Nieuws

Rechtbanken in Corona-tijden

Voor reguliere bestuursrechtzaken geldt dat alleen de voorlopige voorzieningen (alleen in geval van ‘superspoed’) doorgaan. Van de vreemdelingenzaken worden alleen bewaringszaken behandeld.

(lees verder)

Amsterdamse organisaties: 24-uursopvang nodig voor daklozen en ongedocumenteerden

Momenteel worden dagelijks tientallen daklozen en ongedocumenteerden overdag welkom geheten in opvangcentra en inloophuizen.

(lees verder)

Rb: vrijlating want geen Dublin-uitzetting meer mogelijk naar Italie sinds 24feb

Italië heeft op 24 februari 2020, met verduidelijking op 25 februari 2020, aan verweerder laten weten dat overdrachten aan Italië tijdelijk worden opgeschort met het oog op te nemen voorzorgsmaatre

(lees verder)

Rb: onvoldoende bewijs risico bij terugkeer naar Marokko na huiselijk geweld

De rechtbank overweegt dat uit de overgelegde stukken niet volgt dat vanuit de familie van eiseres een dreiging uitgaat noch dat familieleden haar niet kunnen of willen opvangen na de verbreking va

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Theater: Hoe ik talent voor het leven kreeg, 13feb-19apr div plaatsen

Vijf acteurs, vijf muzikanten en vijftig mensen met een vluchtverleden vertellen het indringende

Amsterdam City Rights: Markt met internationale entrepreneurs, 28mrt 14-18u A’dam

Locatie: de Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D Amsterdam

Utrecht University's Focus Area on Migration and Societal Change, 2 apr 15-18u de Zalen Utrecht

Our new Focus Area provides a platform for researchers and stakeholders in the wider society work

AFGELAST Wake detentiecentrum Rotterdam, 5apr 16-17u

De wakes bij het detentiecentrum Rotterdam vinden plaats elke eerste zondag van de maand, van 16-