op uitzetting naar Mali, bewaring onrechtmatig

De vreemdeling heeft gesteld dat zicht op uitzetting naar Mali binnen redelijke termijn ontbreekt, daartoe verwijst hij naar de afdelingsuitspraak van 17 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:816).

(lees verder)

DT&V: vaker vrijwillig vertrek ongedocumenteerden

Tot en met september dit jaar zijn ruim 5.300 ongedocumenteerden aantoonbaar vrijwillig vertrokken uit NL. Vorig jaar waren dat er in het hele jaar ruim 3.300.

(lees verder)

RvS: geen medicijnen voor behandeling ziekte van Crohn in Nepal, BMA-advies onzorgvuldig

Vast staat dat Infliximab ten tijde van de BMA-adviezen en -nota's niet aanwezig was in Nepal.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Expositie Bob Mollema: Bed, Bad en Dood, Pakhuis de Zwijger Amsterdam va. 3okt

In het project 'Bed, Bad en Dood' heeft Bob Mollema van de autochtone Nederlander een 'displaced

Theater: All Inclusive, de wereldwijde zoektocht naar geluk, 9okt – 30nov, div steden

In All Inclusive stelt het Noord Nederlands Toneel (NNT) de vraag of wij in Europa niet minder op

Herdenking Schipholbrand, 26okt 19u bij het monument in Oude Meer/Schiphol-Oost

Elf jaar geleden, op 26 oktober 2005, ging in het cellencomplex van het Detentiecentrum Schiphol

Open middag van de PAO cursussen 27 okt, 15u A’dam

Tijdens deze middag kunt u kennismaken met de diverse cursussen die het ASKV organiseert voor ong