Nieuws

Rb: wel presentatie mogelijk tijdens beroepsfase, tenzij problemen met autoriteiten gesteld

Het belang van de wetgever om terugkeer spoedig te kunnen laten plaatsvinden in het geval de negatieve beslissing in de rechterlijke procedure wordt bevestigd, acht de voorzieningenrechter redelijk

(lees verder)

Rb: schrijnend ivm langdurig verblijf sinds minderjarigheid; overheid mede schuld aan lange procedure

Twee Chileense zussen hebben zich in 2002 met hun moeder bij hun vader gevoegd toen zij 5 en 8 jaar oud waren.

(lees verder)

Rb: toegang tot medicijnen in Guinee onvoldoende gegarandeerd

De rechtbank is van oordeel dat in dit geval NL onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde medicijnen.

(lees verder)

RvS: geen bescherming tegen eerwraak mogelijk in Irak

De staatssecretaris stelt dat het asielrelaas geloofwaardig is, maar dat de problemen met zijn schoonfamilie onvoldoende zwaarwegend zijn.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Theater: Hosseini, 16 jan – 12jun, div steden

Hoe leg je de vluchtelingencrisis uit aan een kind? Over die vraag gaat de voorstelling Hosseini:

Tentoonstelling: ‘Waar kom je weg? – Zes eeuwen migratie naar Groningen’, 16 mrt-16juni Gr

De expositie laat bezoekers kennismaken met verhalen en sporen van migranten in Groningen door de

Movies that Matter, 22-30mrt Den Haag

Met onder andere:

Conference 'Families Beyond Borders: Migration with or without Private International Law', 28- 29 March, Ghent

The central theme of the conference is the cross-border portability of refugees’ and migrants’ pe