Externe publicaties

Nieuwsbrief 03, 2023

Bussemer, J., Riethmüller, D., Albrecht, F. and Jakob, C (eds.): Atlas of Migration. New facts and figures about people on the move

This second Atlas of Migration from the Rosa Luxemburg Foundation is a completely new edition that addresses a range of current issues and topics. Along with examples from various countries and a focus on labour migration and the caring professions, we also put a spotlight on the effects of the Russian aggression against Ukraine. Since the start of the war on 24 February 2022, 14 million Ukrainians have fled for their lives to other places within and outside Ukraine. Many young Russian men are now fleeing to avoid conscription by their government.

The previous edition of this atlas explained that most people seek shelter among their neighbours. At that time, it was people from developing countries such as Syria and Afghanistan. Now there is a neighbour in need in Europe.

Very few people migrate voluntarily. But climate change and its devastating consequences are forcing ever more people to abandon their homes. The search for work and a better income also motivates people to set out on the road. Migration has many realities.

This atlas aims to support all those who are committed to a plural society. Its goal is to change the way we look at migration and promote openness and pragmatism.

https://www.rosalux.de/fileadmin/RLS_atlasofmigration2022.pdf, nov22


Ellen Desmet: Migratierecht - Tussen staat en mens

In dit boek legt onderzoeker Ellen Desmet uit dat de ene migrant de andere niet is. Sommige mensen kunnen zonder visum naar België reizen en hier via een vlotte procedure blijven wonen. Voor anderen verloopt die weg veel moeizamer. Waar komen die verschillen vandaan? Desmet neemt je mee in het labyrint van het migratierecht.

https://www.academiapress.be/nl/migratierecht, 7.2.23


Landeninfo:


Rosita Steenbeek: Droomland Italie

Dit boek beschrijft hoe in Italië de houding ten opzichte van vluchtelingen en migranten is verhard, maar ook hoe hiertegen verzet rijst van gewone burgers, hulporganisaties en kerken.

Rosita Steenbeek keert terug naar Lampedusa, waar Italië niet dat droomland blijkt te zijn. Ze bezoekt het diepe zuiden van Calabrië, waar migranten als slaven worden uitgebuit, maar waar mensen zich ook inzetten om deze wantoestanden te veranderen. Ze ziet oude bekenden terug, zoals Ismaël die na een vlucht uit Sierra Leone en vele omzwervingen nu een bestaan opbouwt in Bolzano. In Turijn bezoekt ze families uit Aleppo bij wie ze logeerde in een Libanees vluchtelingenkamp en die met een humanitaire corridor naar Italië kwamen.

De reis eindigt in Triëst, bij een andere uiterste Italiaanse grens, het eindpunt van de Balkanroute. Daar hoort ze de verhalen en ziet ze de gevolgen van het geweld dat de vluchtelingen ondervonden tijdens hun tocht, maar ook hoe op een bijzondere manier steun wordt verleend.

https://www.rositasteenbeek.com/boeken/droomland-italie/, dec22


PICUM: Regularisation mechanisms and programmes: Why they matter and how to design them

When countries have fair, humane and effective regularisation procedures in place, governments benefit by having stronger connections to local communities, and communities that trust they will be treated fairly. Countries’ finances also benefit from regularising undocumented people, as they can get a regular job, earn money and can start paying taxes. But when a government fails to introduce fair and effective regularisation procedures, it leads to human suffering, unnecessary bureaucracy, and pressure on the courts and justice systems.

PICUM’s new report, discusses what is needed for fair, humane and effective regularisations. Our members and us identified ten key elements that help ensure procedures are fair, effective and humane. The report fleshes these elements out and includes examples of existing procedures from around the world.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/01/Regularisation-mechanisms-and-programmes_Why-they-matter-and-how-to-design-them_EN.pdf, jan23


VNG over Jaarrapportage arbeidsmigranten

We zien dat er veel voorbereidingen getroffen worden om de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te implementeren. Er zijn eerste verbeteringen in de registratie, de Wet goed verhuurderschap en een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus is in behandeling. Daarnaast hebben gemeenten een rol om initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten (ruimtelijk) te faciliteren. De ontwikkelingen zijn positief, maar kennen vaak een langere doorlooptijd. De verwachting is dat pas in de loop van 2023 de eerste ontwikkelingen effect gaan hebben op de positie van de individuele arbeidsmigrant. 

https://vng.nl/artikelen/jaarrapportage-arbeidsmigranten-2022-naar-tweede-kamer, 18.1.23


RSJ: Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen

Dit advies ziet op de begeleiding, behandeling en resocialisatie van alleenstaande minderjarige en jongvolwassen vreemdelingen in JJI’s - in het bijzonder de vreemdelingen die geen verblijfsvergunning hebben of krijgen dan wel van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken - en het waarborgen van de continuïteit in de begeleiding en behandeling na het verlaten van de JJI.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/01/24/tk-bijlage-rsj-advies-vreemdelingen-in-justitiele-jeugdinrichtingen/tk-bijlage-rsj-advies-vreemdelingen-in-justitiele-jeugdinrichtingen.pdf, 20.12.22


Saskia Harkema: Gebroken levenslijnen

Het is 1991 als in Joegoslavië de oorlog uitbreekt. Niemand had het zien aankomen. In 1998 valt definitief het doek voor de Joegoslavische federatie: het houdt op te bestaan. Svetlana’s ouders verliezen alles en Svetlana’s leven neemt een dramatische wending. Met haar familie probeert ze te overleven.

In 2002 trouwt ze en verhuist ze met haar man naar Nederland. Ze leeft 15 jaar in de illegaliteit, en wordt actief als vrijwilligster. Haar huwelijk verslechtert en ze wil het ontvluchten, maar ze wordt zwanger en besluit haar huwelijk een laatste kans te geven. Wederom neemt haar leven een onverwachtse wending als haar zoon in 2016 stateloos wordt. Ze keert terug naar haar geboorteland, maar ontdekt dat haar thuis ten prooi is gevallen aan een onafwendbare teloorgang. Ze neemt een ingrijpend besluit dat grote gevolgen zal hebben voor haarzelf en haar zoon.

https://www.bruna.nl/boeken/gebroken-levenslijnen-9789492939852, nov22


Nieuwsbrief 02, 2023

Song: De Wereld is van ons Allemaal

Dit lied over vluchtelingen en een oproep om solidair met hun te zijn is speciaal gemaakt om te gebruiken op basisscholen, tijdens muziekles of andere lessen over maatschappelijke thema’s. Aanleiding voor het lied was het verblijf van juf Christie in Griekse vluchtelingenkampen waar ze muziek maakte met de kinderen.

Als je geïnteresseerd bent in de akkoorden van dit lied en wilt weten hoe je dit kunt zingen/spelen met de kinderen op school, neem dan contact op met Christie de Wit: christiedewit@xs4all.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=_fG0pORXKXk


ETUC: Guide for Mobile Workers in the EU

Deze ‘Gids voor mobiele werknemers in Europa’ (in 7 talen samengevat) is bestemd voor degenen die mobiele werknemers in heel Europa informeren en adviseren, met name de EURES-adviseurs die door de Europese Commissie zijn opgeleid in kwesties betreffende de mobiliteit van werknemers op transnationaal en grensoverschrijdend niveau en actief zijn in vakbonden, arbeidsbemiddelings-diensten of werkgeversorganisaties. In het eerste deel presenteert de gids enkele belangrijke rechtsgrondslagen voor de mobiliteit van werknemers in Europa. In het tweede deel wordt de concrete uitwerking van deze Europese regels toegelicht aan de hand van voorbeelden, waarbij verschillende vormen van werknemersmobiliteit aan bod komen.

https://www.etuc.org/en/publication/guide-mobile-workers-europe-2022, 21.11.22.


Jaarrapportage Arbeidsmigranten

De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2023/01/11/bijlage-1-jaarrapportagearbeidsmigranten/bijlage-1-jaarrapportagearbeidsmigranten.pdf, 31.12.22


IVO: Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities – Handvatten voor preventie en terugdringen van dakloosheid en verslaving

Een flink deel van de groeiende groep Midden- en Oost-Europese werknemers (arbeidsmigranten) in Nederland bevindt zich in een kwetsbare positie. Ze werken en wonen vaak onder gebrekkige omstandigheden. Baanverlies betekent in veel gevallen dat men ook huisvesting en andere regelingen kwijtraakt. Met daarbij de vaak gebrekkige kennis van de Engelse of Nederlandse taal en wet- en regelgeving is het risico op dakloosheid en (ernstigere) psychische- en verslavingsproblematiek relatief hoog. Signalen uit onder meer de vier grote steden bevestigen de zorgen om deze groep.

Met dit onderzoek dragen we bij aan de kennis over de groep Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities en aan oplossingsrichtingen voor preventie en het terugdringen van dakloosheid en verslaving onder deze groep.

https://ivo.nl/wp-content/uploads/2022/06/Onderzoeksrapport-Midden-en-Oost-Europese-werknemers-in-kwetsbare-posities-Handvatten-voor-preventiebeleid-en-terugdringen-van-dakloosheid-en-verslaving-.pdf, juni22


Sietse van der Hoek: Hete bliksem, vreemde smetten - Hoe een warenhuis en Nederland door migratie werelds werden

Na de oorlog begon in Nederland de Amerikaanse tijd en veranderde de natie van een naar binnen gekeerde, nogal stijve maatschappij in een werelds gerichte, open samenleving. Dat was mede te danken aan de komst en de emancipatie van migranten uit de voormalige koloniën en uit landen rond de Middellandse Zee. 

Dit boek vertelt het verhaal van de Nederlandse Wende aan de hand van de geschiedenissen van families uit die verschillende migrantengroepen: Moluks, Indisch, Surinaams, Antilliaans, Turks, Servisch, Spaans, Marokkaans. En een gereformeerde familie van Duits-Gronings-Drentse oorsprong die 125 jaar geleden in Assen het warenhuis Vanderveen begon. Religie, mode, muziek, moraal, seks, man/vrouw-relatie, autoriteit, voetbal, het idee van het universum - alles verwisselde van gedaante in de eeuw van onze ouders en grootouders.

https://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/boek/hete-bliksem-vreemde-smetten/, 27.9.22


David de Boer en Geert Janssen : De vluchtelingenrepubliek

Van Willem van Oranje tot Anne Frank en van Frans Hals tot Ayaan Hirsi Ali: Nederland is in veel opzichten gevormd door vluchtelingen. Maar met hun komst stak ook al eeuwen geleden de angst voor asielzoekers als een bedreiging voor onze veiligheid, welvaart en cultuur de kop op.

In dit boek vertellen vijftien vooraanstaande en aanstormende historici hoe vluchtelingen ons in de afgelopen vijf eeuwen hebben gemaakt tot wie we zijn. Door de belangrijkste historische vluchtelingenstromen naar en uit Nederland in kaart te brengen wordt het grotere verhaal verteld over gedwongen migratie, nationale identiteit en de fluïde grenzen van onze gastvrijheid. Daarmee zoekt het boek ook naar een nieuw perspectief op de vluchtelingencrises van vandaag en morgen.

https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/vluchtelingenrepubliek-paperback/, 6.1.23


Landeninformatie

 


ECRE Legal Note: Age Assessment in Europe: Applying European and international Legal Standards at all Stages of Age Assessment Procedures

The analysis is presented in three parts, namely the initiation of age assessment procedures, the conduct of age assessment procedures and the remedies against the outcome of such procedures. In the first part, the note analyses the grounds that may result in a decision to start an age assessment procedure, as well as the role of evidentiary standards, information provision and consent in this decision. Regarding the conduct of age assessment procedures, the note analyses the use of medical examinations to determine the age of asylum applicants and the benefit of the doubt during age assessment procedures. Lastly, in the final part the note analyses the obligation to provide a remedy against the result of the age assessment and the required characteristics of that remedy.

EU law, Council of Europe standards and international law relating to the rights of children guide the analysis with a specific emphasis on the principle of the best interests of the child. The analysis is also supported by general and child-specific jurisprudence.

The note identifies a wide range of safeguards under European and international law that should apply in all age assessment procedures and concludes with a set of recommendations on guarantees that states must ensure before, during and after the conclusion of an age assessment procedure.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2023/01/Legal-Note-13-FINAL.pdf, dec22


Klara Polackova Van der Ploeg, Luca Pasquet, León Castellanos-Jankiewicz (ed): International Law and Time - Narratives and Techniques

This book explores the close, complex and consequential – yet to a large extent implicit – relationship between international law and time. There is a conspicuous discrepancy between international law’s technical preoccupation with the mechanics of temporal rules and the absence of more foundational considerations of how time – both as an irrepressible physical dimension manifesting in the passage of time, and as a social construct shaped by diverse social and cultural factors – impacts and interacts with international law. Divided into five parts and 21 chapters, this book explores key aspects of the relationship between international law and time and puts the spotlight on time’s fundamental significance for international law as a legal order and as a discipline. Pursuing diverse approaches to international law, the authors consider the notion, significance, manifestations, uses and implications of time in international law in a wide range of contexts, and offer insights into the various ways in which international law and international lawyers cope with time, both in terms of constructing narratives and in devising and employing particular legal techniques.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-09465-1_15, 14.12.22


Caritas: Why we need more labour migration

Caritas Europa published a new briefing paper which highlights the indispensable contribution that migrants make to Europe’s society and economy. It provides an analysis of why decision-makers must expand labour migration policies that put workers’ rights and the fight against exploitation at the centre.

We stress that migration policies must provide efficient administrative procedures and a secure residence permit with solid rights that facilitate social inclusion and family reunification to ensure the full participation of migrants in the country of destination.

The interests and needs of the countries of origin should also be at the core of all migration policies to ensure that mobility is beneficial for all countries involved and does not lead to brain drain.

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/221215_CE-briefing-paper_labour-migration-V2.pdf, 15.12.22


ILO: Temporary labour migration: Unpacking complexities

Dit rapport gaat in op de verschijningsvormen van tijdelijke arbeidsmigratie, de complexiteit van de verschillende definities en visies op dit type migratie, de overlappende categorieën en de verschillende doelstellingen die met het opzetten van dergelijke migratieprogramma's worden nagestreefd, en de snelle ontwikkeling ervan. Het bevat een kort historisch overzicht, een basistypologie, een overzicht van de belangrijkste elementen die kenmerkend zijn voor de regelingen en beschouwingen over de betekenis van ‘effecten’ en ‘gevolgen’ in deze context. De regelingen voor vrij verkeer zoals die overal ter wereld bestaan, hebben ruimte geschapen voor tijdelijke mobiliteit (soms ook voor grensoverschrijdende migranten). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_858541.pdf, okt22


Marie Darrieussecq: De zee ondersteboven

Traumapsychologe Rose maakt samen met haar kinderen Gabriel en Emma een cruise (een voordelige kerstaanbieding) over de Middellandse Zee, om even afstand te nemen van haar huwelijk, haar baan, haar leven. Op een nacht stuiten ze op een boot vol vluchtelingen die schipbreuk heeft geleden. De dode en de levende slachtoffers worden aan boord gehesen. De kennismaking met een van de overlevenden, Younès uit Niger, brengt een hoop teweeg. Ook in Rose zelf. Ze geeft Younès de iPhone van haar zoon. Niet veel later, wanneer Rose en haar kinderen, weer terug zijn in Parijs,  blijkt Younès nog niet uit beeld.

https://www.bruna.nl/boeken/de-zee-ondersteboven-9789029541442, dec22


Nieuwsbrief 01, 2023

Promotie Lieke van der Veer: Care in a Frictional Field of Forces: Assistance and Advocacy by and for Recent Refugees in Rotterdam

Het etnografische beginpunt van dit proefschrift zijn initiatiefnemers van vluchtelingensupport-organisaties in Rotterdam die eerder zelf ook als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Door hun ogen bestudeerde van der Veer de infrastructuur van ondersteuning en belangenbehartiging voor en door nieuwkomers. Ze vergezelde hen naar de ontmoetingen die zij hadden en relaties die ze onderhielden—met andere initiatiefnemers, met gevestigde organisaties, met ambtenaren, en met informele adviseurs die hen hielpen hun supportorganisatie vorm te geven. Wat leren deze ontmoetingen en relaties ons over de werking van gemeentelijke beleidsprioriteiten en over verbeeldingen van diversiteit en burgerschap?

Bruggenbouwers blijken breekbaar, en in rolmodellen schuilt tragiek. Waar de angst voor hokjesdenken nieuwe hokjes creëert, vermoeit de hardnekkigheid van schulddenken hen die tonen iets te bieden te hebben. Dit proefschrift laat zien hoe initiatiefnemers zorgdragen, streven, van vorm veranderen, en gevolgd worden. Met een oog voor zowel recalcitrantie en volgzaamheid reconstrueert van der Veer de transformatie van hulpontvanger tot dienstverlener.    

https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/284977, 26 januari 2023


Adviesrapport ACVZ: ‘Realisme rond richtgetallen - Kansen en risico’s van streefcijfers en quota in het migratiebeleid’ 

De inzet van richtgetallen binnen het migratiedomein kan bijdragen aan een meer toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid. Richtgetallen dienen dan wel een afgeleide te zijn van een bredere visie op migratie in de samenleving en realistisch worden toegepast. Een cruciale voorwaarde daarnaast is dat de nationale overheid voldoende beleidsruimte heeft om richtgetallen daadwerkelijk waar te maken, anders organiseert de overheid haar eigen teleurstellingen. Door externe factoren, zoals oorlog elders, heeft de nationale overheid op asielmigratie (12%) beperkte grip, anders dan bij arbeidsmigratie (24%). Mocht de overheid willen inzetten op het gebruik van richtgetallen dan biedt het Canadese model - met aandacht voor burgerconsultatie - aanknopingspunten.

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2022/12/21/adviesrapport-realisme-rond-richtgetallen-kansen-en-risicos-van-streefcijfers-en-quota-in-het-migratiebeleid , 21.12.22


David de Boer, Geert Janssen: Vluchtelingenrepubliek

In dit boek  vertellen vijftien historici hoe vluchtelingen ons in de afgelopen vijf eeuwen hebben gemaakt tot wie we zijn. Waarom waren ontheemde Vlamingen de eerste mensen die zich Nederlander gingen noemen? Hoe werden vluchtelingen een vloek en een zegen voor de koloniën? En welke Nederlanders openden hun deuren voor de miljoen Belgische asielzoekers aan het begin van de Eerste Wereldoorlog?
Door de belangrijkste historische vluchtelingenstromen naar en uit Nederland in kaart te brengen vertelt dit boek het grotere verhaal over gedwongen migratie, nationale identiteit en de fluïde grenzen van onze gastvrijheid.

https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/vluchtelingenrepubliek-paperback/ , 6.1.23


Proefschrift Bahija Aarrass: Migratie middels mensenrechten

Mensenrechtennormen — waaronder het folterverbod en het recht op gezinsleven — kunnen een Staat ertoe verplichten om een vreemdeling op te nemen. Er zijn echter ook andere bepalingen die feitelijk een impliciete verplichting voor de Staat inhouden om niet uit te zetten. Ook uit het recht op leven, het recht op een eerlijk proces en het verbod op arbitraire detentie is bijvoorbeeld een refoulementverbod afgeleid. Evenzo omvat het recht op respect voor privéleven in bepaalde gevallen een uitzetverbod.

Dit onderzoek beoogt na te gaan in hoeverre deze en andere grondrechten een verbod op uitzetting en, breder getrokken, toelatings- en verblijfsaanspraken kunnen opleveren.

