Nieuws

Rb: beter motiveren waarom asielzoeker geen recht heeft op opvang na Interim Measure bij CAT

Eiser heeft een klacht ingediend bij het Comittee against Torture van de United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (CAT), waarna het CAT een interim measure heeft uitgevaardig

(lees verder)

Rb: terugkeer naar LVH ipv Dublinland mogelijk

De staatssecretaris heeft de asielaanvraag van de vreemdeling niet in behandeling genomen op de grond dat Italië hiervoor verantwoordelijk is.

(lees verder)

SvJ&V: vier weken detentie mogelijk van amv’s die voor het eerst worden aangetroffen

Ik wil uw Kamer informeren over een wijziging (aanvulling) van het beleid inzake inbewaringstelling van amv’s.

(lees verder)

SvJ&V: aanpassing regeling grensdetentie

Op 5 juni 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een tweetal uitspraken dat de nationale wetgeving op dit moment geen geschikte grondslag kent om aan asielzoekers na afwijzing van hun as

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Debat: Hoe betaal jij je schoonmaker? 19sept 20u de Zwijger Amsterdam

Van de huishoudelijk werkers in Nederland is 95% vrouw.

Theater: BOYS DON’T CRY / BOYS DO, 20 en 23 sept

In deze muzikale voorstelling neemt de gevluchte Sajad je mee naar zijn werelden in Iran en in Ne

'Share the Journey', 20 sept, Den Bosch

Deze middag zal in het teken staan van vluchtelingen wereldwijd.

Inaugurele rede Betty de Hart, 20sept 15.45u VU Amsterdam

De Hart’s lecture addresses the question how race-thinking was part of the Dutch legal system and