Nieuws

Lezing Pim Fischer over recht op onderdak

Uit de uitspraak van de Raad van State op 29 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1025) blijkt dat de gemeente moet beargumenteren waarom een bepaald zorgaanbod geschikt is.

(lees verder)

RvS: prejudiciele vragen over rechtmatig verblijf tijdens vovo in asielprocedure

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in drie zaken prejudiciële vragen gesteld aan het EU-Hof van Justitie.

(lees verder)

Rb: inbewaringstelling onrechtmatig want geen reden voor controle auto

De verbalisanten zouden het kenteken van de auto gecontroleerd hebben in het kader van een controle in het kader van de WegenVerkeersWet.

(lees verder)

RvS: als meer artsen een vreemdeling behandelen, moet iedere arts informatie leveren

Niet in geschil is dat de vreemdeling onder behandeling staat van de neuroloog en de oogarts en dat de oogart de relevante medische gegevens, ondanks navraag, niet heeft opgestuurd.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht 2018, 13mrt, 24apr, 15mei, 13-17u Antwerpen

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migr

Theater HOME, 13apr; 5mei Amsterdam

Theatergroep Light & Shadow bestaat uit Syrische en Nederlandse acteurs, zangers en muziekmak

Lezing : Opkomen voor menselijke waardigheid, 25 april 19.30u Pauluskerk R’dam

Op deze avond zal Karel Jungheim, specialist binnenlands diaconaat op het gebied van vluchtelinge