Nieuws

CRvB: niet verplicht sociale dienst te informeren over logerende ongedocumenteerde vriendin

In geschil is of appellant de inlichtingenverplichting heeft geschonden door geen informatie te geven over de verblijfplaats en geboortedatum van zijn vriendin.

(lees verder)

Rb: recht op voorzieningen ivm behandeling in Centrum 45

In haar tussenuitspraak heeft de rechtbank eerder overwogen dat verweerders stelling dat eiser ook in zijn eigen woonplaats kan worden behandeld zonder nader onderzoek naar de behandelmogelijkheden

(lees verder)

RvS: zwaar inreisverbod mag alleen bij actuele bedreiging

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is voor de uitvaardiging van een inreisverbod voor de duur van meer dan vijf jaar minstens vereist dat de vreemdeling een werkelijke, actuele en voldoende e

(lees verder)

SvV&J: aantal ontdekte verstekelingen in Hoek van Holland

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er 480 verstekelingen aangetroffen in Hoek van Holland. Vorig jaar waren het er 504.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Symposium: NGOs & Migration Management, 31 August, Leiden University

Today, the front pages of most European newspapers are dominated by stories about the current ref

Wake Detentiecentrum Zeist, 4 september, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken wij elke eerste zondag van de maand. 

Wake detentiecentrum Rotterdam, 4 september 16-17u

Nu het detentiecentrum weer in gebruik is genomen, beginnen de maandelijkse wakes ook weer.

Lecture Deborah Anker: Social justice, gender and legal change in asylum law, 5 sept VU A’ dam

Deborah Anker (Clinical Professor of Law and Director of the Harvard Law School Immigration and R