Nieuws

Gerechtshof: geen plicht vingerafdrukken te geven

Verdachte wordt vervolgd wegens het niet meewerken aan het nemen van vingerafdrukken.

(lees verder)

CRvB: geen recht op bijstand tijdens beroepsfase van procedure tegen intrekken vergunning

In dit geding, over de voortzetting van toelating van appellante, is besloten tot intrekking van de bijstand.

(lees verder)

CRvB: intrekken bijstand want inkomsten echtgenoot zonder verblijfsrecht niet gemeld

Deze zaak gaat over een vrouw die de inkomsten van haar echtgenoot zonder verblijfsrecht niet aan de sociale dienst heeft doorgegeven, en daarom gekort wordt op haar uitkering.

(lees verder)

RvS: wel belang bij procedure over opvang, ondanks verblijf in BBB - maar VBL toegankelijk

Zoals de Afdeling op 24 februari 2014 heeft overwogen moet een niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling die meent aanspraak te kunnen maken op voorzieningen, waaronder onderdak, zich w

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Presentatie boek Nederlands Migratierecht, 30aug 15.30u Centrum Migratierecht Nijmegen

Symposium: NGOs & Migration Management, 31 August, Leiden University

Today, the front pages of most European newspapers are dominated by stories about the current ref

Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 1sept 10.15-13u Utrecht

Deze vergadering gaat over de BBB. Graag horen we van aanwezigen de praktijk in jullie stad.

Meedenken over registratie politiecontroles, 1sept 19-21.30u Amnesty Amsterdam

Denk mee over een app die politiecontroles registreert!