Nieuws

MvR: toegang ongedocumenteerden tot de vrouwenopvang

Uit het onderzoek naar de opvang van ongedocumenteerde vrouwen, slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt dat niet alle gemeenten in de praktijk deze categorie slachtoffers opvangen.

(lees verder)

Rb: afwijzing kwetsbaarheid door GGD Amsterdam (ivm 24u opvang) moet gemotiveerd worden

Verweerder heeft ter zitting nader toegelicht dat hij het advies van de GGD dat er geen indicatie is voor crisisopvang op schrift heeft verkregen, maar niet aan het procesdossier heeft kunnen toevo

(lees verder)

SvJ&V: inbewaringstelling uitgeprocedeerde asielzoekers blijft bij DT&V

Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve analyses van de Pilot Inbewaringstelling DT&V heb ik besloten de taken voor inbewaringstelling van uitgeprocedeerde asielzoekers structureel over t

(lees verder)

RvS: verblijf bij partner niet afwijzen als eerder onjuiste gegevens verstrekt (over inkomen)

Gelet op de uitspraak van de Afdeling van 26 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1109, is artikel 16, eerste lid, aanhef en onder i, van de Vw 2000, voor zover hierin is bepaald dat de staatssecretaris ee

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Tentoonstelling Gastvrij Brussel ? 13 okt- 18mrt 2018, Joods Museum Brussel

Deze tentoonstelling vertelt hoe de Belgische hoofdstad geleidelijk aan is veranderd tot een ‘wer

Tentoonstelling BAK: Compromiso Político van Matthijs de Bruijne, 10feb-15apr Utrecht

Een groot deel van Compromiso Político is gewijd aan de langdurige samenwerking (2011-he

Waken bij het Grensdetentiecentrum op Schiphol in de lijdenstijd, 14feb -30mrt 14-15.30u

In de veertigdagentijd wordt elke zondag gewaakt bij het detentiecentrum Schiphol.