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/129674679/B++Aarrass+-+thesis.pdf, 15.6.21


DCI: Ze zijn al Thuis - Tijd voor een duurzame oplossing voor gewortelde kinderen

In dit boekje vindt u informatie over kinderen die lang in Nederland wonen, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. U leest waar zij mee te maken hebben in de opvanglocatie, hoe zij zich voelen in hun procedure en vooral hoe graag zij willen dat hun stem wordt gehoord. De kinderen Sara, Telmen, Meri, Abel en nog veel meer kinderen gaan hier naar school, zitten op sportclubs en hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes in Nederland. Zoals een van de kinderen omschrijft: het voelt alsof je een boom bent die groeit en groeit, maar op een gegeven moment word je ineens met al je wortels weggerukt om ergens anders geplaatst te worden.

Kinderen mogen niet de dupe worden van de lange duur van procedures, of die nu veroorzaakt is door de Nederlandse overheid, hun ouders of door beide. Het gaat erom dat de kinderen er zelf niets aan kunnen doen en er daarom ook niet voor verantwoordelijk zouden moeten worden gehouden.

https://defenceforchildren.nl/media/6463/ze-zijn-al-thuis-publicatie.pdf, dec22


Anoush Elman & Edward van de Vendel: Misjka

Als Roya met haar ouders en broers eindelijk een huis krijgt in Nederland, vindt ze dat daar ook een huisdier bij hoort. Het wordt een schattig dwergkonijntje, en ze noemt het Misjka. De hele familie is dol op hem. Roya begint aan Misjka te vertellen over de vlucht uit haar land. Maar ze beseft dat ze daar zelf lang niet alles meer van weet. En dan, op een dag, is Misjka opeens verdwenen.

Dit ontroerende verhaal over de liefde voor een huisdier en de vlucht van een gezin uit een oorlogsgebied is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/boek/misjka/ , 16.8.22


Nieuwsbrief 26, 2022

Fairwork: webpagina over rechten van Domestic Workers

https://www.fairwork.nu/en/domestic-workers/


PICUM Briefing: Participatory Methods: the Inclusion of Undocumented Migrants in Healthcare and Beyond

The briefing looks at participatory research methods in the research, and delivery of health care services as well as how that might apply to organisations supporting undocumented migrants, including on advocacy, communications, and governance. By drawing lessons from other fields, the paper hopes to reflect on what lessons may be learned for those who deliver services to undocumented migrants.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Participatory-methods_the-inclusion-of-undocumented-migrants-in-healthcare-and-beyond_EN.pdf, dec22


Landeninformatie:


EHRM - Factsheet: Sexual orientation issues

Deze factsheet bevat een chronologische opsomming en samenvatting van finale en lopende uitspraken van het EHRM inzake seksuele gerichtheid.

https://www.echr.coe.int/documents/fs_sexual_orientation_eng.pdf. 1.11.22


EUAA: Practical Guide on Interviewing Applicants with Religion-based Asylum Claims

The document includes the relevant legal basis and key jurisprudence related to religion-based asylum claims. It also addresses the concept of religion in the context of international protection, its different manifestations and its relation to persecution, as well as specific types of commonly encountered religion-based asylum claims, i.e., conversion to another religion, adhesion to atheistic, agnostic or non-religious systems of belief, religious minorities, conscientious objectors to military service for reasons of religion and gender-based religious persecution.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-12/2022_Practical_Guide_Interviewing_Applicants_Religion-based_Claims.pdf, 5.12.22


EUAA: Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure

This report focuses on the application of the ‘safe country’ notion across EU+ countries, summarising the implementation of the concepts of a safe country of origin, a safe third country and a European safe third country by the national authorities, highlighting similarities and differences in practices.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-12/2022_safe_country_concept_asylum_procedure_EN.pdf, 7.12.22


Mixed Migration Centre: Mixed Migration Review 2022

The report reflects on recent events and emerging trends affecting refugees and migrants globally, attempting to document, analyse, and suggest solutions for alternative approaches to current migration policies. Their analysis draws on surveys of thousands of refugees and migrants in Asia, Africa, and Latin America. This annual publication aims at providing a foundation for practitioners to continue to bring forward a stronger focus on protection-sensitive and dignified solutions to those irregularly moving under dangerous circumstances.

https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/12/Mixed-Migration-Review-2022.pdf, 6.12.22


Betty de Hart ea: Heb Geduld - Afhankelijk Verblijfsrecht beperkt autonomie huwelijksmigranten

Huwelijksmigranten zijn voor hun verblijf afhankelijk van hun partner en deze afhankelijke juridische status beperkt hun persoonlijke autonomie. Deze status maakt dat ze met uitzetting worden bedreigd en doet ze vrezen voor gedwongen vertrek, zodat ze ondanks ernstige relatieproblemen en huiselijk geweld hun termijn ‘uitzitten’. Het afhankelijk verblijfsrecht beïnvloedt daarmee het welbevinden en zelfvertrouwen van huwelijksmigranten en hun relatie met de partner in negatieve zin, zelfs wanneer er geen sprake is van huiselijk geweld.

Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law (ACMRL) van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de genderspecifieke betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het leven van huwelijksmigranten en hun partners. Aanleiding van het onderzoek was de vrees van het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht dat de toegang tot een zelfstandig verblijfsrecht, onafhankelijk van het voortbestaan van het huwelijk of de relatie, voor migrantenvrouwen te zeer was beperkt, door aanscherpingen van het beleid in de afgelopen jaren.

http://acmrl.org/wp-content/uploads/2022/12/Rapport-afhankelijk-verblijfsrecht-def-5-12-2022-1.pdf, 1.12.2


Brief Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht aan vaste commissie SZW van de Tweede Kamer

De brief omarmt het streven van het kabinet om zelfbeschikkingsrecht van eenieder te bevorderen, maar mist aandacht voor de afhankelijke verblijfsvergunning van gezinsmigranten, die het zelfbeschikkingsrecht aanmerkelijk inperkt voor een periode van vijf jaar. De brief gaat ook in op de aanbevelingen die CEDAW deed om deze periode weer terug te brengen naar drie jaar en om de voorwaarden voor een eigen verblijfsstatus in situaties van huiselijk of seksueel geweld te versoepelen.

https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/tbv-TK-21nov-Cie-SZW-brief-input-Zelfbeschikking-en-Zelfstandig-Verblijfsrecht.pdf, 20.11.22


Caritas Europa: Why we need more labour migration

Caritas Europa published a new briefing paper which highlights the indispensable contribution that migrants make to Europe’s society and economy. It provides an analysis of why decision-makers must expand labour migration policies that put workers’ rights and the fight against exploitation at the centre.

We stress that migration policies must provide efficient administrative procedures and a secure residence permit with solid rights that facilitate social inclusion and family reunification to ensure the full participation of migrants in the country of destination.

The interests and needs of the countries of origin should also be at the core of all migration policies to ensure that mobility is beneficial for all countries involved and does not lead to brain drain.

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/221215_CE-briefing-paper_labour-migration-V2.pdf, 15.12.22


Dadermonitor mensenhandel 2017 - 2021

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Conny Rijken constateert in dit rapport dat er sprake is van hoge recidive bij daders van seksuele uitbuiting. Ruim een derde (36%) van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting pleegt binnen twee jaar opnieuw een delict. Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting zijn relatief jong.

https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2022/12/06/dadermonitor-mensenhandel-2017-2021, 6.12.22


ECRE Policy Note: Monitoring the Implementation of Returns: A Complex Puzzle with Missing Pieces

In ECRE’s view, the credibility of return procedures, and thus the extent to which individuals, third countries and other stakeholders want to engage with them, rests on three criteria being in place: fair and consistent asylum systems should properly examine if a person will face a well-founded fear of persecution or serious harm if returned; fair return procedures should enable people to return in dignity and in respect of their fundamental rights; fair and transparent partnerships with third countries must respect fundamental rights and be open to scrutiny. The monitoring of return procedures is extremely important in this context, not least because of the severity of the consequences if fundamental rights are not upheld for individuals who could be returned to a situation of persecution or inhumane treatment.

The Policy Note concludes with recommendations to Member States and the European Commission with suggestions related to the Return Coordinators and the European Parliament’s role in return monitoring.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/12/Policy-Note-42.pdf, 6.12.22


Ioana Vrăbiescu : Deporting Europeans

The report examines how states within the European Union (EU) collaborate in the policing and deportation of EU citizens within EU territory. Vrăbiescu argues that the deportation of EU citizens reifies existing inequalities between central states, like France, and peripheral states, like Romania. By highlighting the massive deportation of Romanians from France, Vrăbiescu showcases these inequalities and the intricacies of EU geopolitics.

https://research.vu.nl/en/publications/deporting-europeans-the-radicalized-mobility-of-romanians-in-fran, apr21


Nieuwsbrief 25, 2022

WODC: LVV-evaluatie

Migranten zonder recht op verblijf of Rijksopvang kunnen sinds medio 2019 deelnemen aan de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Sindsdien namen 2065 migranten deel aan deze pilot. Tot juli 2022 zijn 1258 van hen uit de LVV uitgestroomd. Daarvan werd voor 18% een ‘bestendige oplossing’ gevonden: hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is toch ingewilligd, zij zijn begeleid bij zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst of er was sprake van doormigratie naar een ander land. Naast de groep deelnemers voor wie een bestendige oplossing is gevonden, is voor 41% een ‘semi-bestendige’ oplossing gevonden: zij hebben een nieuwe asielaanvraag ingediend. Dat kon, omdat er bijvoorbeeld iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie van de deelnemer of in het land van herkomst, of er is sprake van uitstel van vertrek vanwege medische redenen. Voor de overige 41% van de uitgestroomde deelnemers is geen oplossing gevonden. 

De LVV lijkt volgens de onderzoekers ook andere maatschappelijke effecten te hebben. Het welzijn van deelnemers verbetert, doordat zij door de opvang meer zekerheid ervaren en minder stress en onrust. Daarnaast leven er nu minder migranten op straat, wat leidt tot een betere openbare orde en gevoel van veiligheid. Ten slotte zorgt de LVV ervoor dat er meer zicht is op de problematiek van de deelnemende migranten, waardoor deze ook geagendeerd kan worden bij de landelijke politiek.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3223


Stefano Angeleri : Irregular Migrants and the Right to Health

In our globalised world, where inequality is deepening and migration movements are increasing, states continue to maintain strong regulatory control over immigration, health and social policies. Arguments based on state sovereignty can be employed to differentiate irregular migrants from other groups and reduce their right to physical and mental health to the provision of emergency medical care, even where resources are available. Drawing on the enabling and constraining factors of human rights law and public health, this book explores the scope and limits of the right to health of migrants in irregular situations, in international and European human rights law. Addressing these peoples' health solely with an exceptional medical paradigm is inconsistent with the special attention granted to people in vulnerable situations and non-discrimination in human rights, the emerging rights-based approach to disability, the social priorities of public health and the interdependence of human rights.

https://www.cambridge.org/core/books/irregular-migrants-and-the-right-to-health/BF98CA548D0F08125CCAC39CE958309C, sept22


PICUM: Unconditional Access to Services for Undocumented Victims of Crime

The position of legal and social marginalisation that undocumented people find themselves in means that they have specific needs when they fall victim to a crime. The legal frameworks in place to offer support to all victims of crime exist. Moving forward, the objective will be to implement safeguards for people with irregular migration status. This will allow them to meaningfully enjoy and exercise their rights as victims and human beings as well as to allow them to rebuild their lives.

Unconditional Access to Services for Undocumented Victims of Crime, November 2022


ASKV Steunpunt Vluchetingen and Institute on Statelessness and Inclusion: Infographic milestones Statelessness procedure Netherlands

This infographic offers a timeline-overview of the key milestones achieved in the fight for better policy and practice on statelessness and the right to a nationality in the Netherlands over the last decade.

‘A Selection of the Accomplishments and Successes: Statelessness in the Netherlands’, nov22


IND: Update impactanalyse Wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid en wijziging artikel 6 RWN

In deze update is onderzocht wat de uitvoeringstechnische en personele gevolgen, ICT-aanpassingen, kosten, benodigde implementatietijd, randvoorwaarden, risico’s en knelpunten, voor de IND en DT&V zijn. Voor de gevolgen op de keten en de vreemdeling is input opgehaald bij de rechtbank Den Haag, de Raad voor de Rechtspraak, de gemeente Amsterdam en het maatschappelijk middenveld.

https://ind.nl/nl/documenten/12-2022/update-impactanalyse-wetsvoorstel-vaststellingprocedure-staatloosheid-en-wijziging-art-6-rwn, sept22


UN Special Rapporteur : Situation of migrants’ rights defenders

The report documents cases of defenders who are forced to work in secret, risk being imprisoned, smeared, deported, kidnapped, physically attacked, or killed for their work. The Rapporteur recommends that States provide a safe, accessible, and supportive environment for individuals and organisations that promote and protect the rights of all migrants.

https://digitallibrary.un.org/record/3984485?ln=en, 18.7.22


Christian Larsen (ed): Migrants and Welfare States - Balancing Dilemmas in Northern Europe

This book explores how Northern European countries have sought to balance their welfare states with increased levels of migration from low-income countries outside the EU. Using case studies of the Netherlands, Germany, Denmark, and Sweden, leading scholars analyse the varying approaches to this so-called ‘progressive dilemma’.
Providing an in-depth analysis of the relationship between public policies and the flow of migrants into these Northern European states, the book considers which destination-country policies most attract asylum seekers and other migrants. Chapters explore how the four states have responded to increased levels of immigration, examining their handling of issues related to integrating admitted applicants into the labour market, educating the children of immigrants, and naturalisation.

https://www.elgaronline.com/view/book/9781803923734/9781803923734.xml, 7.10.22


James Dennison : A Review of Experimental Evidence of How Communication Affects Attitudes to Immigration

This study reviewed 68 experimental social scientific studies to see how communication affects attitudes to immigration. Findings demonstrate that:

 • It is consistently shown to be effective to appeal to common interest rather than self-interest, conformity rather than diversity, and to migrant descriptions, common ground, and empathy.  
 • It is mostly shown to be effective to fact-check the effects of migration and appeal to emotions and to identity.
 • It is mostly shown to be ineffective to to correct information about migrant stocks and appeal to self-interest.
 • It is consistently shown to be ineffective to appeal to diversity.

https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-022-00310-3, 30.8.22


What do Europeans think about migration?

We produce comprehensive data to help you understand attitudes toward migration in Europe. Our Observatory on Public Attitudes to Migration is the first of its kind.

Explore the data


Proefschrift Sara Miellet: Unmoored, not Adrift

Welke rol spelen lokale overheden bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen? Hoe kunnen gemeenten hier hun eigen keuzes in maken? Welke ruimte krijgen en creëren gemeenten om mensenrechten als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van lokaal beleid omtrent asielmigratie? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Sara Miellet, waarvoor zij empirisch onderzoek deed in Utrecht, Neurenberg, Heidelberg, en kleinere plaatsen en plattelandsgemeenten in Nederland.

Het proefschrift biedt dieper inzicht in hoe gemeenteambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers denken over mensenrechtenverplichtingen op lokaal niveau en wat dit betekent voor de wijze waarop zij de opvang en begeleiding van vluchtelingen organiseren. In de media en landelijke politiek is er veel discussie over strenger migratiebeleid en of dit strookt met internationale mensenrechtenverdragen en verplichtingen. De verschillende casestudies in dit proefschrift laten zien dat lokale overheden de bescherming van mensenrechten en de rechten van migranten kunnen versterken, ook wanneer zij te maken hebben met een restrictieve politieke context en aaneenschakelingen van politieke crises.

https://www.uu.nl/agenda/promotie-koers-verleggen-mensenrechten-en-gedwongen-migratie-vanuit-lokaal-perspectief


Landeninfo:


ECRE Working paper: Higher Education in Europe: A Pathway to Protection for Afghans?

The working paper explores education pathways for Afghans in Europe with a focus primarily on four EU Member States: Germany, France, Sweden and The Netherlands.

The author makes a specific point of analysis regarding the category of Afghans ‘at risk’ and that since the Taliban regime has taken control, vulnerability – in all its forms – has expanded across Afghanistan, threatening both lives and livelihoods of Afghans. The interviews and analysis in the working paper highlight that the offer of protection by European states to Afghans at risk must take a broader view to consider ‘vulnerability’ as a key component of the situation facing Afghans.

Seeking education as a route to protection is considered a ‘complementary pathway’ that has been recognised under the Global Compact on Refugees. It cannot substitute or compensate for the denial of access to asylum for Afghans in Europe.  The author warns against any over-emphasis again higher education as a pathway to protection as it risks creating an unfair advantage in favour of some Afghans over other Afghans regardless of the levels of risks facing them. For instance, those with existing contacts in Europe and with substantial social and cultural capital (for instance, the ability to confidently communicate with Europeans in the English language) are likely to hold an advantage over those without such means.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/11/ECRE-Working-Paper-17.pdf, nov22


Leticia Saucedo ea (ed): Race, Gender and Contemporary International Labor Migration Regimes - 21st-Century Coolies?

Migrant workers around the world are subject to exploitative labor practices that give employers extraordinary bargaining power. This book brings together researchers, practitioners and advocates who explore the many ways that contracted migrant workers are rendered vulnerable in the workplace. In this book, the term ‘21st-century coolie’ is deployed as a heuristic that foregrounds the deeply unequal structures shaping the transnational flows of short-term, migrant workers. The term ‘coolie’ harkens back to the labor arrangements of earlier centuries that involved conscripted labor, indentured servitude and contract labor across national borders. Like those of past centuries, today’s ‘coolies’ are subject to legal constraints inside and outside the employment relationship that force them into subjugated positions within the workplace.

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/race-gender-and-contemporary-international-labor-migration-regimes-9781789901993.html, dec22


Luigi Achilli: 'Protection' on My Own Terms: Human Smuggling and Unaccompanied Syrian Minors

This study investigates the day-to-day interactions between migrant smugglers and Syrian unaccompanied minors who left their country following the outbreak of the civil war in 2011.

Key findings: 

 • Syrian minors’ reliance on smuggling networks to reach Europe is largely the consequence of migration policies that systematically ignored or misinterpreted their best interests.
 • Two seemingly antithetical approaches contribute to the disregard of children’s best interest: a top down, paternalistic child protection system and increasingly restrictive migration policies.
 • Minors showed great resilience and creativity, demonstrating that they can increase their own mobility and even find protection in their interaction with criminal groups and in situations characterized by exploitation and extreme dependence.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2022.2085083?journalCode=cjms20


Djordje Sredanovic , Federica Infantino : Migration control in practice: Before and within the borders of the state 

This book offers a comprehensive exploration on how different migration policies are implemented day by day. Such an approach allows to show the different ways in which migration policies on the ground take a life of their own when compared to the letter of the law. The book shows the need to understand the specific logics and workings of the implementation of policies, while taking into account the continued role played by politicians and the judiciary. Qualitative research with different public institutions implementing migration policies are combined with an exploration of the role of NGOs, supranational institutions and the migrants themselves. Bringing together the results of several research projects with fieldwork in Belgium, the UK, France, Morocco and Malta, the book covers the different stages of the migratory career. It follows the potential trajectory of a migrant from visa obtention (both in general and for students specifically) to border controls, asylum (including resettlement and gender and sexuality-based asylum), access to residence (with a specific focus on marriage-based residence), healthcare and nationality, or to detention and managed return migration. Through its chapters it shows the day-to-day logics, routines and tactics that bureaucrats and other actors adopt, within the constrains of laws, social interactions, and ideas about policies. 

https://www.editions-ulb.be/en/book/?GCOI=74530100978730, sept22


Cleton, L. : “We have nothing to hide”: Legitimacy narratives, researcher positionality and the ethics of accessing the Dutch deportation apparatus

This article presents a reflection on the contentious access negotiations involved in researching the Dutch deportation apparatus. Previous studies described how hostility towards researchers and the opacity within migration control regimes more generally lead to difficulties for conducting academic research. This article instead relies on a self-reflexive account of two successful access negotiations to question what acquiring access tells us about the workings of migration control, and what consequences entering into a relationship with powerful actors has for academic knowledge production. I argue that granting access as such serves an important function for the deportation apparatus, as it helps to legitimise state power and assert their moral authority. By selectively facilitating access and enabling scrutiny by researchers, journalists and the wider public, I argue that the deportation apparatus strategically performs transparency and “voluntary accountability.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.13065, 14.10.22


JRS: Detentiecentra voor Migranten in België, 2021

Sinds 2001 begeleidt, dient en verdedigt JRS Belgium vreemdelingen die in gesloten centra worden vastgehouden. Ook in 2008, toen de terugkeerwoningen voor gedetineerde gezinnen met minderjarige kinderen werden opgericht, heeft JRS de taak op zich genomen om daar de aanwezigheid van een ngo te verzekeren.

