Nieuws

RvS: door advocaat voorgeschoten griffierecht terugbetalen vanwege betalingsonmacht

De vreemdeling heeft in hoger beroep verklaard in Nederland en/of in het buitenland niet over vermogen te beschikken. Dit gold ook tijdens de beroepszaak voor de rechtbank.

(lees verder)

SVB: kinderbijslag als illegale ouder enig verzorgende ouder van NLs kind is

Naar aanleiding van de uitspraak Chavez-Vilchez e.a., laat de Svb weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader,

(lees verder)

VN-aanbevelingen IVESCR-rapportage: arbeidsinspectie moet los staan van immigratiedienst

  1. While the Committee notes the measures taken by the State party to improve the situation of domestic workers, it remains concerned that these workers still do not enjoy all their economic, soc
(lees verder)

RvS: beleid tav VBL-toegang

Uitgangspunt is, dat een uitgeprocedeerde vreemdeling van het onderdak in de VBL gebruik kan maken indien hij zich bij voorbaat oprecht en geloofwaardig bereid verklaart mee te werken aan zijn vert

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: OPLOSSING OF UTOPIE? ontwerpen voor vluchtelingen, 20 mei- 3sept A’dam

Er zijn momenteel 60 miljoen mensen op de vlucht of om andere redenen ontheemd.

Vrouweneetcafe, 29 juli, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder

Statelessness Summer course, 31juli – 4aug Tilburg

The course looks at statelessness glob

Film The Good Postman 3 aug, 21.30u Humanity House den Haag

De Bulgaarse postbode Ivan wil passerende vluchtelingen een huis en nieuwe start bieden in zijn l