Nieuws

RvS: geen wijziging persoonsgegevens in BRP ondanks originele brondocumenten

Het verzoek van [appellant A] komt neer op het verwijderen van nagenoeg alle in de brp opgenomen persoonsgegevens en het registreren van volledig andere gegevens.

(lees verder)

Rb: wel zicht uitzetting naar Libie

Volgens verweerder is er wel zicht op uitzetting naar Libië. Zodra er een bewijs van de Libische nationaliteit is, zullen de autoriteiten onderzoek naar de afgifte van een laissez-passer starten.

(lees verder)

RvS: Dublinclaimanten niet standaard in bewaring zonder voorafgaand horen

Een vreemdeling moet voorafgaand aan zijn inbewaringstelling worden gehoord.

(lees verder)

SvJ&V: antwoorden op vragen over nieuw regime vreemdelingenbewaring

De verwachting is dat het nieuwe regelgevende kader een positief effect zal hebben op de terugkeercijfers.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Expositie van Floribert  en Grietje, 29 april - 16juni, Utrecht

Drie  jaar lang werkten Floribert Kadima Moussa [1972, Dem. Rep.

Movies that Matter: Onderkomen, 3-23mei mei 2018 div steden

Ghullam, Keiber en Noori waren minderjarig toen ze, zonder ouders, van Afghanistan naar Nederland

Theater: Stillevens van Verzet, nog op 14, 16 mei, 5 juni Den Haag

Den Haag kent in de Tweede Wereldoorlog twee dappere verzetsheldinnen.