Tijdens hun wekelijkse bezoeken aan de detentiecentra ontmoeten onze bezoekers de gedetineerden en gezinnen en volgen zij hen individueel op. Voor elke persoon wordt een fiche opgesteld met - anoniem - een reeks gegevens zoals bijvoorbeeld de reden of de duur van de detentie. Wij zijn de enige organisatie in België die een dergelijk fichebestand opstelt en dit soort gegevens over administratieve detentie bijhoudt; het werd hoog tijd dat we ook iets met deze gegevens gingen doen.

https://jrsbelgium.org/IMG/pdf/2022_11_rapport_monitoring_nl.pdf, nov22


EPC: Bringing child immigration detention to an end: The case of EU return procedures

The harmful consequences of child immigration detention are, by now, increasingly well-documented. Evidence attests to the long-lasting and negative impact of the practice on children’s health, well-being and development, and has given rise to an international consensus firmly against its continued use.

However, the European Union’s policies fail to reflect any such agreement, which is evident not least in the context of the Return Directive and member states’ continued use of the practice. As it stands, the detention of minors is permitted by the Directive and remains a plausible option both according to the European Commission’s proposal to recast it and the Council of the EU’s position on the matter.

Furthermore, although the Directive mandates member states to explore all plausible alternatives and use child immigration detention only as a measure of last resort, evidence suggests that detention is prolific and other measures underused. In the recast proposal, little looks set to change on this front either, with the use of alternatives having fallen mostly by the wayside.

In this context, this paper argues that, with negotiations on the file ongoing, the time for the EU to shift gears, ban the practice, and mandate member states to implement alternatives is now opportune.

Bringing child immigration detention to an end: The case of EU return procedures, 18.11.22


WODC: Termijn voor motivering detentie van vreemdelingen past niet meer bij gestelde eisen

Vreemdelingen die te horen krijgen dat ze in bewaring worden gesteld, moeten binnen zes uur een goed onderbouwd besluit daarvan krijgen. De onderzoekers stellen dat de eisen die aan een bewaringsmaatregel worden gesteld steeds ingewikkelder zijn geworden. Dat komt onder andere door de invoering van de Europese Terugkeerrichtlijn en door de (inter)nationale rechtspraak over die richtlijn. Dit probleem speelt vooral bij de KMar en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie. Zij treffen vreemdelingen vaak spontaan aan. De ophoudingstermijn van zes uur is dan te kort om een goed onderbouwd dossier van de vreemdeling te maken. Dit tijdsgebrek is nog knellender wanneer ze meerdere vreemdelingen tegelijk aantreffen.

Daardoor kan een vreemdeling die het land moet verlaten soms niet in bewaring worden gesteld. De Universiteit Leiden deed, in opdracht van het WODC, onderzoek naar de mogelijkheden om die tijdsdruk te verminderen.

Lees de volledige tekst, 17.10.22


Nieuwsbrief 24, 2022

Molly Katrina Land, Kathryn Rae Libal, Jillian Robin Chambers: Beyond Borders - The Human Rights of Non-Citizens at Home and Abroad

States have long denied basic rights to non-citizens within their borders, and international law imposes only limited duties on states with respect to those fleeing persecution. But even the limited rights previously enjoyed by non-citizens are eroding in the face of rising nationalism, populism, xenophobia, and racism. Beyond Borders explores what obligations we owe to those outside our political community. Drawing on contributions from a broad variety of disciplines – from literature to political science to philosophy – the volume considers the failures of law and politics to guarantee rights for the most vulnerable and attempts to imagine new forms of belonging grounded in ideas of solidarity, empathy, and responsibility in order to identify a more robust basis for the protection of non-citizens at home and abroad.

https://www.cambridge.org/core/books/beyond-borders/CB6BAFA9E3115D766E421B266B8BEDB9, aug21


Arbeidsinspectie: Rapportage Aziatische Horeca

De inspecties bevestigen de eerdere indicaties over misstanden en geven geen reden om een nieuwe regeling voor gespeciali­seerde Aziatische koks in te stellen. De inspecties leiden verder tot het beeld dat er sterke (economische) drijfveren bij werkgevers en werknemer zijn om tot verblijf en werk in Nederland te komen. De regeling onderkent dat: verblijf en werk zijn alleen mogelijk in heel specifieke situaties. Dat leidt tot de prikkel bij werkgevers en werknemers om administratief aan te tonen dat zij voldoen. Daarmee komt bij overheidsorganisaties de taak om te beoordelen of de administratieve situatie die werkgevers en werknemers schetsen correspondeert met de werkelijkheid. Het UWV, de IND en diplomatieke posten krijgen daarmee een bewerkelijke taak die, hoe goed ze deze ook uitvoeren, minder krachtig is dan de (economische) drijfveren om op gefingeerde titel werk en verblijf te verkrijgen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/11/18/rapportage-nla-over-aziatische-horeca/rapportage-nla-over-aziatische-horeca.pdf, 8.11.22


Adviesraad Migratie: Signalering maatregelen gezinshereniging

De adviesraad constateert dat de overheid met een beroep op ‘nood breekt wet’ maatregelen neemt die het recht op gezinsherenging van vluchtelingen belemmeren. De maatregelen kunnen tot een vertraging leiden van achttien maanden. Het gevolg hiervan is dat leden van een gezin- waarvan al is besloten dat ze in Nederland mogen blijven- langere tijd van elkaar gescheiden blijven.

Dit heeft negatieve effecten op alle leden van het gezin. Achtergebleven gezinsleden kunnen bovendien in knellende of zelfs gevaarlijke situaties terecht komen in landen van herkomst of verblijf. Het staat bovendien in de weg aan integratie van zowel de statushouder als de nareizende gezinsleden.

Deze handelwijze doet geen recht aan het belang van fundamentele rechten in een democratische rechtsorde. De maatregelen zijn bovendien in strijd met de EU-Gezinshereningsrichtlijn, het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het EU-Handvest voor de grondrechten. Het is dus essentieel dat deze maatregelen tijdelijk blijven en structurele oplossingen worden gevonden voor de asielopvangcrisis en de huisvestingsproblematiek voor statushouders.

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2022/11/11/signalering-schurende-maatregelen, 11.11.22


Fier: Juridisch wegingskader slachtoffers Mensenhandel

Het wegingskader is een hulpmiddel voor een (zorg)professional om te onderbouwen wanneer je vanuit een juridisch kader spreekt van seksuele uitbuiting. Met hulp van Sterk Huis, Via Jeugd, Hogeschool Leiden en Praktikon hebben we het kader vervolgens getest onder slachtoffers van mensenhandel. Met mooie resultaten! Het wegingskader blijkt een nuttig hulpmiddel voor (zorg)professionals om slachtoffers van mensenhandel te signaleren. Verder onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van het wegingskader te bepalen.

Benieuwd naar het wegingskader? Lees de rapportage in pdf-vorm hier. Heb je interesse om het wegingskader en de handleiding te ontvangen, stuur dan een mail naar onderzoek@fier.nl.


Inspectie J&V: Verantwoord vertrek vreemdelingen 

De DT&V heeft onder meer als taak vreemdelingen te stimuleren om Nederland te verlaten en terug te keren naar hun land van herkomst, vrijwillig dan wel gedwongen. Het onderzoek laat zien dat de medewerkers van de DT&V verschillend omgaan met vertrekwensen. Sommige regievoerders voeren procesmatig de verplichte vertrekgesprekken. Andere regievoerders proberen een band met de asielzoeker op te bouwen en willen het liefst nog meer dan de drie verplichte gesprekken voeren. Dit verschil blijkt ook uit de manier, waarop de medewerkers de vertrekstrategie bepalen en de mate waarin ze rekening houden met bijzondere omstandigheden bij de asielzoekers, zoals medische of schrijnende omstandigheden. In sommige gevallen kan dit ertoe leiden dat regievoerders signalen missen en vreemdelingen daardoor in hun belangen geschaad worden. Tot slot constateert de Inspectie dat de middelen om het vertrek te realiseren beperkt zijn, en niet altijd aansluiten op de wensen en behoeftes van asielzoekers.

Rapport Verantwoord vertrek vreemdelingen, 8.11.22


PICUM booklet “Locked Up. Stories from immigration detention in Europe”

The booklet includes sixteen stories of immigration detention collected in Belgium, Greece, Italy and the Netherlands. By doing so, it tries to give a glimpse of what more than 100,000 people experience in countries across the European Union every year.

Despite broad and uncontested evidence on the harm of detention, the European Union is increasingly pushing for more restrictive migration policies, which will lead to an increase in immigration detention, including of children. By telling the stories of people who are, or were, detained across the European Union, we hope to shed some light on this inhumane practice and contribute to its end.

This booklet is part of a series of testimonies on the impact of migration enforcement policies. You can find our previous publication “Removed”, which focuses on stories of deportations, here.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Locked-up_Stories-from-immigration-detention-in-Europe_EN.pdf, 15.11.22


Nieuwsbrief 23, 2022

EO: Onuitzetbare illegalen

Wat doet het met je als je je land moet verlaten omdat je lesbisch of Christen bent, maar je verhaal door de IND niet geloofd wordt? De collega's van de SNDVU (Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht) maakten samen met de EO een indrukwekkende documentaire waarin een aantal cliënten hun verhaal vertelt.

https://www.npostart.nl/crux/22-10-2022/VPWON_1336230, 22.10.22


ISI: Litigation Toolkit on Statelessness

This toolkit shows how litigation represents a key component of the work to end statelessness in both national and international bodies. Volume I of the Toolkit sets out an overview of the right to a nationality and its major violation, statelessness; the understanding of litigation and impactful cases and the identification of courts and other relevant bodies and considerations on the implementation of judgments. Volume II presents a summary of relevant jurisprudence from different mechanisms.  

https://www.statelessness.eu/updates/publications/litigation-toolkit-statelessness-legal-practitioners, 20.10.22


ISI: ‘Addressing the Risks of Statelessness Among Children in Migration in Europe’

This report focuses on the findings of action research from five European countries (Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Spain and Ukraine) on the risks of statelessness which children and young people are facing in situations of migration in Europe.

https://www.statelessness.eu/updates/publications/addressing-risks-statelessness-among-children-migration-europe, 6.10.22


Landeninfo:


Asylos:

 • Niger: Availability of services and societal attitudes to people with mental health issues (AFR2022-22)

UN: Refusing to turn away: human rights defenders working on the rights of refugees, migrants and asylum-seekers

The report draws attention to the often-vulnerable situation of defenders supporting migrants, refugees and asylum-seekers and the particular administrative, legal, practical and societal barriers they face. It also addresses the criminalisation of the defenders and contains examples of individual cases of human rights defenders working in this area. Finally, the Special Rapporteur also offers recommendations to ensure a safe, accessible and supportive environment for individuals and organisations that work to promote and protect the human rights of migrants, asylum-seekers and refugees.

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77178-refusing-turn-away-human-rights-defenders-working-rights-refugees, 18.7.22


EMN: Secundaire migratie van statushouders

Statushouders, en anderen die internationale bescherming genieten, mogen vrij reizen binnen de EU en zich in een ander EU-land vestigen. Voor de onderlinge overdracht van de verantwoordelijkheid voor statushouders ontbreekt echter een gezamenlijke EU-regelgeving. Doorreizende statushouders krijgen daardoor te maken met verschillende beleids- en uitvoeringpraktijken van lidstaten.

Meestal weigeren lidstaten deze asielaanvragen. Uitzondering is als iemand bij terugkeer naar de eerste lidstaat risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling, tweede lidstaten nemen een asielaanvraag dan wel in behandeling.  

https://www.emnnetherlands.nl/onderzoeken/onderzoek-secundaire-migratie-van-statushouders, 24.10.22


PICUM Video: transition into adulthood

Aim of the video is raising awareness around transition into adulthood. The voice over is in English.

https://www.youtube.com/watch?v=SXSLXEgN_UQ


EMN: Begeleiding en welzijn amv's zonder verblijfsvergunning

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) met weinig kans op een verblijfsvergunning kunnen meervoudige problemen hebben, zoals een verslaving en/of mentale gezondheidsproblemen.

https://www.emnnetherlands.nl/sites/default/files/2022-10/EMN_AHQ_2022.26_guidance_and_well-being_of_UAMs_Compilation_WIDER.pdf, 2.8.22


WODC: Terugkeerafspraken dragen beperkt bij aan terugkeer migranten

Niet alle migranten die naar Europa komen mogen blijven. Toch keert een aanzienlijke groep zonder verblijfsrecht niet terug. Om de terugkeer te bevorderen maken Nederland en andere Europese landen afspraken met herkomstlanden over terugkeersamenwerking. Slechts een deel van de gemaakte afspraken levert een beperkte bijdrage aan terugkeer, concludeert het WODC in drie samenhangende (Engelstalige) studies naar de effectiviteit van het Nederlandse en Europese terugkeerbeleid.

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/10/25/terugkeerafspraken-dragen-beperkt-bij-aan-terugkeer-migranten, 25.10.22


Alejandra Ortiz: De waarheid zal me bevrijden

In een klein dorp in Mexico leeft de jonge Alejandra een uitzichtloos bestaan. Door armoede gedreven en op zoek naar genegenheid, verkoopt ze al op haar dertiende haar lichaam. Ondertussen leert ze dat ze anders is, dat het hier voor haar niet veilig is. Ze gaat naar de VS, maar zonder papieren is het leven ook daar niet gemakkelijk.
In 2015 komt Alejandra aan op Schiphol en krijgt ze een enkeltje Ter Apel. Ondanks grote tegenspoed - de stroperige procedures, afwijzingen en depressie - houdt ze haar ultieme zoektocht naar vrijheid vol. Ze verlangt te leven, lief te hebben en te zijn wie ze werkelijk is.

https://www.lebowskipublishers.nl/boek/2455/alejandra-ortiz-de-waarheid-zal-me-bevrijden.html


Nieuwsbrief 22, 2022

UvH: Zorgzaam uit de crisis 

Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek beschrijven welke impact de corona-beleidskeuzes hadden op kwetsbare groepen in de samenleving, en reflecteren op de morele logica van de crisisrespons. Ook bieden ze vijf uitgangspunten die helpen om beleid zorgzamer en inclusiever, en de samenleving veerkrachtiger te maken.

Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking in zorginstellingen, ouderen met zorg of ondersteuning thuis, nabestaanden van wie tijdens de crisis een naaste in het hospice is overleden en ongedocumenteerden en asielstatushouders en hun zorgverleners. Ook werd gesproken met belangenbehartigers, zorgbestuurders, en beleidsambtenaren. Daarnaast werden beleidsbrieven van het Ministerie van VWS geanalyseerd. Zo werd duidelijk wat de uitgangspunten van het beleid waren, hoe die uitwerkten en hoe beleid in de toekomst zorgzamer en inclusiever zou kunnen. Het rapport biedt op basis van alle gesprekken vijf uitgangspunten voor beleid.

https://www.zorgethiek.nu/wp-content/uploads/2022/08/zorgzaamuitdecrisis.pdf, 3.9.22


Verweij- Jonker: Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen

Op dit moment wonen er in Nederland naar schatting enige honderden Roma die geregistreerd staan met nationaliteit onbekend of als staatloos. Deze Roma hebben minder rechten dan personen die wel een nationaliteit hebben. Daarnaast is onrechtmatig verblijf een probleem. De gevolgen hiervan zijn dat Roma bijvoorbeeld niet legaal mogen werken en geen recht hebben op een uitkering. Veel problemen lijken voort te komen uit het ontbreken van documenten, zoals een geboorteaangifte.

De onderzoekers dragen enkele oplossingsrichtingen aan waaronder de volgende:

 • De Wet Vaststellingsprocedure Staatloosheid kan voor bepaalde Roma een oplossing bieden om eenvoudiger de status staatloos te krijgen. Het ontbreken van verblijfsrecht bezorgt voor Roma echter meer problemen dan staatloosheid zelf. 
 • Voor het achterhalen van een nationaliteit in een herkomstland van Roma is meer aandacht voor de situatie van Roma in deze herkomstlanden gewenst. Indien deze landen niet willen meewerken aan de identificatie van mensen met een Roma-achtergrond, zou een handzame en meer eenvoudige procedure in Nederland voor het aantonen van bewijsnood voorhanden moeten zijn. 
 • Binnen gemeenten zou bij de eerstelijnszorg meer aandacht moeten komen voor de erkenning en geboorteaangifte van Roma-kinderen.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3207, aug22


Protect: Protection under EU law for Russians refusing to perform military service

Following Russia’s announcement of a partial mobilisation of 300,000 Russian personnel on 21 September 2022, thousands of Russian men of fighting age are seeking to leave the country. Long queues were reported at border crossing points with Georgia and Finland, while wealthy individuals reportedly pay up to £25,000 for a seat on a private plane to Armenia, Turkey or Azerbaijan. In response to this, Latvia, Lithuania and Estonia indicated that they will not offer refuge to any Russians fleeing Moscow's mobilisation of troops due to security concerns. As pointed out by asylum lawyers – for example Alasdair Mackenzie of Doughty Street Chambers on Twitter – however, Russians refusing military service may well be entitled to asylum, seeing as there is evidence of Russian troops committing war crimes in Ukraine. Germany, on the other hand, has stated that it will accept their asylum applications if they can get there.

https://zenodo.org/record/7119248#.Y1L9RHZByMr, sept22


Nieuwsbrief 21, 2022

IND: Evaluatie van het Samenwerkingsverband Kinderen In het Vreemdelingenbeleid (SKIV)

Het doel en de taak van het SKIV zijn dusdanig breed en weinig specifiek waardoor elke organisatie hier een eigen invulling aan kan geven. Hierdoor ontstaat het risico dat inzet binnen het SKIV een vrijblijvend karakter krijgt (wij ‘borgen het Belang van het Kind voldoende’). Ook maakt dit het onmogelijk om de weging van het Belang van het Kind transparant te maken.

Het SKIV heeft niet het mandaat om namens alle betrokken organisaties beleid vast te stellen. Het SKIV kan de noodzakelijkheid van beleid adresseren en de leden hebben een adviserende rol richting collega’s en ambtelijke leiding van de eigen organisatie, maar het SKIV heeft geen beslissingsbevoegdheid.

