Nieuws

CRvB vovo: bijstand en kindgebonden budget voor moeder met NLs kind, nog geen status

De Vzr acht het gestelde financiële belang thans voldoende spoedeisend.

(lees verder)

Gemeente den Haag: recht op Beschermd Wonen voor ongedocumenteerde

Duidelijk is dat ondersteuning van uw cliënt noodzakelijk is ter voorkoming van gevaarvorming voor zichzelf en anderen.

(lees verder)

SvV&J: ondersteuning mogelijk bij terugkeer naar Afghanistan

Vreemdelingen die gedwongen vertrekken met escortering worden door de Nederlandse escorts begeleid totdat de toegang door de Afghaanse grensautoriteiten is verleend....

(lees verder)

Amsterdam : hoogste terugkeercijfers met IOM

Uit cijfers van IOM blijkt dat na ter Apel, de meeste ongedocumenteerden vanuit Amsterdam vertrekken.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: OPLOSSING OF UTOPIE? ontwerpen voor vluchtelingen, 20 mei- 3sept A’dam

Er zijn momenteel 60 miljoen mensen op de vlucht of om andere redenen ontheemd.

Summer School: People on the move in an evolving Europe. EU Law and Policy on Mobility, Migration and Asylum, Fribourg, August 21-25, 2017

The freedom of movement and residence for persons is one of the cornerstones of the European Unio

Rechtszaak over Afghaanse 1F-ers, 24aug 9.30 den Haag

Dit is een zaak van Stichting 1F en een 1F-er tegen de Staat, omdat de Raad van State geen indivi

Film Zaatari Djinn 24 aug, 21.30u Humanity House den Haag

Zaatari is een vluchtelingenkamp midden in de woestijn, uitgegroeid tot een stad die voor 80% uit