Acties

Gelukkig zijn er veel mensen in Nederland die zich sterk maken voor migranten zonder verblijfsvergunning. Regelmatig zijn er acties om individuen of groepen te legaliseren, of om wetsvoorstellen aan te passen. Hieronder vindt u een selectie van de lopende acties:

Strafbaarstelling illegaal verblijf

In 2011 startte Stichting LOS samen met veel andere organisaties een campagne tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Stichting LOS en de coalitiepartners beschouwen strafbaarstelling als een onnodige vorm van criminalisering van deze groep migranten. Naast het wetsvoorstel 'strafbaarstelling illegaal verblijf', vallen ook het inreisverbod en de wet 'eens illegaal - altijd illegaal' onder deze campagne. Achtergrond informatie vindt u op de website www.geenstrafbaarstelling.nl

Staatssecretaris Teeven heeft het wetsvoorstel 'strafbaarstelling illegaal verblijf' in januari 2013 gepresenteerd. Na publiek verzet, vooral binnen de PvdA, werd het wetsvoorstel in april 2014 ingetrokken.

Illegaal verblijf is inmiddels sinds 2012 wel strafbaar voor ongedocumenteerden die een inreisverbod hebben gekregen. Dat krijgt elke ongedocumenteerde die zich niet heeft gemeld, of die is gebleven na afloop van de termijn voor vrijwillige terugkeer. Stichting LOS beschouwt het inreisverbod als een vorm van strafbaarstelling van illegaal verblijf, en zet zich in voor het afschaffen ervan.

Ook is de wet 'eens illegaal - altijd illegaal' sinds april 2013 van kracht. Deze wet maakt het verkrijgen van een verblijfsvergunning onmogelijk voor migranten die eerder illegaal in Nederland verbleven. Er zijn uitzonderingen voor verblijfsvergunningen om humanitaire redenen.

Kinderpardon

Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon. Daarom voeren VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA sinds mei 2014 campagne voor een Eerlijk Kinderpardon. We willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De regels van het Kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen. Samen met vele burgemeesters strijden we voor een Kinderpardon voor alle gewortelde kinderen in Nederland.

Teken de petitie op: http://eerlijkkinderpardon.nu/

Recht op voedsel, kleding en onderdak voor ongedocumenteerden

Stichting LOS vindt dat ook migranten zonder verblijfsvergunning recht hebben op basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak. Stichting LOS ondersteunt dan ook de klacht van de CEC en PKN (nr 90/2013) bij het Europees Comité voor Sociale Rechten.

In Nederland procedeert advocatenkantoor Fischer voor het recht op basisvoorzieningen voor migranten zonder verblijfsvergunning. Op 24 februari 2014 sprak de Raad van State uit dat aanvragen voor basisvoorzieningen aan de staatssecretaris van justitie gericht moeten worden. Stichting LOS roept organisaties op om deze aanvragen in te dienen en heeft daarvoor een format ontwikkeld, in samenspraak met advocatenkantoor Fischer.