De voortzetting van het SKIV vereist een blijvende inzet van de partners, omdat het om een proces gaat. Continu werken aan en investeren in onderling vertrouwen, begrip en respect voor elkaars taken en organisatiebelangen zijn daarbij essentieel.

https://ind.nl/nl/documenten/09-2022/eindrapport-evaluatie-skiv-juni-20220.pdf, juni22


FMR: Knowledge, voice and power

People with lived experience of displacement need to be heard. Their perspectives, strategies and solutions should be at the centre of discussions about policy and practice. The authors in this issue reflect on progress made but also on the road still to travel. They challenge attitudes, highlight injustices and make practical recommendations for change. 

https://www.fmreview.org/issue70, sept22


Sandrine Vollebregt ea: Help-Seeking Undocumented Migrants in the Netherlands: Mental Health, Adverse Life Events, and Living Conditions

Van de ongedocumenteerde mensen die naar het medisch-psychologisch spreekuur van Dokters van de Wereld in Amsterdam kwam, had 81% zo veel psychische klachten dat er sprake is van bijvoorbeeld een depressie en/of angststoornis. Zij gaven aan slecht te slapen (84 procent), ze voelden zich heel vaak gespannen of bezorgd (82 procent), en maar liefst 37 procent had in de afgelopen maand aan de dood gedacht. Ook hoorde 35 procent van hen stemmen, wat vaak verband hield met opgelopen trauma’s. Veel van de ondervraagden had een asielverleden, en ervaringen van lichamelijk geweld zoals marteling, verkrachting of gevangenschap. Die trauma’s liepen ze op in hun land van herkomst, op de vlucht óf in Nederland. Ook konden de psychische klachten veroorzaakt worden door de specifieke problemen die mensen zonder geldige verblijfspapieren hebben, zoals sociale uitsluiting, slechte huisvestingsomstandigheden, gebrek aan emotionele steun, onzekerheid over wettelijke status, angst om gearresteerd te worden, werkloosheid en uitbuiting, slechte gezondheid en moeilijke toegang tot gezondheidszorg. Vaak zijn deze problemen langdurig en zonder uitzicht op verbetering.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11013-022-09790-5, 30.6.22


PICUM: Tackling forced labour—without the labourers

For any policy to work, it is essential to listen to affected communities, address their realities and needs, and avoid harm. For a product ban specifically to function, investigating authorities should be required to engage meaningfully and regularly with the workers, their representatives and third parties with legitimate interest—before making a decision on product withdrawal and before implementing such a decision.

This engagement should empower workers to secure their rights—to information, support and other services—as workers and as potential victims of a crime. Given the prevalence of migrant workers among those exploited in the EU, the processes will need to be accessible to them and address the specific barriers they face, including risks of deportation,  whether or not the investigation concludes that there is a situation of forced labour. For workers in the EU, authorities should provide legal aid, shelter and support—and residence permits when needed—to enable people to secure their rights as workers and as potential victims of crime, participate in relevant complaints mechanisms and legal procedures, and find alternative employment.

https://socialeurope.eu/tackling-forced-labour-without-the-labourers, 28sept22


IOM : Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage 

Modern slavery is the very antithesis of social justice and sustainable development. The 2021 Global Estimates indicate there are 50 million people in situations of modern slavery on any given day, either forced to work against their will or in a marriage that they were forced into. This number translates to nearly one of every 150 people in the world. The estimates also indicate that situations of modern slavery are by no means transient – entrapment in forced labour can last years, while in most cases forced marriage is a life sentence. And sadly, the situation is not improving. The 2021 Global Estimates show that millions more men, women, and children have been forced to work or marry in the period since the previous estimates were released in 2017.

https://publications.iom.int/books/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage, 12.9.22


Landeninformatie:


Refugee Council UK: report, ‘Identity crisis: how the age dispute process puts refugee children at risk

Hundreds of refugee children are at risk of abuse and neglect and being denied vital support as a result of ‘hasty and woeful’ decision making that sees the Home Office routinely mistaking them for adults.

The Refugee Council highlights the cases of 233 children it supported last year, 94% of whom the Home Office wrongly judged as adult and housed with other adults. These children had no access to support or education and were at clear risk of abuse and neglect. In over half of these cases, the Home Office claimed these children were at least 25 if not older.

Further evidence from FOI data suggests that it is a widespread issue. In 2021, 450 young people were referred to children’s services having been sent to adult accommodation, three quarters of whom were found to be children. Initial data relating to 2022 indicates that this issue continues.

https://reliefweb.int/report/united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland/identity-crisis-how-age-dispute-process-puts-refugee-children-risk, 30.9.22


ACVZ: Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid. Hoe de langdurige zorg profijt kan hebben van vakmigranten

Gelet op het belang van langdurige zorg voor ons welzijn moet specifieke en gerichte arbeidsmigratie onderdeel uitmaken van een breder palet aan arbeidsmarktmaatregelen om de (verwachte) personeelstekorten tegen te gaan.

De Nederlandse overheid dient het initiatief voor dit uitnodigend, zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid naar zich toe te trekken en hierin de regie te nemen. Om mistanden te voorkomen en te zorgen voor beleid dat goed uitpakt voor mensen zelf én voor onze samenleving is het nodig dat ‘zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid’ past binnen een brede welvaartsbenadering, waarbij voldaan wordt aan een aantal condities met betrekking tot de rechten van arbeidsmigranten en hun inbedding in de ontvangende samenleving, nu en later. ‘Partnerschappen’ met zendende landen zijn daarvoor het beste, zodat zowel het zendende als het ontvangende land er bij gebaat is.

https://www.adviesraadmigratie.nl/binaries/adviesraadmigratie/documenten/publicaties/2022/09/27/adviesrapport-zorgvuldig-arbeidsmigratiebeleid/2022+Zorgvuldig+arbeidsmigratiebeleid+-+Adviesraad+Migratie+%28ACVZ%29.pdf, 27.9.22


IND: Verkenning uitvoeringsconsequenties aanpassing wet ongewenstverklaring

In het coalitieakkoord staat dat de ongewenstverklaring (OVR) een breder toepassingsbereik krijgt en ook betrekking kan hebben op uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet meewerken aan hun vertrek uit Nederland en in het bijzonder op diegenen die overlast veroorzaken. Het doel van de voorgestelde wetswijziging is om de OVR, en daaropvolgend de strafvervolging, weer als instrument te introduceren om de problematiek aan te pakken rondom overlastgevende en criminele vreemdelingen.

De directeur-generaal Migratie (DGM) heeft drie juridische modaliteiten in kaart gebracht om de OVR te versterken. Doel van deze Verkenning is om de uitvoeringsgevolgen van deze modaliteiten te onderzoeken, al voordat het wetsvoorstel concreet is uitgewerkt.

De drie juridische modaliteiten omtrent de wijziging van de OVR zijn: 

 • Modaliteit 1: OVR op grond van openbare orde 
 • Modaliteit 2: OVR op grond van openbare orde en/of niet meewerken aan vertrek 
 • Modaliteit 3: OVR op grond van niet meewerken aan vertrek

https://ind.nl/nl/documenten/09-2022/rapport-verkenning-uitvoeringsconsequenties-aanpassing-wet-ongewenstverklaring-juni-2022.pdf, juni22


Review of International Studies: Epistemic fusion: Passenger Information Units and the making of international security

This article focuses on the control of international mobility through the gathering, processing, and sharing of air travellers’ data. While a lot has been written about pre-emptive rationalities of security translated into the functionalities of IT systems used for border controls, we take a step further and investigate how these rationalities are operationalised through data transfer, screening, validation, discarding, profiling, contextualisation, calibration, and adjustment practices. These practices may seem banal and technical; however, we demonstrate how they matter politically as they underpin the making of international security. We do so by analysing the work of Passenger Information Units (PIUs) and retracing how they turn Passenger Name Record (PNR) data into actionable intelligence for counterterrorism and the fight against serious crime.

https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/epistemic-fusion-passenger-information-units-and-the-making-of-international-security/D9221B8518A91F9BB18A3CE036A2EA4C, 28.9.22


Federica Infantino and Djordje Sredanovic: Migration control in practice: before and within the borders of the state

This book offers a comprehensive exploration on how different migration policies are implemented day by day. Such an approach allows consideration of how migration policies on the ground take a life of their own‹. The book shows the need to understand the specific logics and dynamics of policy implementation, while taking into account the role of bureaucrats, politicians, the judiciary, non-state actors, and migrants. Qualitative research in public institutions is combined with an exploration of the role of NGOs, supranational institutions and the migrants themselves. Bringing together the results of several research projects with fieldwork in Belgium, the UK, France, Morocco and Malta, this book covers the different, potential stages of the migratory career, before and within the borders of states: from visa obtention (both in general and for students specifically) to border checks, asylum (including resettlement and gender and sexuality-based asylum), access to residence (with a specific focus on marriage-based residence), healthcare, citizenship, detention and deportation. Through its chapters it shows the day-to-day logics, routines and strategies that bureaucrats and other actors adopt, within the constraints of laws, social interactions, and ideas about migration and policies.

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/74915, 1.9.22


PICUM briefing : “Immigration detention and de facto detention: What does the law say?”

The briefing replies to frequently asked questions on the existing legal framework and case law on immigration detention and de facto detention, such as:

 • When is it “detention” and when is it “restriction of movement”?
 • When can we talk about “detention” in the context of transit zones?
 • What procedural safeguards should apply, for detention not to be considered arbitrary under European and international law?

Together with this briefing, we have also published a separate brief analysis, which focuses on the ongoing negotiations in the context of the EU Pact on Migration and Asylum. The analysis is included at the end of the briefing and can also be downloaded separately here.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/09/Immigration-detention-and-de-facto-detention.pdf, 3okt22 


Wytske Versteeg : Het gouden uur

Als je niets meer kunt doen, wat doe je dan? Oud-soldaat Tarik trok zich uit wroeging terug in een verlaten grensgebied, maar zijn geweten laat hem niet met rust. Ahmad ontvluchtte de oorlog in zijn land, maar stuit op nieuwe obstakels waar hij veiligheid hoopte te vinden. Mari liet haar eigen huis achter nadat haar idealistische project gruwelijk uit de hand liep. Als hun levens met elkaar verweven raken en de geschiedenis zich dreigt te herhalen, heeft dat voor elk van hen beslissende gevolgen.

Het gouden uur onderzoekt hoe ingewikkeld het is om het goede te doen wanneer dat indruist tegen de verwachtingen van iedereen en alles om je heen. Hoeveel moed heb je nodig om mens te zijn? Waar vind je troost als de dreiging groeit? En als je niets meer kunt doen – wat doe je dan?

https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/boek/het-gouden-uur/, 4.10.22


Hassnae Bouazza: Arbeidsmigranten in Nederland

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichten over de uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland. Ze werken in magazijnen en abbatoirs, sorteren de post, oogsten de groenten en maken lange dagen op de vrachtwagen.

Maar wie zijn de mensen achter de krantenkoppen? In dit boek maken we kennis met een aantal van hen. Vijf verschillende levens en vijf verhalen die één belangrijk aspect met elkaar delen: ze kwamen van ver en hoopten in Nederland fatsoenlijk te kunnen werken. De realiteit pakte anders uit

https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/hassnae-bouazza-arbeidsmigranten-in-nederland/, 4.10.22


Sytze van der Zee: Plaats delict AZC

Vluchtelingen wachten al sinds decennia soms maanden, zo niet jaren of ze in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Wie zijn ze?

Sytze van der Zee werd geraakt door het lot van een jonge Algerijn. De man was weliswaar uitgeprocedeerd, maar zat nog altijd in een azc waar hij bleef hopen op een betere toekomst. Die toekomst kwam er niet. Hij werd door de politie doodgeschoten. Het krantenbericht telde slechts enkele regels. Behalve dat Van der Zee in zijn boek de levensgeschiedenis van de Algerijn reconstrueert, beschrijft hij ook hoe nauwgezet hij daarbij te werk is gegaan. Hoe hij bijvoorbeeld de vrienden van de jonge man opspoorde. Ook bracht van der Zee enige tijd door in het Nijmeegse azc, waar het allemaal begon.

https://www.athenaeum.nl/boek?authortitle=sytze-van-der-zee/plaats-delict-azc--9789089758248, 12.7.22


Nieuwsbrief 20, 2022

Dario Dzananovic: Migration, the State and Faith-Based Organizations

Why do churches assist people without authorized residence even when the state prohibits and punishes such conduct? What does it mean for church-state relations when the church steps into the shoes (or perhaps on the feet) of the government? And are all levels of government on the same page when it comes to migration? These are just some of the questions that this book addresses.
In a world in which migration is an omnipresent reality, these issues pervade national borders, ethnic divides, and physical barriers. These issues are shared among all nations and peoples of this world, and deserve utmost attention as geopolitical contours continue to evolve.

https://brill.com/view/title/60530#showmorecontent, sept21


Arbeidsinspectie: Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021

Deze monitor wil gegevens en informatie verzamelen, duiden en openbaar maken die de Nederlandse Arbeidsinspectie genereert over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Het blijkt dat arbeidsmigranten 98% uitmaken van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Uitbuiting en benadeling vindt vooral plaats in sectoren waar sprake is van ongeschoolde en laaggeschoolde arbeid. Vaak is sprake van flexibele contracten, te lange dagen en onvoldoende loon. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van grensoverschrijdende dienstverlening. Arbeidsmigranten met Roemeense, Bulgaarse, Poolse nationaliteit vormen de top drie en zijn samen goed voor 54 procent van de aangetroffen ernstig benadeelden.

Download het rapport hier, 7.7.22.


PICUM: social protection measures for undocumented migrants by national and local governments

The purpose of this report is to explore the legal and policy framework around social protection and its application to undocumented residents in practice. In particular, the report highlights some examples of relatively inclusive policies and practices. Yet the overall context remains highly restrictive, and the examples highlighted are piecemeal, limited in coverage, and not without important barriers to accessibility in practice. Nonetheless, they show that some governments at national, regional and local level are recognising that including undocumented residents in social protection measures is necessary, feasible and beneficial. These examples indicate potential ways forward for more inclusive social protection in Europe.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/08/A-snapshot-of-social-protection-measures-for-undocumented-migrants-by-national-and-local-governments_EN.pdf, sept22


PICUM Video: “What Safety Means for Undocumented People”

The video features interviews with people who experienced violence while being undocumented, who told us what they went through, how they reacted, and what safety means to them.

We hope to use this video to raise awareness about the greater risks of mistreatment that undocumented people face, because of their administrative situation and other intersecting factors, and about the limited options they have for safety and protection.

You can also read more about the interviews behind this video here, and recommendations on how to prioritise safety over immigration enforcement here.


ECtHR: Updated Guide on the ECHR case-law on immigration

The updated immigration case-law Guide on the European Convention on Human Rights covers access to the territory and procedures; entry into the territory of the respondent State; substantive and procedural aspects of cases concerning expulsion, extradition and related scenarios; and jurisprudence related to removals.

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf, 31.8.22


ECtHR: Updated case-law guides on Article 5 ECHR and on EU law

The European Court of Human Rights (ECtHR) updated the case-law guides on Article 5 ECHR and on European Union law in the case law of the ECHR. These are instruments to inform legal practitioners about the fundamental judgments and decisions delivered by the ECtHR.
The case law guide on Article 5 ECHR covers the scope of application of the right to liberty as enshrined in the Convention, the lawfulness of the detention and the authorized deprivations of liberty under Article 5(1), and the guarantees for persons deprived of liberty.
The guide on EU law in the case law of the ECtHR (only in French) provides an analysis of the relevant jurisprudence regarding European Union law, including the scope of the Court's review of measures relating to European Union law, the interaction between the appeals in both the ECtHR and the Court of Justice of the European Union (CJEU), and the references to EU law in ECtHR jurisprudence.

(31.8.22)


EUAA: Factsheets on Afghan nationals seeking international protection in the EU+ and on Protecting women and girls in the asylum procedure

The European Union Agency for Asylum (EUAA) has published a factsheet on Afghan nationals seeking international protection in the EU+ (aug22) and a factsheet on Protecting women and girls in the asylum procedure (aug22). The factsheets provide information on key developments at the national and EU levels extracted from the Asylum Report 2022 (28.6.22)  and cover developments in 2021 and early 2022. The first factsheet on Afghan nationals compiles domestic court rulings for Afghan applicants; and the second one includes relevant court rulings related to the protection of women and girls, concerning female victims of human trafficking and female genital mutilation/cutting (FGM/C).


EUAA: Jurisprudence on Secondary Movements by Beneficiaries of International Protection

The European Union Agency for Asylum (EUAA) published a compilation of the relevant jurisprudence on Secondary Movements by Beneficiaries of International Protection (juni22). This case law analysis includes judgments, decisions and interim measures by national and European courts regarding secondary movements of third-country nationals who had been granted international protection in one EU+ country and further moved and applied for asylum in another EU+ country. The report covers the timeframe from January 2019 to April 2022 and provides a comprehensive overview of significant trends and challenges faced by national and European courts when reviewing the situation of and requests from third-country nationals moving across EU+ countries.

The European Migration Network (EMN) also published a report (9sept22) on secondary movements of beneficiaries of international protection.


Landeninformatie:

EUAA:

NANSEN NOTE 2022-2 Update beschermingsnood Palestijnse verzoekers uit Gaza, 2.8.22


AIDA: The implementation of the Dublin III Regulation in 2021

This statistical report by AIDA (Asylum Information Database)  provides an update on developments in legislation, policy and practice relating to the application of the Dublin III Regulation in 2021, as well as a short overview on the suspension of Dublin transfers following the outbreak of the war in Ukraine. It draws on a series of other implementation assessments carried out by the ECRE in recent years and is based on information made available by national authorities, civil society organisations, and Eurostat.

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/09/AIDA_Dublin-Update-2021.pdf, sept22)


Pharos: welzijn gezinsherenigers (2018)

Gezinshereniging is heel belangrijk voor welzijn, gezondheid en integratie. Weer samenzijn met gezinsleden helpt bij het opbouwen van het leven in het nieuwe land. Maar het kan ook ingewikkeld zijn en problemen opleveren. We onderscheiden drie fasen: de wachttijd, de fase na hereniging en de afwijzing van de aanvraag.

We spraken met professionals en gezinnen over de juiste begeleiding in de verschillende fasen en schreven daarover het drieluik ‘Gezinshereniging, wat als het niet eind goed, al goed is?’:

Verkenning ‘Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers’, 2018


WOL: Wat drijft de arbeidsmigrant

Dit (Engelse) artikel behandelt de economische en niet-economische drijfveren achter de beslissing om te migreren. Het bevat een interessant schema van relevante push- en pull-factoren. Migranten kunnen uit hun thuisland worden ‘geduwd’ vanwege verslechterende economische omstandigheden of politieke onrust. Omgekeerd worden migranten vaak 'getrokken' naar bestemmingen met hoge lonen, goede gezondheidszorg, degelijke onderwijssystemen of taalkundige verwantschap. Bij het nemen van hun beslissing vergelijken individuen de netto-voordelen van migratie met de kosten.

https://wol.iza.org/articles/demographic-and-economic-determinants-of-mi..., july 22


SEO: Verschillende scenario’s arbeidsmigratie

Deze studie tracht de ontwikkeling van arbeidsmigratie tot 2030 in te schatten, gebruikmakend van een trendextrapolatie in combinatie met scenario’s. Wanneer huidige trends worden doorgetrokken, neemt het aantal arbeidsmigranten toe van 735.000 in 2019 tot bijna 1,2 miljoen in 2030. Met de term arbeidsmigranten wordt gedoeld op alle werknemers in Nederland zonder Nederlandse nationaliteit en in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever, die binnen twee maanden na de eerste komst naar Nederland aan het werk zijn.

https://www.abu.nl/app/uploads/2022/08/Rapport_Arbeidsmigratie_2030.pdf, juni22


Wieke Berger : Trots op een land waar niemand illegaal is

In deze scriptie onderzoekt Wieke Berger de mogelijkheden om te reageren op mensen die de strafbaarstelling van illegaal verblijf een goed idee vinden.

1. Mensen met sterk nationalistische gevoelens zouden aangesproken kunnen worden door de positieve boodschap dat niemand in dit land, inclusief migranten zonder papieren, illegaal is vanwege wie ze zijn.

2. Voor mensen die sterk hechten aan conformiteit en het voldoen aan sociale normen en verwachtingen, zou  een goede inburgeringscursus het probleem wellicht kunnen oplossen. Zo kunnen zij verbinding maken met de Nederlandse samenleving en beter integreren.

