Nieuws

RvS: 24u opvang Amsterdam bedoeld voor alle medisch kwetsbaren

De rechtbank heeft voor de instandlating van de rechtsgevolgen beslissend geacht dat haar ter zitting is gebleken dat het college voor de toets of sprake is van een medisch kwetsbare persoon als cr

(lees verder)

NOS: helft van de uitzettingen gaat niet door

Bijna de helft van de pogingen om een uitgeprocedeerde asielzoeker terug te sturen, gaat op het laatste moment toch niet door.

(lees verder)

SvJ&V: geen uitzondering AVIM-controles voor mensen in de LVV

In beginsel geldt dat wanneer de politie een vreemdeling aantreft zonder rechtmatig verblijf, deze vreemdeling wordt overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

(lees verder)

WBV 2019/9: geen recht op afwachten vovo bij evident ongegronde aanvragen kinderpardon

Indien vreemdelingen een aanvraag indienen voor de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen terwijl op voorhand duidelijk is dat daar geen aanspraken op bestaan, dan ligt het in de rede

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Vrouweneetcafe, 27 juli 18:00u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder

Amsterdam City Rights: Markt met internationale entrepreneurs, 28 juli 14-18u A’dam

Locatie: de Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D Amsterdam

ISI, Statelessness Summer Course 2019, 29 July – 2 August 2019

The Course offers a one-week programme for participants from all regions of the world to learn an

No Border Camp NL, 1-4 augustus

Het inperken van migratie blijft hoog op de agenda van de Nederlandse regering en van de EU staan