Nieuws

CRvB: geen bijstand bij illegale partner want gezinsinkomen niet vast te stellen

Het college (appellant) heeft de bijstand van betrokkene ingetrokken op de grond dat sprake was van een huwelijk of relatie met M en dat betrokkene dit niet had gemeld.

(lees verder)

Regeerakkoord: plannen BBB

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland zelfstandig en zo snel mogelijk verlaten.

(lees verder)

Regeerakkoord: meer inzet op terugkeer

Als in rechte vaststaat dat iemand geen verblijfsrecht in Nederland heeft wordt hij teruggebracht naar het land van herkomst.

(lees verder)

Rb: detentie asielzoeker mag alleen zolang overheid werkt aan vaststelling identiteit

Als een asielzoeker in bewaring is gesteld met als reden dat de identiteit moet worden vastgesteld (artikel 8 lid 3 onder a van de Opvangrichtlijn), dan moet de staatssecretaris gedurende de bewari

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Expositie Grietje en Floribert, sept-okt Kopi Susu Utrecht (opening 1sept)

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Fototentoonstelling Anoek Steketee: Staatloos, 6okt-7jan 2018, Rijksmuseum Amsterdam

In opdracht van het Rijksmuseum brengt Anoek Steketee het thema ‘Staatloos’ in beeld.

Film: The Other side of Hope vrijdag 27 okt 19.30u Noelhuis Amsterdam

Een jonge Syrische vluchteling belandt in Helsinki.