3. Een derde kans ligt bij de morele pijler ‘rechtvaardigheid’. Mensen die sterk hechten aan rechtvaardigheid, eerlijkheid en vertrouwen zijn minder bereid zijn om strafbaarstelling van ongedocumenteerd verblijf te steunen. Het ligt voor de hand dat maatschappelijke organisaties deze morele waarden proberen te versterken.

In elk geval lijkt er een rol weggelegd voor het bevorderen van wederzijdse ontmoeting. Mensen die je kent zul je minder snel afwijzen. Organisaties zouden zich actief kunnen inzetten om meer mensen in Nederland in contact te laten komen met migranten zonder papieren.

https://onmigration.nl/wp-content/uploads/2022/09/Thesis-GPM-Wieke-Berger.pdf, sept22


Lars Breuls: Vreemdelingendetentie in de Lage Landen

Wat speelt er zich af achter de muren van de detentiecentra waar mensen zonder verblijfsrecht worden opgesloten? Hierover is in het algemeen weinig bekend. Detentiecentra zijn immers relatief ondoordringbare plaatsen voor de buitenwereld.
In dit boek krijgen personen die opgesloten zijn en personen die werkzaam zijn in één Nederlands en drie Belgische vreemdelingendetentiecentra een stem. Hun ervaringen en de werking van de verschillende centra worden vanuit een criminologisch-penologische invalshoek bestudeerd op basis van langdurige observaties, talrijke informele gesprekken en interviews. De vergelijking van detentiecentra over landsgrenzen heen maakt duidelijk dat uitvoeringspraktijken en ervaringen verschillen. De auteur draagt hiervoor verschillende verklaringen aan en verfijnt zo de theorievorming over vreemdelingendetentie die zich het afgelopen decennium ontwikkeld heeft.

https://www.boomdenhaag.nl/webshop/vreemdelingendetentie-in-de-lage-landen, 22.8.22


IDC global mapping report Gaining Ground: Promising Practices to Reduce and End Immigration Detention 

Immigration detention represents one of the most flagrant human rights violations of our time. In recent years, IDC has seen a number of governments begin to recognise that effective and feasible alternatives to detention (ATD) do exist. This paper was written to provide an overview of practical examples and recent developments in the field of alternatives to detention (ATD), in order to highlight promising practice and encourage further progress in this area. It aims to inspire and embolden governments, local authorities, international organisations, civil society and community actors and other stakeholders, with steps they can take to move away from the use of immigration detention. This report includes an Annex compiling short country profiles for the 47 countries included in the research mapping.

https://idcoalition.org/publication/gaining-ground-promising-practice-to-reduce-end-immigration-detention/, mei22


UNHCR, IOM and UNICEF : “Safety and dignity for refugee and migrant children: Recommendations for alternatives to detention and appropriate care arrangements in Europe”

The briefing highlights the importance of using ATD based on case management and the best interests of the child and underlines that “the continued use of child detention in the European region is at odds with the commitments made internationally and regionally to end this practice.”

Based on a desk review of practices in 38 European states, it finds that: 

 • The detention of children in families is permitted by the national legal framework in 27 countries, while the detention of unaccompanied children is permitted by the national legal framework in 19 countries.
 • Among these countries, the majority (26 countries) implement preremoval detention of children. In 18 countries, children are detained upon entry, in eight countries while asylum procedures are ongoing, in five countries while age assessment procedures are ongoing, and in 16 countries while awaiting other procedures.
 • Within the countries where child immigration detention is permitted by the national legal framework, only two countries were reported not to be detaining children in practice.
 • Almost all of the countries detain children in immigration detention facilities rather than in criminal detention facilities.
 • In nine countries, immigration detention of children was not permitted by the national legal framework.

https://www.unhcr.org/62c3f1464, juli22


JV: Verschillende belangen en perspectieven bij terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht

Het nieuwe themanummer van Justitiële Verkenningen gaat over de problematiek rondom terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht. Alle bijdragen uit dit themanummer raken aan verschillende aspecten van discussies rondom het thema van terugkeer, zoals de waarborging van fundamentele rechten en duurzaamheid van terugkeer. Dit themanummer maakt duidelijk dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor de terugkeerproblematiek en geeft lezers inzicht in de complexiteit ervan vanuit verschillende gezichtspunten.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3196, 12.9.22


Natascha Wodin: Nastja's tranen

Het schrijnende en ontroerende verhaal van een Oekraïense vrouw die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op zoek gaat naar een beter leven in het Berlijn van de jaren negentig.

Als Natascha Wodin in 1992 naar Berlijn verhuist zoekt ze een werkster. Haar keuze valt op een schuchtere vrouw uit Oekraïne, het geboorteland van haar moeder die in de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider naar Duitsland werd gedeporteerd. De schoonmaakster, Nastja, had in Oekraïne een goede baan als civiel ingenieur. Maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verzandt haar land in chaos en economische malaise – ze ontvangt haar laatste salaris in de vorm van een zak rijst. Net als vele Oost-Europeanen zoekt Nastja haar heil in het herenigde Duitsland. Ze komt aan de kost als werkster, maar te laat realiseert ze zich dat haar toeristenvisum is verlopen. In de krochten van de illegaliteit en de smerige wereld van de uitbuiting moet ze vechten voor haar bestaan. Voor Natascha Wodin is het alsof het lot haar weer inhaalt. In het heimwee van deze Oekraïense vrouw, met wie ze bevriend raakt, herkent ze het heimwee van haar moeder, die eraan onderdoor ging. Nu, jaren later, tekent ze Nastja’s portret op. Het is het enerverende verhaal van een strijdlustige en dappere vrouw, geschreven door een auteur die als geen ander de geschiedenis invoelbaar kan maken.

https://www.bruna.nl/boeken/nastja-s-tranen-9789045046594, juni22


Nieuwsbrief 19, 2022

Centre for Migration Studies New York : New Website and New Data Undocumented Migrants

Since 2010, CMS has produced annual estimates of the undocumented and eligible-to-naturalize immigrant populations in the United States at a national, state, and sub-state level. In its new website database, CMS is making available several datasets containing detailed information on the undocumented population from past years.

These newly-released datasets contain yearly estimates of the undocumented population over the past decade, from 2010 to 2019. These data are available broken down by US state, as well as by various demographic characteristics, such as country-of-origin, race, sex, and more. Each dataset is downloadable in Excel format from the CMS website. Looking forward, CMS will release new datasets regularly, to make data on immigrant populations more easily accessible to policymakers, civil servants, and academics.

Click Here to Check Out Our New Website


Landeninfo:


EMN Factsheets: Migratiebeleid per EU-lidstaat in 2021

De Country Factsheets van het Europees Migratienetwerk (EMN) geven snel inzicht in het migratiebeleid en de belangrijkste beleidsontwikkelingen per EU-lidstaat in 2021 (Engels). Of het nu gaat om economische migratie, asiel, mensenhandel en -smokkel, minderjarige migranten of andere migratiethema’s. Met alle migratiecijfers en -trends in handige statistieken.


IND: Analyse Chavez-verblijfsaanvragen

De hoogte van de instroom van aanvragen op grond van het arrest ChavezVilchez is stabiel. De kenmerken van de aanvrager laten eveneens een constant beeld zien. Het soort gezin dat een beroep doet op het arrest lijkt echter te veranderen. Het lijkt steeds vaker te gaan om gezinnen, waarin de ouders een relatie hebben en in het buitenland wonen. De derdelander ouders hebben geen aanvraaghistorie en hebben een vergunning aangevraagd op grond van verblijf bij een pasgeboren Nederlands kind. De inwilligingspercentages vertonen vanaf maart 2019 eveneens een stabiel beeld. Verklaringen voor het hoge inwilligingspercentage net na het arrest, de daling vanaf begin 2018 en de stabilisatie begin 2019 liggen in een combinatie van logistieke en inhoudelijke factoren die zich achtereenvolgens voordeden in het beslisproces.

https://ind.nl/nl/documenten/06-2022/analyse-chavez-vilchez-iii-oktober-2021.pdf, okt21


Nieuwsbrief 18, 2022

ICMPD: Analyse der Zusammenhänge zwischen Schutz, Entwicklungschancen und Entscheidungen über irreguläre Migration in einem Transitland

Bei der Entscheidung, in ein anderes Zielland zu migrieren, kommt eine größere Palette an Faktoren zum Tragen als die dem ursprünglichen Aufbruch zugrundeliegende Suche nach umfassender Sicherheit. Wie in mehreren Studien gezeigt, sind die Möglichkeit, eine Arbeitsstelle zu finden, der Zugang zu einem sicheren Aufenthaltsstatus, ein demokratisches politisches System sowie der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Unterstützung nach der Ankunft, gefolgt vom Zugang zu eigenen Landsleuten, die Haupteinflussfaktoren für diese Entscheidung. Bei einem längeren Aufenthalt in einem Transitland werden auch die jeweiligen Lebensbedingungen vor Ort bedeutsamer. Dabei haben die allgemeinen Aussichten auf Arbeitsmarktzugang im Transitland die größte Bedeutung. Sind die Arbeitsmarkt- und Integrationsbedingungen aussichtslos, entscheiden sich MigrantInnen selbst bei guten Aussichten auf einen legalen Aufenthaltsstatus für die Weiterreise in ein anderes Zielland; finden sie hingegen in einem zuvor nur als Transitland angesehenen Land eine Arbeitsstelle, so kann dies dazu führen, dass sie sich trotz zunächst schwieriger Aufenthaltsbedingungen dort niederlassen.

https://www.icmpd.org/file/download/58145/file/IKAM%2520Final%2520Report_DE_2022.pdf, juni 22

Policy Brief: Irreguläre Migration und Ziellandentscheidung: Ändert sich die Zukunft von MigrantInnen in den Transitländern des Westbalkan?
https://www.icmpd.org/file/download/58147/file/IKAM%2520Policy%2520Brief_Juni%25202022.pdf


Pharos: Seksueel en gendergerelateerd geweld bespreekbaar maken bij vluchtelingenvrouwen – methodiekomschrijving

In deze methodiekomschrijving lees je hoe je in vijf bijeenkomsten seksueel of gendergerelateerd geweld bespreekbaar kunt maken en kennis over dit onderwerp bij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond kunt vergroten. De methodiekomschrijving is bedoeld voor organisaties, individuele professionals en/of vrijwilligers.

Lees onderliggende onderzoek hier.
https://www.pharos.nl/kennisbank/seksueel-en-gendergerelateerd-geweld-bespreekbaar-maken-bij-vluchtelingenvrouwen-methodiekomschrijving/, juni22


European Journal of Migration and Law: Migrant Labour in the Agri-food System in Europe: Unpacking the Social and Legal Factors of Exploitation

met oa: Karin Astrid Siegman: Migrant Labour in Dutch Agriculture: Regulated Precarity

The Covid-19 pandemic has placed the contradictions that characterize the conditions of migrant workers in Dutch horticulture in the spotlight. Central and Eastern European (CEE) workers’ low labour and living standards contrast with the sector’s high productivity. This article disentangles these contradictions by analysing their legal, economic, and social causes through the lens of the power resources approach. Countering discourses that depict rights abuses as exceptional and relate them to rogue employers, the article shows that migrant precarity has been legalised in the context of the highly flexibilised Dutch labour market. Workers’ location at the bottom of an agri-food chain dominated by retailers and their dependency on employers weakens their economic position. Trade unions’ lack of effective outreach to CEE migrants has not helped to counter this disempowerment. Engaging with these sources of migrant farmworkers’ disempowerment also helps us to identify entry points for change sketched in the article’s conclusion.

https://brill.com/view/journals/emil/24/2/emil.24.issue-2.xml, juli22


Tijdschrift de lage landen: Nieuwkomers in het Noorden

In dit nummer lees je hoe Frans Hals en andere Vlaamse kunstenaars het 17de-eeuwse Haarlem veranderden, over Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens WOI en Afghaanse en Oekraïense vluchtelingen nu en een tweegesprek met experts Sara Cosemans en Marlou Schroven over recente migratie naar de Lage Landen.

https://www.de-lage-landen.com/edition/de-lage-landen-n-3-2022, aug22


Landeninfo:


Nieuwsbrief 17, 2022

Nederlandse arbeidsinspectie: Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021

In 2020 en 2021 zijn in Nederland tien strafrechtelijke onderzoeken naar arbeidsuitbuiting afgerond met in totaal 26 slachtoffers en negentien daders en 52 bestuursrechtelijke onderzoeken ernstige benadeling waarbij 235 werkenden en 59 werkgevers betrokken waren. Dat is een daling bij het strafrecht en een stijging bij het bestuursrecht. Dit komt overeen met de verwachting die in het Nationaal Dreigingsbeeld 20171 werd beschreven. Wellicht wijzigt dit beeld in de toekomst nu het kabinet voornemens is de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging van daders te verbeteren.

Uit de afgeronde onderzoeken blijkt dat 98 procent van de slachtoffers arbeidsuitbuiting en ernstig benadeelden arbeidsmigrant is. Het zijn overwegend mannen. Meer dan de helft van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting en meer dan driekwart van de ernstig benadeelden verblijft en werkt legaal in Nederland. Arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling vindt plaats in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt, vaak bij ondernemingen die op het eerste gezicht bonafide lijken. Uit de afgeronde onderzoeken arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling in 2020 en 2021 blijkt dat daders en betrokken werkgevers veelal mannen zijn met de Nederlandse nationaliteit. Zij zijn gemiddeld ouder dan hun slachtoffers of de door hen ernstig benadeelde werknemers.

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/publicaties/2022/07/07/monitor-arbeidsuitbuiting-en-ernstige-benadeling-2020-2021, 7.7.22


Landeninfo:


ECtHR: Updated Case-law Guides on Immigration and on Article 4 of Protocol No. 4

The Guide on Immigration includes key jurisprudence of the Court in immigration-related cases and addresses access to territory, summary returns, expulsion, extradition, removal and its procedural aspects.
The Guide on Article 4 of Protocol No. 4 to the Convention sums up the jurisprudence on the prohibition of collective expulsions of aliens including some examples of cases that amounted to collective expulsions and others cases where the Court did not find a violation. 

EHRM: case-law guides on Immigration and on Article 4 of Protocol No. 4, 18.6.22


Proefschrift Rik Huizinga: Ervaringen jonge mannelijke vluchtelingen uit Syrië

De aankomst en blijvende aanwezigheid van jonge Syrische mannelijke vluchtelingen in Nederland tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 leidde tot stevige politieke en maatschappelijke discussies. De veronderstelde traditionele normen en waarden van Syrische mannen zouden afbreuk doen aan ‘de Nederlandse nationale identiteit’ en hun opvattingen over gender- en partnerrollen werden regelmatig als problematisch, onwenselijk en zelfs potentieel gevaarlijk ervaren.

Huizinga toont aan dat, in tegenstelling tot populaire en polariserende berichtgevingen, jonge Syrische mannen op actieve en diverse manieren de ingrijpende veranderingen in hun leven proberen te verwerken en zich zodoende op verschillende manieren inspannen om te participeren in de Nederlandse maatschappij. Op zoek naar thuisgevoelens maken zij gebruik van verschillende aspecten van hun identiteit, hetgeen een simplistische kijk op hoe jonge Syrische mannen hun leven organiseren onderuithaalt.

Soms botsen Jonge mannelijke Syrische vluchtelingen tijdens hun zoektocht echter met lokale bewoners en gemeenschappen. De vluchtelingen stuiten op de nodige institutionele barrières en bureaucratie en zijn daarnaast tijdens hun dagelijkse routines vaak slachtoffer van sociaalruimtelijke uitsluiting, stigmatisering en discriminatie. Desondanks wordt de verantwoordelijkheid voor integratiesucces in Nederland vaak bij nieuwkomer gelegd.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(...)ff-93bb-44dd96590b70


Dolores Sesma Carlos, Michel Oris, Jan Kok: Coping with ageing: An historical longitudinal study of internal return migrations later in life in the Netherlands

Persons with a stepwise migration trajectory are more likely to return later in life to places where they resided during adulthood. Deteriorating health status, low socioeconomic status, or having no partner are associated with a higher propensity to return to a birthplace or childhood dwelling place. However, returns to places of origin or childhood, to places of adulthood, and long-distance migrations decreased over time.

The results underline the diversity of return migration types among elderly people according to past migrant experiences and other demographic events, indicating the importance of expanding the notion of return migration beyond place of origin.

https://www.demographic-research.org/volumes/vol46/27/default.htm, 26.4.22


EMN-onderzoek: Nederlandse benadering (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring in lijn met andere EU-lidstaten

Nederland staat net als andere lidstaten vreemdelingenbewaring toe in terugkeerprocedures en internationale beschermingsprocedures. Voor lidstaten is het altijd een uiterste middel.

De vijf meest voorkomende alternatieven voor vreemdelingenbewaring van EU-lidstaten zijn: Meldplicht, Verplichting om op een aangewezen plaats te verblijven, Inname van documenten, zoals een paspoort of reisdocument, Verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven, en Afgifte van een borgsom of vrijlating op borgtocht. Ook Nederland past deze alternatieven toe, op de verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven na. In Nederland is dit geen alternatief voor vreemdelingenbewaring, maar een algemene plicht in migratieprocedures.


Boek: Niet Gay Genoeg

Het boek bevat 28 verhalen van onterecht afgewezen LHBTI-asielzoekers, waarvan maar sommigen na jarenlange procedures toch geloofd werden door de IND. De verhalen zijn voorzien van prachtige portretten van de fotograaf Mona van den Berg.

Koop het boek


Nieuwsbrief 16, 2022

WHO: World report on the health of refugees and migrants

Many refugees and migrants face poorer health outcomes than the host populations. Addressing their health needs is, therefore, a global health priority and integral to the principle of the right to health for all. The key is to strengthen and maintain health systems by ensuring that they are refugee- and migrant-sensitive and inclusive.

Health outcomes are influenced by a whole host of determinants. However, refugees and migrants face additional determinants such as precarious legal status; discrimination; social, cultural, linguistic, administrative and financial barriers; lack of information about health entitlements; low health literacy; and fear of detention and deportation.

This publication outlines current and future opportunities and challenges and provides several strategies to improve the health and well-being of refugees and migrants. It is an advocacy tool for national and international policy-makers involved in health and migration.

Summary Report
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1451966/retrieve, 20.7.22


European Parliament paves the way towards recognition of Domestic Workers in Europe

T he European Parliament in Plenary adopted a resolution Towards a common European action on care, an important step forward towards the value, recognition and professionalisation of the domestic sector in Europe. The text includes EFFAT key demands to improve working conditions of domestic workers.

In particular, the report:

 • Calls for the inclusion of domestic workers within the scope of the Health & Safety Directive 89/391
 • Calls on Member states to ratify and implement ILO Convention 189 concerning decent work for domestic workers and no. 190 on violence and harassment in the world of work
 • Recognizes that in PHS services, care and non-care activities are highly intertwined and calls on European Commission to address in the European care strategy the challenging working conditions of all domestic workers ensuring recognition and professionalization

This adoption is a clear political message from the European Parliament to the Commission to promote the recognition of Domestic Workers, including through effective measures in the upcoming European Commission Care Strategy.

https://effat.org/in-the-spotlight/european-parliament-paves-the-way-towards-recognition-of-domestic-workers-in-europe/, 6.7.22


LIBE: The Fundamental Rights of Irregular Migrant Workers in the EU Understanding and reducing protection gaps

This study aims to inform policy debates about how to protect more effectively the fundamental rights of irregular migrant workers in the EU. It analyses the nature and causes of the gaps between the fundamental rights protections enshrined in EU legal standards and the rights realised by irregular migrants working in EU Member States in practice, and it discusses strategies for how these ‘protection gaps’ can be reduced.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/702670/IPOL_STU(2022)702670_EN.pdf, juli22


IND: Duiding inwilligingspercentages asiel over de periode 2015-2021

Doel van de aanvullende analyse is meer context en duiding te geven bij de inwilligingspercentages asiel 2021. Deze percentages zijn in context geplaatst voor de periode 2015 tot en met 2021 voor verschillende soorten procedures, te weten eerste asielaanvragen, tweede en opvolgende aanvragen, zijinstroom asielzaken en nareisaanvragen.

