Nieuws

Rb: erkenning buiten-huwelijkse kinderen

Rb: alsnog erkenning vaderschap na geboorte in bigaam huwelijk

(lees verder)

Rb: geen bijstand werkzoekende EU-burger, samen met NLse partner teruggekomen uit Italie

De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat [eiseres] als werkzoekende Unieburger moet worden aangemerkt en daarom geen recht op bijstand heeft.

(lees verder)

Rb: niet intrekken bijstand bij partner zonder verblijfsrecht

In een recente zaak heeft de Sociale Dienst de bijstandsuitkering van een Nederlandse uitkeringsgerechtigde beëindigd omdat zij een gezamenlijke huishouding voerde met haar in Nederland ‘illegaal’

(lees verder)

Rb: schadevergoeding bij opstraatzetting moeder met NLse kinderen alleen mogelijk bij bezwaar

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) heeft eiseres bericht dat de aan haar opgelegde (vrijheidsbeperkende) maatregel wordt beëindigd.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling ‘ Op de Vlucht ‘ in huis Doorn, 12dec 2015-26aug 2016

De tentoonstelling belicht de vlucht van vele duizenden Belgen naar Nederland in 1914-1918 en de

XII Migration Summer School, Florence, 27th June – 8th July 2016

Applications are welcome from academic and practice backgrounds to create an enriching mix of pos

Conference ‘The Future of Refugee Law’, 29 June – 1 July, London

Recent years have seen refugee law doctrine moving in innovative new directions, as the disciplin

Wake Detentiecentrum Zeist, 3 juli, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken wij elke eerste zondag van de maand.