Geconcludeerd kan worden dat het inwilligingspercentage voor de verschillende procedures in 2021 hoger ligt dan in de enkele voorgaande jaren, maar vergelijkbaar is met het inwilligingspercentage in de jaren 2015 en 2016. Dit is toe te schrijven aan een verscheidenheid van verklaringen, die betrekking lijken te hebben op of doorwerken naar alle procedures.

https://ind.nl/nl/documenten/06-2022/onderzoeksrapport-duiding-inwilligingspercentages-asiel-juni-2022.pdf, mrt22


Amnesty International: Afghanistan: Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule

In less than a year, the Taliban have decimated the rights of women and girls in Afghanistan. They have violated women’s and girls’ rights to education, work and free movement; demolished the system of support for women and girls fleeing domestic violence; arbitrarily detained women and girls for infractions of the Taliban’s discriminatory rules; and contributed to a surge in the rates of child, early and forced marriage. Women who peacefully protested against these restrictions and policies have been harassed, threatened, arrested, forcibly disappeared, arbitrarily detained and tortured.

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/07/ASA1156852022ENGLISH.pdf, 27.7.22


Landeninfo:


IND: Analyse instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het aandeel eerste asielaanvragen afkomstig van een amv fluctueerde in de afgelopen vijf jaar, maar neemt na 2019 toe. Was in 2019 nog 4,8% van het totale aantal eerste asielaanvragen afkomstig van een amv, in 2020 is dit aandeel gestegen naar 7,2%. In 2021 is 9,3% van het aantal eerste asielaanvragen afkomstig van een amv. Op de korte termijn is er sprake van een stijgende trend, maar wanneer langer terug wordt gekeken zou je ook kunnen spreken over een ‘dip’ in 2019.

Als mogelijke verklaringen voor de stijging in het aantal eerste asielaanvragen van amv’s, noemden IND-medewerkers dat amv’s vaak het beeld lijken te hebben dat zij in Nederland gemakkelijker een verblijfsvergunning kunnen krijgen, en gemakkelijker en sneller gezinshereniging aan kunnen vragen dan in andere EU-landen. Daarnaast lijken amv´s het beeld te hebben dat de opvang in Nederland beter is geregeld dan in andere Europese landen. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat het Nederlandse nareisbeleid lijkt op dat van veel andere lidstaten (omdat het is gebaseerd op dezelfde Europese richtlijn), met twee relevante verschillen: 1) het is in sommige andere lidstaten lastiger om een nareisaanvraag in te dienen voor personen met een subsidiaire beschermingsstatus en 2) in diverse andere lidstaten uit de top-10 van amv ontvangende landen moet de nareisaanvraag door de nareiziger in het land van herkomst ingediend worden.

https://ind.nl/nl/documenten/07-2022/analyse-instroom-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-juni-2022.pdf, juni22


Nieuwsbrief 15, 2022

Landeninfo:


Kinderombudsman - Rapport Onderzoek naar een tijdige asielprocedure voor amv's bij de IND

In dit rapport onderzoekt de Kinderombudsman een klacht over de IND. De klacht gaat over de asielaanvraag van een Soedanese minderjarige die uit Soedan vluchtte toen hij 13 jaar was. Het besluit op zijn asielaanvraag kwam pas na vier jaar. Naar aanleiding van deze klacht roept de Kinderombudsman de IND op om asielaanvragen van jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht met voorrang te behandelen.

https://www.kinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-behandel-asielaanvragen-amvs-met-voorrang, 28.6.22


The Greens/EFA Group and PICUM: Resilience and Resistance in Defiance of the Criminalisation of Solidarity across Europe

According to our media monitoring, at least 89 people were criminalised in the EU between January 2021 and March 2022.10 Out of them, 18 people faced new charges, while the other 71 were ongoing cases from previous years. Four of them are migrants themselves. Three people were convicted and 15 acquitted, while all the other cases are still ongoing. People have been criminalised for actions including providing food, shelter, medical assistance, transportation and other humanitarian aid to migrants in dire conditions; assisting with asylum applications; and rescuing migrants at sea.

In the vast majority of the cases (88%), human rights defenders were charged with facilitation of entry, transit or stay, or migrant smuggling (depending on how the crime is defined in the national legislation). It is also notable that the criminalisation of solidarity has continued, and in certain cases even soared during periods in which many countries adopted COVID-19 restrictions, at a time when human rights defenders risked their own personal safety and health to leave their homes to help others. Emergency measures adopted to address the COVID-19 pandemic have been used to limit access to reception facilities and detention centres, to impose fines on organisations providing services during lock-downs or after the curfew, and to limit the right to freedom of assembly.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/06/CriminalizationStudy_EN_web.pdf, juni22


EMN: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring in NL en EU

Het Nederlandse beleid voor (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring verschilt niet wezenlijk met dat van andere EU-lidstaten. Nederland staat net als andere lidstaten vreemdelingenbewaring toe in terugkeerprocedures en internationale beschermingsprocedures. Voor lidstaten is het altijd een uiterste middel.

De vijf meest voorkomende alternatieven voor vreemdelingenbewaring van EU-lidstaten zijn: Meldplicht, Verplichting om op een aangewezen plaats te verblijven, Inname van paspoort of reisdocument, Verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven, Afgifte van een borgsom.

Nederland past deze alternatieven toe, op de verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven na. In Nederland is dit geen alternatief voor vreemdelingenbewaring, maar een algemene plicht in migratieprocedures. Het is onbekend hoe vaak deze alternatieven worden toegepast.

In lidstaten is weinig bekend over de effectiviteit van bewaring en de alternatieven voor bewaring door de geringe beschikbare data. Er zijn dus weinig gegevens over de gevolgen voor asiel- en terugkeerprocedures, de kosteneffectiviteit en de mate waarin fundamentele rechten van migranten worden gewaarborgd. Wel voerden 5 lidstaten een onderzoek of evaluatie uit naar de effectiviteit van vreemdelingenbewaring in vergelijking met alternatieven in asielprocedures (BG, HR, LV, LU, SI) en terugkeerprocedures (BE, BG, LV, SI). Daaruit bleek dat er bij terugkeerprocedures  vanuit bewaring vaker sprake kan zijn van gedwongen vertrek.

 • Lees de benchmark van EMN Nederland voor een uitgebreid overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse beleid voor vreemdelingenbewaring en het beleid van andere EU-lidstaten
 • Lees het EMN-onderzoek voor het beleid voor vreemdelingenbewaring in de EU-lidstaten met een vergelijkende analyse: 'Onderzoek: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring

https://www.emnnetherlands.nl/actueel/benchmark-nederlandse-benadering-alternatieven-voor-vreemdelingenbewaring-lijn-met-andere, 14.7.22


Nieuwsbrief 14, 2022

Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

This revised edition strengthens the widely recognized and highly valued Istanbul Protocol on the effective investigation into and documentation of torture and ill-treatment. Relying on multi-sectoral engagement, specialized global expertise and practical experiences of law, health and human rights professionals in the field, including members of United Nations anti-torture mechanisms, the updated edition seeks to fortify the implementation of international norms and preventive tools to assist survivors of torture worldwide. The Istanbul Protocol and the accompanying “Istanbul Principles” also serve as a global standard against which the delivery of expert legal and medical evidence can be benchmarked in the investigation and prevention of torture. The Istanbul Protocol should appeal to a wide variety of stakeholders, including States, civil society, doctors, psychologists, social workers, lawyers, forensic specialists, asylum officers, human rights officers and many others.

https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0, 29.6.22


Landeninfo:


WI 2022/13 Opvolgende asielaanvragen

In deze werkinstructie wordt de procedure en de werkwijze met betrekking tot opvolgende asielaanvragen toegelicht. Daarnaast wordt in deze werkinstructie nader uitgelegd in welke gevallen kan worden afgezien van horen en hoe de (EDT-)procedure verloopt.

https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1292046_1/1/, 1.7.22


WI 2022/11 Herbeoordelen Asiel

Deze werkinstructie geeft een nadere toelichting op de huidige wet- en regelgeving over het intrekken en niet verlengen van verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd en het intrekken en afwijzen van verblijfsvergunningen asiel voor onbepaalde tijd en beoogt een uniforme uitvoeringspraktijk te bewerkstelligen.

https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1291966_1/1/, 1.7.22


Stacey Vanderhurst : Unmaking Migrants - Nigeria's Campaign to End Human Trafficking

Over the past fifteen years, antitrafficking personnel have stopped thousands of women from traveling out of Nigeria and instead sent them to the federal counter-trafficking agency for investigation, protection, and rehabilitation. Government officials defend this form of intervention as preemptive, having intercepted the women before any abuses take place. Yet many of the women protest their detention, insist they were not being trafficked, and demand to be released.

As Stacey Vanderhurst argues, migration can be a freely made choice. Unmaking Migrants shows the moments leading up to the migration choice, and it shows how well-intentioned efforts to help women considering these paths often don't address their real needs at all.

https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501763533/unmaking-migrants/, 15.6.22


ECtHR: Factsheets on Accompanied migrant minors in detention and Migrants in detention

These thematic reviews include an update on the relevant ECtHR case law concerning the detention of accompanied minors and the detention of migrants, respectively. The ECtHR factsheets summarize cases where the Court addressed violations of fundamental rights concerning the right to life, conditions of detention, deprivation of liberty, challenges to the lawfulness of the detention and/or the right to respect for family life.

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Migrants_detention_ENG.pdf, juni22
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Migrants_detention_ENG.pdf, juni22


ICJ: Training materials and database on Alternatives to Detention for Migrant Children

The International Commission of Jurists (ICJ) has published a set of training materials on Alternatives to Detention for Migrant Children, which can be found in English, Bulgarian, Greek, Polish, French and Dutch.

In addition, as part of the project CADRE (Children’s Alternatives to Detention protecting their Rights in Europe), the ICJ also developed a searchable database to facilitate access to extracts of laws and jurisprudence, best practices, and standards, on alternatives to detention for migrant children for legal professionals dealing with cases of migrant children.

https://www.icj.org/eu-training-materials-on-alternatives-to-detention-for-migrant-children/, 29.4.22
https://www.icj.org/jurisprudence/


Forugh Karimi: De moeders van Mahipar - Een ode aan de sterke vrouw

Ramín Sam Manzel (34) is radioloog. Als hij op een dag terugkomt van zijn avonddienst treft hij zijn vrouw Sarah aan in een plas bloed bij hun appartement in Amsterdam-Oost. Ze is neergestoken en de verdachte is voortvluchtig...

Ramín is op zijn derde samen met zijn moeder Lolo als vluchteling naar Nederland gekomen en Lolo houdt tot in het graf zijn afkomst angstvallig voor hem verborgen. Mondjesmaat komt Ramín te weten wie hij is en vanwaar hij komt – maar pas als zijn grote liefde Saráh Lolo’s dagboeken voor hem vertaalt, valt alles op z’n plek. Stukje bij beetje wordt ook duidelijk wie de dader is van de aanslag op Saráh en dan komt alles in een heftige, maar ook ontroerende stroomversnelling.

https://www.meridiaanuitgevers.com/boeken/de-moeders-van-mahipar, 28.1.22


Nieuwsbrief 13, 2022

Richard Staring, Nienke Boesveldt en Mieke Kox : ‘Vechten met het leven’ , Een kwalitatief onderzoek onder ongedocumenteerde oudere migranten in Nederland

Het boek beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding van de oudere langdurig verblijvende ongedocumenteerden in Nederland. Het rapport laat op soms onthutsende wijze zien hoe de ouderen, die vaak wel bij de overheid bekend zijn, een gemarginaliseerd bestaan leiden in de Nederlandse samenleving.

Dit sociaalwetenschappelijke onderzoek naar de leefsituatie van oudere ongedocumenteerden maakt deel uit van een tweeluik samen met de Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf van Ongedocumenteerde Ouderen in Nederland. Beide rapporten werden opgesteld op verzoek van De Regenboog Groep.

De Regenboog Groep wil met deze twee onderzoeken een nationale discussie stimuleren over de onhoudbaarheid van het restrictieve vreemdelingenbeleid voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende ongedocumenteerden en de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen.

https://www.boomdenhaag.nl/webshop/vechten-met-het-leven, juni22


Safoura Ghaeminia: Volwassen worden tussen tegenstrijdige grenslijnen: Mogelijkheden en belemmeringen in de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers

Dit proefschrift gaat over de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland. Door biografische interviews met negentien mensen die tussen 1995 en 2005 naar Nederland kwamen, geef ik inzicht in wat deze jongeren op langere termijn helpt en belemmert om hun leven hier vorm te geven. Hierbij richt ik mij op aspecten van het ‘gewone leven’, namelijk de schoolloopbaan, het opbouwen van een sociaal netwerk en de emotionele verbondenheid met Nederland.

De geïnterviewden waren ten tijde van het interview 27 tot 35 jaar oud en hadden toen een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit. In hun verhalen kwamen twee centrale bronnen van continuïteit naar voren: de ene groep ervaarde continuïteit door (dromen over) een succesvolle schoolloopbaan en een goede positie op de arbeidsmarkt en de andere groep door (het opbouwen van) een hecht sociaal netwerk (inclusief het eigen gezin). Voor beide groepen was de eerste periode in Nederland zowel ontwrichtend als bevrijdend. Gevoelens van machteloosheid, vervreemding en instabiliteit gingen gepaard met een gevoel van vrijheid en/of het zien van een goede toekomst.

Rond het 18e jaar ontstonden er tegenstrijdigheden tussen individuele wensen en verwachtingen en de mogelijkheden binnen maatschappelijke structuren. Dit geldt vooral voor mensen die na hun 18e een periode geen verblijfsvergunning hadden (in asielprocedure of onrechtmatig verblijf) en daardoor niet langer naar school konden. Deze periode heeft ook op langere termijn, als zij eenmaal een verblijfsvergunning hebben, invloed op hun participatie in en emotionele verbondenheid met Nederland.

Dit proefschrift laat vijf structurele factoren zien die – in samenspel met individuele wensen en verwachtingen van het leven - van invloed zijn op de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers, namelijk het opvangsysteem, het onderwijs, het ontbreken van een verblijfsvergunning na het 18e jaar, het negatieve discours rondom migranten en vluchtelingen en sociale contacten.

Al met al bevestigt dit proefschrift de conclusie uit onderzoeken in andere Europese landen dat voor (jonge) migranten structurele factoren worden gekenmerkt door tegenstrijdige tempo’s, waarbij deze tempo’s vaak niet aansluiten op de individuele beleving van tijd en van volwassenheid.

https://research.vu.nl/en/publications/becoming-adult-in-between-contradictory-borderlines-opportunities, 3.6.22


Siruno, L., Swerts, T., & Leerkes, A. : Personal Recognition Strategies of Undocumented Migrant Domestic Workers in The Netherlands.

The struggle for recognition of undocumented migrants is usually portrayed as a public affair involving the contestation of legal status. We advance a broader conceptualization that demands attention to the more intimate sphere where relational processes of recognition take place in interactions with significant others. Based on 70 in-depth interviews, we identify four recognition strategies adopted by Filipino undocumented migrant domestic workers in the Netherlands: being the breadwinner, taking pride in work, creating a sense of belonging, and being civically engaged. By illustrating the importance of personal recognition, this paper contributes to ongoing debates on recognition and migrant agency.

https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2077503, 10.6.22


Lodder, G.G.: Recht doen of recht hebben: een analyse van de rechten van de migrant op bescherming door de staat tegen arbeidsuitbuiting

Labour exploitation of migrants is a serious problem worldwide, also in Europe and in the Netherlands. Since the entry into force of the Palermo Protocol (2000), labour exploitation has been regarded as a form of the criminal offense of human trafficking. This means that the approach is largely aimed at the most serious forms of exploitation and at criminal prosecution of the perpetrators. The legal position of the victims is subordinate to the criminal proceedings. This study focuses on the rights of migrants to protection against labour exploitation; in the EU and in the Netherlands in particular. Labour exploitation is herein defined as a violation of labour standards laid down in different jurisdictions. Based on an analysis of human rights, criminal law, the right to free movement of persons and migration law for third country nationals, how protection is offered to migrants against labour exploitation. The research identifies the rights that migrants can derive from these four jurisdictions and analyses how access to these rights are facilitated by the state. Due to this combination of aspects, this study contributes to increasing insight into migrant's rights to protection against labour exploitation by the state

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3284950, 21.4.22


PICUM:Guide to Undocumented Workers’ Rights at Work under International and EU Law

Undocumented workers have rights and protections under various legal frameworks at international, regional and national level. As a reference guide to all stakeholders, the guide provides an overview of EU directives applicable to undocumented workers, including EU employment laws; the application of Article 4 of the European Convention on Human Rights; important case law from the European Court of Justice and the European Court on Human Rights; and UN Human Rights Treaties and International labour standards relevant to migrant workers.

Overall, it shows that undocumented workers have a broad range of rights as people and as workers, in particular in terms of equal treatment and entitlements and benefits stemming from past employment, as well as when they are victims of crime.

However, undocumented face enormous barriers in claiming their rights in the workplace, in filing complaints, participating in proceedings and actually receiving due wages and compensation. The lack of safeguards against immigration enforcement, in particular, poses significant challenges in holding employers and businesses accountable for violations of undocumented workers’ rights, which are a systemic part of the business model of many sectors.

While recognising these barriers, the guide seeks to support and promote increased use of the existing legal frameworks to claim the rights of undocumented workers, as well as work to reform problematic laws and gaps in implementation. We hope this resource may be useful to assist worker organising, negotiations, and reform of laws and procedures, as well as individual cases and strategic litigation when it is safe and in the interests of the individual workers concerned.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/04/Guide-to-undocumented-workers-rights-EN.pdf, juni22


Guide de sensibilisation : L’inclusion des personnes d’origine étrangère par l’économie sociale et solidaire dans les villes européennes

Pour pallier aux difficultés d’accès à l’emploi, des collectifs de personnes d’origine étrangère – avec et sans titre de séjour – se coordonnent autour d’activités en économie sociale et solidaire, qui répondent à leurs besoins comme à ceux de la société.

Le projet Union Migrant Net (AMIF), vise à mettre en valeur des initiatives en économie sociale vectrices d’inclusion des personnes migrantes, en identifiant de bonnes pratiques au sein des municipalités européennes dans un Guide de sensibilisation.

Ce Guide de sensibilisation vise à partager les résultats de cette enquête, et à tirer de bonnes pratiques de projets européens emblématiques. Il est également disponible en anglais.

Télécharger la version francophone (PDF), juni22


Leger des Heils Amsterdam: In Europa uitgebuit, nergens beschermd - Een onderzoek naar de bescherming van slachtoffers van mensenhandel met een Dublinclaim

Met de wijziging van de Vreemdelingencirculaire in 2019 sluit Nederland slachtoffers van mensenhandel die in een ander Europees land binnen zijn gekomen in de praktijk uit van het krijgen van bescherming. Nederland verwijst hen terug naar het land waar ze juist zijn uitgebuit. Het doen van aangifte in Nederland levert weinig op, zowel voor het slachtoffer als in de strijd tegen mensenhandel.

Uit de verhalen van onze cliënten, de eerdere grote mensenhandelzaken Kluivingsbos en Koolvis en andere informatie lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen (internationale) drugshandel en uitbuiting in de seksindustrie, waarbij de criminele activiteiten van de Nigeriaanse maffia ook in Nederland plaatsvinden. Er is te weinig zicht op Nigeriaanse mensenhandel in Nederland en Nigeriaanse slachtoffers mensenhandel krijgen niet de bescherming waar zij recht op hebben.

https://www.legerdesheils.nl/files/InEuropauitgebuitnergensbeschermd-RechtinZicht-LegerdesHeilsjuni2022.pdf, juni22


Sabine Jansen CoC Nederland : Trots of Schaamte, Het Vervolg

De belangrijkste vraag waarop in dit onderzoek een antwoord gezocht werd, luidt: Is de manier waarop de geloofwaardigheid van seksuele gerichtheid (en genderidentiteit) beoordeeld wordt inderdaad verbeterd sinds Werkinstructie WI 2018/9, zoals de staatssecretaris stelde? Wordt er bij de beoordeling nu minder gebruikgemaakt van stereotypen? De vraag of er sinds WI 2018/9 meer of minder stereotypen voorkomen in de besluiten, valt in kwantitatieve zin niet te beantwoorden, in ieder geval niet op basis van dit onderzoek. Wel is duidelijk geworden dat nog altijd beslist wordt op basis van stereotypen. Hoewel de tekst van WI 2018/9 verbeterd is ten opzichte van WI 2015/9, wordt nog altijd verwacht dat de asielzoeker innerlijke processen heeft doorgemaakt en daarover kan vertellen. De begrippen ‘(proces van) bewustwording en zelfacceptatie’ worden nog steeds gebruikt, letterlijk of in de vorm van synoniemen. Hieruit blijkt dat de staatssecretaris de kritiek volstrekt niet serieus genomen heeft.

https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2022/06/Trots-of-Schaamte-het-vervolg-digitale-versie-2022.pdf, 14.6.22


Nieuwsbrief 12, 2022

PICUM: Guide to defend rights of undocumented workers

PICUM published a new guide that sets out the rights of undocumented workers under international and EU law, and references relevant case law from the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights. Issues addressed include wage theft, excessive working hours, confiscation of documents, workplace discrimination, unsafe working conditions and labour accidents, human trafficking, and forced labour. This guide seeks to support and promote the use of existing legal frameworks to claim the rights of undocumented workers, as well as work to reform problematic laws and address gaps in implementation.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/04/Guide-to-undocumented-workers-rights-EN.pdf, apr22


Landeninfo:


Committee of Ministers CoE: Recommendation to protect the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls

Acknowledging the risk of violence and barriers that migrant, refugee and asylum-seeking women face that are gender-specific, the Committee of Ministers called upon all Member states to take the necessary measures to work towards the elimination of any discrimination, the empowerment of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls for their effective access to rights, and to ensure their protection from all forms of violence against women, including trafficking in human beings. This guidance should be regarded at all stages of the migration process, not only during the reception, but also during residence, integration, and even return.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407, 20.5.22


Lilie Chouliaraki and Myria Georgiou: 'The Digital Border Migration, Technology, Power'

What is the role of digital technologies is shaping migration today? How do digital infrastructures, platforms, and institutions control the flow of people at the border? And how do they also control the public narratives of migration as a “crisis”? Finally, how do migrants themselves use these same platforms to speak back and make themselves heard in the face of hardship and hostility?
This is a story of exclusion, marginalization, and violence, but also of care, conviviality, and solidarity. Through it, the border emerges neither as strictly digital nor as totally controlling. Rather, the authors argue, the digital border is both digital and pre-digital; datafied and embodied; automated and self-reflexive; undercut by competing emotions, desires, and judgments; and traversed by fluid and fragile social relationships—relationships that entail both the despair of inhumanity and the promise of a better future.

https://nyupress.org/9781479850969/the-digital-border/, juni22


Huub Dijstelbloem: Borders as Infrastructure - The Technopolitics of Border Control

Taking Europe's borders as a point of departure, the author shows how borders can transform and multiply and how they can mark conflicts over international orders. Borders themselves are moving entities, he claims, and with them travel our notions of territory, authority, sovereignty, and jurisdiction. The philosophies of Bruno Latour and Peter Sloterdijk provide a framework for Dijstelbloem's discussion of the material and morphological nature of borders and border politics.

Dijstelbloem offers detailed empirical investigations that focus on the so-called migrant crisis of 2014–2016 on the Greek Aegean Islands of Chios and Lesbos; the Europe surveillance system Eurosur; border patrols at sea; the rise of hotspots and “humanitarian borders”; the technopolitics of border control at Schiphol International Airport; and the countersurveillance by NGOs, activists, and artists who investigate infrastructural border violence. Throughout, Dijstelbloem explores technologies used in border control, including cameras, databases, fingerprinting, visual representations, fences, walls, and monitoring instruments. Borders can turn places, routes, and territories into “zones of death.” Dijstelbloem concludes that Europe's current relationship with borders renders borders—and Europe itself—an “extreme infrastructure” obsessed with boundaries and limits.

https://mitpress.mit.edu/books/borders-infrastructure, aug21


EMN: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring

EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring in de procedures voor internationale bescherming en terugkeer. Het onderzoek gaat onder meer in op de overeenkomsten en verschillen tussen lidstaten, de uitdagingen en best practices.


Nieuwsbrief 11, 2022

Statewatch report A clear and present danger: Missing safeguards on migration and asylum in the EU’s AI Act 

The EU's proposed Artificial Intelligence (AI) Act aims to address the risks of certain uses of AI and to establish a legal framework for its trustworthy deployment, thus stimulating a market for the production, sale and export of various AI tools and technologies. However, certain technologies or uses of technology are insufficiently covered by or even excluded altogether from the scope of the AI Act, placing migrants and refugees - people often in an already-vulnerable position - at even greater risk of having their rights violated.

https://www.statewatch.org/media/3282/sw-a-clear-and-present-danger-ai-act-migration-11-5-22.pdf, 12.5.22


Landeninfo:


GRETA : guidance note addressing the risks of trafficking relating to the war in Ukraine and the ongoing humanitarian crisis

The note identifies six main areas which need quick implementation and gives recommended actions on how to implement them. The areas addressed are registration and safe migration routes, immediate assistance and integration, information and awareness-raising, detection of potential victims and traffickers, vulnerable groups and co-operation and co-ordination.

https://rm.coe.int/guidance-note-on-addressing-the-risks-of-trafficking-in-human-beings-r/1680a663e2, 4.5.22


WHO: Addressing the health challenges in immigration detention, and alternatives to detention: a country implementation guide

This country implementation guide outlines current evidence, knowledge and best practices relating to the health and health challenges of refugees and migrants in immigration detention, as well as alternatives to detention.

It highlights key principles and international commitments, summarizes the current status and health challenges and provides practical considerations for addressing the health challenges of refugees and migrants in immigration detention, as well as the implementation of alternatives to detention.

Specific areas for intervention include providing comprehensive training for staff, ensuring safeguards, providing psychological support and providing tools to prevent the spread of communicable diseases.

The guide also promotes engagement-based alternatives to detention. While the main intended audience is policy-makers across sectors at local, national and regional levels, the guide is also of value for health planners, relevant ministries, international organizations, management of immigration detention facilities and their staff, and researchers.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2022/addressing-the-health-challenges-in-immigration-detention,-and-alternatives-to-detention-a-country-implementation-guide-2022, mei22


IDC: Gaining Ground: Promising Practice to reduce and end immigration detention

This report provides an overview of practical examples and recent developments in the field of ATD, in order to highlight promising practice and encourage further progress in this area among governments, local authorities, international organisations, civil society and community actors, and other stakeholders. The report also includes an Annex compiling short country profiles for the 47 countries included in the research mapping.

https://idcoalition.org/publication/gaining-ground-promising-practice-to-reduce-end-immigration-detention/, 16.5.22 


Matilde Rosina: The Criminalisation of Irregular Migration in Europe

This book explores the criminalisation of irregular migration in Europe. In particular, it investigates the meaning, purpose, and consequences of criminalising unauthorised entry and stay. From a theoretical perspective, the book adds to the debate on the persistence of irregular migration, despite governments’ attempts at deterring it, by taking an interdisciplinary approach that draws from international political economy and criminology. Using Italy and France as case studies, and relying on previously unreleased data and interviews, it argues that criminalisation has no effect on migratory flows, and that this is due to factors including the latter’s structural determinants and the likely creation of substitution effects. Furthermore, criminalisation is found to lead to adverse consequences, including by contributing to vicious cycles of irregularity and insecurity.

https://www.pagesofhackney.co.uk/webshop/product/the-criminalisation-of-irregular-migration-in-europe-globalisation-deterrence-and-vicious-cycles-lse/, 17.5.22


Nieuwsbrief 10, 2022

Spotlight Report on Global Migration

To make real progress on the commitments of the Global Compact for Migration, the first International Migration Review Forum (IMRF) should strongly advocate for a shift towards rights-based, gender-responsive, and permanent regular pathways for migration, regularization of undocumented migrants, and protection of migrants’ rights, including labor rights. The IMRF and follow up action must acknowledge the reality of climate-displacement, calling for regular pathways for those who are displaced. Real global cooperation is necessary to build resilient, people-centered economies that address the drivers of migration in a coherent and holistic way.

https://spotlightreportmigration.org/wp-content/uploads/SRGM_EN.pdf, mei22


Pharos: gezondheidszorg arbeidsmigranten

De arbeids- en woonomstandigheden kunnen grote impact hebben op gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa die laaggeschoold werk doen. Hoewel de meesten hun gezondheid een ruime voldoende geven als zij net in Nederland zijn, zien we grote risico’s voor de gezondheid op lange termijn. Door de lange werkdagen, hoge productiedruk en fysiek zware arbeid, loopt deze groep werknemers grotere risico’s op fysieke gezondheidsklachten. Ook het risico op mentale gezondheidsproblemen lijkt groter, door de chronische stress veroorzaakt door een hoge werkdruk, een laag en onzeker inkomen, en slechte en onzekere woonomstandigheden. https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2022/04/Zorg-en-voor-arbeidsmigranten-rapport-Pharos.pdf, apr22


Lorenzo Piccoli & Philippe Wanner : The political determinants of the health of undocumented immigrants: a comparative analysis of mortality patterns in Switzerland

The health of undocumented immigrants is an important concern in most societies. The aim of this study is to analyse whether there is an association between inclusive health care policies and the mortality patterns of undocumented immigrants, or the distribution of different causes of death among those who have died.

We analyse individual data concerning the deceased in Switzerland between 2011 and 2017. We find a difference in the patterns of mortality between undocumented immigrants and the other groups of the population. Specifically, death from circulatory system diseases is twice as frequent among undocumented immigrants compared to documented immigrants and Swiss citizens. However, this difference is smaller in the Swiss cantons that have more inclusive health care policies towards undocumented immigrants.

We interpret these results as an indication that policies that expand access to health services lead to better outcomes for undocumented immigrants. This finding has implications for research on civic stratification and public health. Further analysis is needed to evaluate the effects of extending public health care for undocumented immigrants in different contexts.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13188-8, 22.4.22


Protecting the rights of migrant workers in irregular situations and addressing irregular labour migration: A compendium

This ILO Compendium on Protecting the Rights of Migrant Workers in Irregular Situations and Addressing Irregular Labour Migration explains the various situations that can lead migrant workers into irregular status; the rights of migrant workers in irregular situations; and the relevant international legal frameworks and guidance. It further identifies practices of States, employers’ and workers` organizations that facilitate respect and promotion of the human rights of all migrant workers, regardless of status. The compendium presents practices that can help prevent irregular labour migration, including through pathways out of irregularity, and facilitate improvements in labour migration processes, increasing benefits for migrant workers and their families, nationals and countries of origin and destination.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_832915.pdf, dec21


Inspectie J&V: Tijd voor Kwaliteit

De beoordeling van asielaanvragen schiet vaak tekort omdat er te weinig ervaren medewerkers zijn om de vaak complexe dossiers te behandelen. De inspectie ziet de complexiteit van asielaanvragen toenemen. Daarbovenop krijgen de nieuwe en onervaren krachten bij de IND volgens de inspectie onvoldoende tijd om een asielaanvraag goed voorbereid te behandelen. Een IND-medewerker heeft vaak maar een dag om het asielgesprek met de asielzoeker uit te voeren. 

https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/rapporten/2022/05/03/rapport-tijd-voor-kwaliteit/Rapport+Tijd+voor+kwaliteit.pdf, 3.5.22


Landeninfo:


RSA: Beneficiaries of international protection in Greece Access to documents and socio-economic rights

Het Griekse beleid verwacht ten aanzien van statushouders onmiddellijke autonomie en zelfvoorzienendheid. In samenhang met chronische juridische en praktische belemmeringen in toegang tot sociaal-economische rechten, zorgt dit in veel gevallen voor dakloosheid en extreme materiële deprivatie. Dit geldt ook voor de statushouder die terugkeert uit een andere EU-lidstaat. Volgens RSA levert deze situatie een schending van artikel 3 EVRM op.

https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03_RSA_BIP_EN.pdf, 31.3.22


ACVZ: Een toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid is nu nodig

De adviesraad pleit ervoor dat er een interdisciplinair orgaan wordt opgericht bij de overheid of bij een onafhankelijk adviesorgaan dat de Nederlandse regering op basis van een brede welvaartbenadering adviseert. Dit orgaan zou daarbij diverse groepen in de samenleving moeten raadplegen, waaronder deskundigen, werkgevers, werknemers, lokale bestuurders en burgers. Op die manier kan de regering een weloverwogen, toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid ontwikkelen dat is afgestemd op het functioneren van de arbeidsmarkt als geheel en bijdraagt aan de brede welvaart in onze samenleving.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2022/05/03/toekomstgericht-arbeidsmigratiebeleid-is-nu-nodig/20220502+De+toekomst+van+arbeidsmigratie+-+position+paper+ACVZ.docx.pdf, 3.5.22


Statewatch and TNI: At what cost? Funding the EU’s security, defence, and border policies, 2021–2027

The massive increase in security spending will strengthen ‘Fortress Europe’ and further the long-standing goal of the EU and its member states to externalise border control to third countries regardless of these policies’ devastating consequences. The objective of containing unwanted people fleeing war and persecution outside Europe’s borders has been strongly prioritised in the 2021–27 security and migration funds:

Frontex will be provided with unprecedented funding of €5.6 billion from 2021-2027, a 194% increase compared to the previous budgetary cycle, and is to play a key role in identifying and evaluating relevant research activities as part of the Civil Security for Society homeland security research programme.

There is no funding to undertake search and rescue operations in the Mediterranean. There are only limited requirements to consult the Fundamental Rights Agency.

https://www.statewatch.org/publications/reports-and-books/at-what-cost-funding-the-eu-s-security-defence-and-border-policies-2021-2027/, 3.5.22


Jan Bleyen: Ooit zal ik iemand zijn

"Het woord ‘illegaal’ zou ik niet voor mezelf gebruiken. Zelfs van het woord ‘vluchteling’ hou ik niet. Dat is niet hoe ik het ervaren heb. Wanneer ben je vluchteling? Als je niets hebt, denk ik. Als je niets hebt. Sommige mensen houden er gewoon niet van als je hen vluchteling noemt. Dan ben je iemand die onder de bomen heeft moeten slapen toen je hier kwam, zoiets. Het is kleinerend. Ik hou er niet van. ‘Nieuwkomer’ vind ik een mooi woord." Historicus Jan Bleyen luisterde naar de ervaringen van Manso, zijn vroegere leerling Nederlands: hoe hij als jongen vertrok uit Sierra Leone, een man werd en al tien jaar in België woont, zonder papieren. In slimme, openhartige en soms ook grappige fragmenten uit zijn dagelijks bestaan vertelt Manso over vroeger, nu en later – een levensloop die Charlotte Peys vat in aangrijpende tekeningen.

https://www.bol.com/nl/nl/p/ooit-zal-ik-iemand-zijn/9300000040194562/, mrt22


Nieuwsbrief 9, 2022

Anja van den Durpel: Diffusion of European norms up to the local level : irregular migrants’ access to housing in relation to the Facilitators Package

Are cities purely normtakers or (also) norm-makers? Through qualitative research it is studied whether and how four factors determine diffusion of European norms up to everyday life: party political preferences of the local government; Local formal competences; Mode of governance that leads to operationalisation; Mode of governance that leads to implementation. Specifically, the Facilitators Package on assistance to irregular migrants was examined in Bonn, Berlin, The Hague, Amsterdam, Stoke-on-Trent and London with regard to irregular migrants' access to housing.

https://biblio.ugent.be/publication/8748973, apr22


De Groene: De gemeente als uitsmijter van EU-burgers zonder werk

Dakloze arbeidsmigranten uit EU-landen krijgen in Nederland niet dezelfde hulp als Nederlandse daklozen. Nederlandse gemeenten schenden daarmee de rechten van de migranten. In Rotterdam zijn de gevolgen elke dag zichtbaar.

https://www.groene.nl/artikel/de-gemeente-als-uitsmijter, 20.4.22


ASKV: A SAFE HAVEN Onderzoek PAO-ambassade (2020-2021)

De activiteiten van de ambassade lijken de zelfregie van deelnemers duurzaam te verbeteren. Deelnemers ervaren meer eigenaarschap over hun dagelijks leven en hun bijdrage aan de PAO-ambassade. Het vermogen en het zelfvertrouwen om zelf beslissingen te maken, neemt door deelname aan de activiteiten toe. Ze voelen zich gemotiveerd om naar de ambassade te komen of naar andere activiteiten in de stad te gaan. Verder is sociaal contact tijdens cursussen een belangrijke bron van afleiding en geeft het een gevoel van ’erbij horen’ of thuiskomen.

Daarnaast beschrijven veel deelnemers een gevoel van ‘rehumanisering’ en het hervinden van een verloren stukje identiteit. Bij de activiteiten kunnen ze mens zijn in plaats van ‘ongedocumenteerde’ of ‘vluchteling’. Ook geven de cursussen deelnemers een impuls om meer ruimte in de samenleving in te nemen, bijvoorbeeld als verhalenverteller op een podium. Bovendien is de PAO-ambassade een soort opstapje naar andere organisaties en initiatieven in de stad. Deelnemers krijgen daardoor meer zeggenschap over hun leven.

https://www.askv.nl/wp-content/uploads/2022/04/ASKV_rapport_DEF_klein.pdf, apr22


WODC: Migrating EAST - The Potential application of behavioural insights in Dutch migration policy

Besluitvorming onder migranten heeft raakvlakken met veel principes uit de gedragswetenschap: het wordt beïnvloed door het gemak en de aantrekkelijkheid van de verschillende opties, is in hoge mate gebaseerd op sociale factoren en is tijdssensitief in verschillende aspecten.

In de Nederlandse beleidscontext wat betreft migratie zijn de juridische grenzen om aanvullende maatregelen te introduceren, bereikt. Dit biedt perspectief voor de toepassing van gedragsinzichten, wat in het beleid tot op zekere hoogte al gebeurt. Zo zijn procedures voor kennismigranten al versimpeld, waardoor het aantrekkelijker wordt voor die groep om naar Nederland te komen. Soortgelijke toepassingen van gedragsinzichten kunnen helpen om migratiebeleid effectiever te maken. Overigens dienen gedragsinzichten niet in de plaats te komen van traditionele beleidsinstrumenten, maar als aanvulling hierop te worden ingezet.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3170, 13.4.22


Landeninformatie:


IND Werkinstructies en Landeninformatie

https://ind.nl/Paginas/Werkinstructies-en-landeninformatie.aspx


Dubow T. & Kuschminder K. : Moral Exclusion, Dehumanisation, and Continued Resistance to Return: Experiences of Refused Afghan Asylum Seekers in the Netherlands

This paper examines how policies that deny the basic provision of shelter, food, and clothing to refused asylum seekers impact these individuals’ lived experiences and their decision-making regarding return migration. A key policy argument for the removal of government assistance in the Netherlands is that refused asylum seekers will be more likely to accept and enter return procedures when they are not given these provisions. This paper contests this claim.

Through 40 interviews with refused Afghan asylum seekers in the Netherlands, this paper first explores the embodied effects of state practices of dehumanisation for refused asylum seekers. Second, the paper demonstrates that, despite experiencing dehumanised conditions in the Netherlands, return to Afghanistan is strongly resisted by refused asylum seekers who consider return an impossible and unacceptable outcome.

The analysis centres refused asylum seekers as a key actor within the geopolitics of return governance and highlights their resistance to state coercion. The results conclude that the human rights of refused asylum seekers should be protected and that the provision of basic welfare should be considered a separate issue from that of enforcing returns.

https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2055462, 15.4.22


ACVZ: Naar een gelijker speelveld bij vaststelling nationaliteit en identiteit van migranten.

Aan de hand van vier casussen maakt de adviesraad de knelpunten inzichtelijk die spelen bij de bewijsmaatstaf en bewijslastverdeling tussen individu en overheid bij het vaststellen van nationaliteit en identiteit. (Asiel)migranten hebben vaak een zwakke bewijspositie. Zo beschikken ze niet altijd over documenten. En als ze die hebben dan zijn dit volgens de overheid vaak niet de juiste. De manier waarop deze invulling geeft aan de samenwerkings-en onderzoeksplicht en het toepassen van het voordeel van de twijfel is voor verbetering vatbaar. In praktijk is de bewijsdrempel dermate hoog dat deze door migranten niet wordt gehaald. Dit roept de vraag op hoe redelijk de gestelde eisen dan zijn. Juist omdat de gevolgen ervan ingrijpend zijn: geen bescherming, langdurige scheiding van gezinsleden, geen kind-specifieke waarborgen.

Recent zien we enkele belangrijke koerswijzigingen vanuit de rechtspraak waarbij de lat voor de migrant iets lager wordt gelegd en er ruimte lijkt te komen voor meer maatwerk. Van belang is nu dat deze wijzigingen worden doorgevoerd in het beleidskader als de beslispraktijk hierop worden aangepast, zodat de menselijke maat (meer) terugkomt in het migratiebeleid.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2022/04/11/commentaar-naar-een-gelijker-speelveld-bij-de-vaststelling-nationaliteit-en-identiteit-van-migranten/20220407+Commentaar_4_Naar+een+gelijker+speelveld+bij+vaststelling+nationaliteit+en+identiteit+van+migranten.docx.pdf, 11.4.22


ACVZ advies: Amv-beleid is (nog steeds) in strijd met EU-Terugkeerrichtlijn

Op 14 januari 2021 oordeelde het HvJEU in het arrest TQ dat het Nederlandse amv-beleid niet voldoet aan de vereisten die de EU-Terugkeerrichtlijn stelt. Door een terugkeerbesluit te nemen maar niet over te gaan tot verwijdering blijft de amv in grote onzekerheid over zijn wettelijke status en zijn toekomst. Hoewel de staatssecretaris het beleid heeft gewijzigd, zet de adviesraad in deze signalering uiteen waarom het beleid nog steeds niet voldoet aan de vereisten van de EU-Terugkeerrichtlijn.
De adviesraad doet op basis deze signalering de volgende aanbevelingen:
1. Implementeer art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn in een algemeen verbindend voorschrift, bijvoorbeeld in het Vreemdelingenbesluit. De huidige verwijzing naar het bijzonder buitenschuldbeleid is niet de meest aangewezen plaats voor de beoordeling van de beschikbaarheid van adequate opvang in het land van terugkeer.
2. Maak de voorwaarden die worden gesteld voor de toepassing van het buitenschuldbeleid verenigbaar met art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn. De voorwaarden voor het buitenschuldbeleid zijn erg streng waardoor dit beleid nauwelijks wordt toegepast. Het is daarom van belang dat niet zonder een individuele beoordeling van de omstandigheden en belangen van de minderjarige, wordt aangenomen dat er sprake is van adequate opvang.
3. Veranker het belang van het kind in de Vreemdelingenwet om recht te doen aan internationale verplichtingen uit het EU-Recht en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2022/04/15/signalering-amv-beleid-is-nog-steeds-in-strijd-met-eu-terugkeerrichtlijn/20220415+Signalering+amv-beleid.pdf, 15.4.22


Nieuwsbrief 8, 2022

Tiziana Caponio: Making sense of the multilevel governance of migration : city networks facing global mobility challenges

Examining several City Networks operating in the European Union and the United States of America’s multilevel political settings, the book brings migration research into conversation with both policy studies and political science. It argues that multilevel governance is the result of a contingent process of converging interests and views between leaders in network organisations and national governments, the latter continuing to play a key gatekeeping role on this topical issue even in the supranational EU system.

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/74247, 2022


Dr. James Dennison : Re-thinking the drivers of regular and irregular migration: evidence from the Euro-Mediterranean

The report makes five contributions and recommendations:

 1. Irregular migration can be conceptualised as a two-step process: first, wanting to emigrate in general and, second, being willing to do so irregularly. Doing so allows the distinct determinants of each step to be disentangled.
 2. By covering 12 countries, the study highlights the commonalities across country contexts and provided a generalisable model of the two-step process, demonstrating which variables measuring each of the four theoretical approaches are shown to affect migration.
 3. Objective economic indicators like income and employment are shown to have weak predictive power when other factors are controlled for, highlighting the importance of thinking beyond just economics when designing policy interventions.
 4. The predictive power of psychological variables is highlighted, which should be incorporated into policy design and communication and further investigated.
 5. Most countries are shown to have typical determinants of emigration but those that have suffered war or are extremely rich are shown to be atypical in that the effects of socio-demographics are weakened or even reversed in these situations.

https://www.icmpd.org/file/download/57178/file/Rethinking%2520the%2520drivers.pdf, mrt22


COE: Guide on Family-Based Care for Unaccompanied and Separated Children

Developing a holistic approach to care that recognises all children as right holders is the first essential step that needs to be taken to ensure greater support to unaccompanied and separated migrant children arriving in Europe. This can, inter alia, be addressed through a legislative framework that supports protection in practice. Such a system also foresees necessary safeguards for all children to be able to understand their rights, access relevant services and benefit from holistic support.

Building on these key principles and needs, this Guide aims at clarifying key international standards and practical aspects in the field, thereby supporting Council of Europe member States in meeting their international commitments vis-à-vis unaccompanied and separated children.

https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-guide-on-family-based-care-fo/1680a4d5d9, 10.12.21


Landeninfo:


ICMPD Policy Brief: Networks and mobility: A case for complementary pathways

Complementary pathways have gained much prominence in recent global and European policy discussions as an innovative and new tool to broaden and scale up third-country solutions for refugees. While complementary pathways are commonly considered as new legal pathways that need to be developed for refugees, thereby perpetuating the narrative of refugees needing support while neglecting their human and social capital, various examples show that refugees do possess and use existing pathways and seek individual solutions outside of the refugee regime—if their resources and networks allow them to do so. Based on various examples, this policy brief, therefore, argues that facilitating movement for forced migrants based on their human and social capital could become the key added value of complementary pathways.

https://www.icmpd.org/file/download/57082/file/TRAFIG%2520Policy%2520brief%25203.pdf, juni21


Everaert: werken als EU-langdurig ingezetene

Als EU langdurig ingezetene word je niet getoetst aan het puntensysteem om een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer te verkrijgen. Wel moet je aantonen dat je onderneming een goede kans van slagen heeft in Nederland, door onder andere het volgende aan te leveren:

 • ondernemingsplan met informatie over marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie en financiering
 • bewijs van te verwachten omzet: prognose van erkend boekhouder over de komende 3 jaar
 • eventuele noodzakelijke vergunningen om een beroep of bedrijf uit te oefenen
 • kopieën van behaalde diploma’s
 • kopie van de door de andere lidstaat afgegeven EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Een volledige lijst van de vereisten vind je op het aanvraagformulier verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, onder het kopje zelfstandig ondernemer (377). Hier vind je een lijst met de landen waar het EU-langdurig verblijf aangevraagd kan worden, en de bijbehorende titels voor de status.

https://www.everaert.nl/nl/eu-langdurig-ingezetenen


GRETA: Report on online and technology-facilitated trafficking in human beings

This study was conducted by questionnaires to State parties, NGOs and tech companies and aimed to assess the extent to which technology impacted trafficking in human beings in both recruitment and exploitation. The report analysed the challenges detecting, investigating and prosecuting technology facilitated trafficking, strategies and good practices, training requirements, legal instruments and human rights, ethics and data protection. It concluded by providing recommendations on actions to improve these areas.

https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-summary-/1680a5e10c, 18.3.22


EMN-onderzoek : Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel

Het onderzoek geeft inzicht in recente beleidsontwikkelingen voor het beschermen van slachtoffers en het bestrijden van mensenhandel. 


PICUM: Turning 18 and undocumented: Supporting children in their transition into adulthood

For thousands of migrant children and young people in Europe, turning 18 means transitioning into an uncertain future, with too few resources to navigate this new phase in life. The safeguards that international and EU law guarantee to children, regardless of their residence status, no longer apply once they turn 18. Children lose preferential access to support and services like health care, specialised social workers, schooling and training, or a guardian. For hundreds of thousands of children with a precarious residence status, ageing out not only means losing the fundamental rights they held as children, but also becoming undocumented on their 18th birthday.

In this report, we provide an overview of how European countries facilitate or hinder access to secure residence status for children and young people ageing out. In addition, we highlight promising policies and practices and recommend ways forward.

The executive summary can be found here. Translations to French and Spanish will be published soon.
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/04/Turning-18-and-undocumented_EN.pdf, 4.4.22


WI 2022/6 Evenredigheidstoets verlies Unieburgerschap na van rechtswege verlies Nederlanderschap

Deze werkinstructie geeft nadere inhoudelijke aanwijzingen voor de advisering door de IND in het kader van een optieprocedure op grond van artikel 6, eerste lid onder p RWN. Door middel van een evenredigheidstoets adviseert de IND aan de instantie die beslist op een optieverklaring over de vraag of het verlies van de rechten verbonden aan het Unieburgerschap evenredig is, afgewogen tegen de doelstelling van de verliesbepaling op grond waarvan het Nederlanderschap, en het Unieburgerschap, verloren is gegaan.

https://ind.nl/Documents/WI-2022-6.pdf, 1.4.22


ISI Report: 'Instrumentalising Citizenship In The Fight Against Terrorism'

This new report provides a global comparative analysis of legislation on deprivation of nationality as a national security measure, revealing alarming expansion of citizenship stripping powers since 9/11.

Key Findings:

 • 1 in 5 countries have since 9/11 introduced or expanded the power to deprive citizens of their nationality on the grounds of disloyalty, national security or terrorism. Europe is at the helm of this alarming trend.
 • 70% of countries provide in their law to deprive citizens of nationality due to disloyalty, treason, nationality security or involvement in terrorism.
 • 2/3 of these countries apply nationality deprivation powers explicitly to naturalised citizens, who often belong to minority groups; and 3/4 even lack safeguards to prevent statelessness.
 • The UK is winning the race to the bottom. It has used deprivation powers more often than most countries – stripping 212 people of citizenship on national security grounds between 2010 and 2020. This puts it in league with countries such as Bahrain.

https://institutesi.us10.list-manage.com/track/click?u=e5784428f36e3696ddd26f1dd&id=97b6d3166d&e=8ef687d56a, 29.3.22


Tsh Aw: Vreemdelingen op een kade

Dit boek is een belangwekkend en inzichtelijk portret van het moderne Azië, aan de hand van de migratiegeschiedenis van de familie van de schrijver. Zijn grootvader verliet in de jaren twintig van de vorige eeuw het vasteland van China, op zoek naar een nieuw leven in Maleisië. Tash Aw beschrijft de jaren die volgden door vele verhalen te vervlechten tot één geheel. Dat verhaal voert van kansloze immigranten naar succesvolle machthebbers, van afgelegen dorpjes naar nachtclubs in megasteden. Uit een kakofonie van stemmen in vele talen en dialecten distilleert Aw een bijzonder knap en complex beeld van een deel van de wereld dat nog altijd gevangen lijkt tussen een snel naderende toekomst en een verleden dat men niet wil loslaten.

https://www.debezigebij.nl/boek/vreemdelingen-op-een-kade/, mrt22


Nieuwsbrief 7, 2022

Website: Migrant rights

Migrants access to rights may be evaluated by measuring the rights granted to migrants in principle and in practice. The former is relatively straightforward and looks at international and regional treaty ratifications by States and their national law to respect, protect and fulfil migrants’ rights, while the latter requires looking at the implementation of rights, or if migrants’ rights are actually upheld and exercised. Measuring the rights granted to migrants and their effective access in practice is limited by a lack of data, information, resources, and the large number of rights requiring evaluation.  

https://www.migrationdataportal.org/themes/migrant-rights, 17.3.22


Landeninfo:

EUAA : Iran; Political opponents, journalists, activists [Q11-2022],, 4.3.22


Claudia Aradau, Lucrezia Canzutti: Asylum, Borders, and the Politics of Violence: From Suspicion to Cruelty 

Critical scholarship in international relations, border, and migration studies has analyzed the cultures of suspicion that underpin border practices and have increasingly reshaped the politics of asylum globally. They have highlighted either the generalization of suspicion through the securitization of asylum or racialized and gendered continuities of colonial violence. We propose to understand the entanglements of continuity and discontinuity in the politics of asylum through “technologies of cruelty.” To conceptualize technologies of cruelty, we draw on Etienne Balibar's “topographies of cruelty” and Rita Laura Segato's “pedagogies of cruelty.” Empirically, the article argues that technologies of cruelty minimize, erase, undo, splinter, and devalue asylum seekers’ claims for protection in ways that objectify and dehumanize them. Methodologically, the argument is developed through an analysis of a corpus of asylum appeal decisions in the United Kingdom. Asylum appeals are a particularly important archive for the diagnosis of cruelty internationally, as they are both inscriptions of dominant knowledge and contestations over knowledge and claims to protection. They also allow us to trace how the politics of asylum is situated within global topographies of cruelty, shaped by technologies of cruelty and the deactivation of empathy.

https://academic.oup.com/isagsq/article/2/2/ksab041/6514224, apr22


R.S. Boerma, I.I. van Galen-Oosterkamp, G.E. Smid in Tijdschrift voor Psychiatrie: ‘They’re still adding more pain on me’; psychische klachten na vreemdelingendetentie

Wij verrichtten onderzoek met als doel de ervaringen van mensen die in vreemdelingendetentie hebben gezeten te beschrijven en na te gaan welke factoren van invloed zijn geweest op hun psychische gezondheid.

Vreemdelingendetentie werd door alle deelnemers als zeer ingrijpend ervaren en ging gepaard met psychische gezondheidsschade. Verbetering van de omstandigheden van detentie zou moeten liggen in meer duidelijkheid over de redenen en duur van detentie, een minder gevangenisachtig regime en het stoppen met isolatie in vreemdelingendetentie

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/64-2022-3-artikel-boerma.pdf, 15.12.21


Matthieu Aikins : De tolk van Kabul

Een jonge Afghaanse tolk genaamd Omar neemt de onmogelijke beslissing om zijn door oorlog geteisterde land te ontvluchten. Hij zegt Laila, de liefde van zijn leven, vaarwel, zonder te weten wanneer ze elkaar weer zullen zien. Omar is een van de miljoenen vluchtelingen die huis, haard en familie achterlaten. Matthieu Aikins, een journalist die in Kabul woont, besluit zijn vriend op die levensgevaarlijke tocht te vergezellen. Hiervoor moet hij zowel zijn paspoort als zijn identiteit achterlaten. Tijdens hun odyssee door de bergen en over zee ontmoeten ze talloze mensen in het hart van de migratiecrisis: onbetrouwbare smokkelaars, harteloze grenspolitie en de mannen, vrouwen en kinderen die oorlog ontvluchten op zoek naar een beter leven. Dit uitzonderlijke boek brengt een van de meest controversiële kwesties van onze tijd scherp in beeld. De tolk van Kabul is een schrijnend, maar prachtig geschreven verhaal over grenzeloze liefde en vriendschap. Het is een hoopvol verslag van een gedeelde reis in een hopeloos verdeelde wereld.

https://www.alfabetuitgevers.nl/boek/de-tolk-van-kabul/, feb22


Nieuwsbrief 6, 2022

Migration Law Clinic, Expert opinion over de bescherming van de rechten van minderjarige burgers van de Unie: het recht op noodopvang in het licht van de EU-wetgeving

De auteurs onderzoeken of de gemeente Amsterdam handelt in overeenstemming met art. 20 VWEU door te weigeren noodopvang te bieden aan een moeder - onderdaan van een derde land - en haar minderjarige Nederlandse kind. Tevens onderzoeken de auteurs of de gemeente Amsterdam in overeenstemming met art. 21 VWEU handelt, door te eisen dat aanvragers minimaal twee jaar in de gemeente Amsterdam hebben gewoond voordat ze in aanmerking komen voor noodopvang.

https://migrationlawclinic.files.wordpress.com/2022/03/expert-opinion-shelter-final-version-1.pdf, 4.3.22


Landeninfo:

Asylos:

 • Côte d'Ivoire : Excision et violences conjugales (AFR2022-03)
 • Nigeria: Situation of lone elderly woman returning with health issues, without savings, and with limited family ties (AFR2021-20)
 • Colombia and Ecuador: Situation of openly homosexual men living with HIV/AIDS (AME2021-18)
 • Afghanistan: Taliban Treatment of Women with Past Experience Working for Medical NGOs Operating in Afghanistan (ASI2021-14)

WI 2022/4: Herkomstonderzoek in asielzaken

Deze WI beschrijft de instrumenten, de algemene uitgangspunten, de werkwijze bij herkomstonderzoek en de beoordeling hiervan. Benadrukt wordt dat dit een algemene instructie is over herkomstonderzoek en dat dit niet uitsluit dat er ook andere landgebonden informatie met betrekking tot herkomstonderoek beschikbaar kan zijn.

https://ind.nl/Documents/WI_2022-4.pdf, 11.3.22


Sergio Carrera / Ngo Chun Luk / Friederike Mager / Marco Stefan: European Union Policies on Onward and Secondary Movements of Asylum-seekers and Refugees - A Critical Overview of the EU's Migration Management Complex

This report examines European Union policies designed to manage the irregular movements of asylum-seekers and refugees from selected African and Asian countries, and what the EU calls 'secondary movements' inside the Schengen Area. It provides a detailed qualitative assessment of the EU's migration management complex i.e. the conglomerate of EU instruments and actors behind policies aimed at managing the unauthorised cross-border mobility by asylum seekers and refugees.

The report analyses the conceptual and methodological biases behind the 'pull and push migration theory' and the predominant use of 'migration maps' representing arrows symbolising unauthorised human journeys following seemingly linear 'migration routes' and heading towards the EU. It proposes that these conceptual and visual tools should no longer be used, and instead the focus should be on the roles and impacts of the EU migration management complex in co-creating and reproducing the very phenomena that they are seeking to address, i.e. irregular human mobility across various world regions and within Europe.

https://www.ceps.eu/ceps-publications/european-union-policies-on-onward-and-secondary-movements-of-asylum-seekers-and-refugees/?, 8.3.22


PICUM:  Barriers to return: Protection in international, EU and national frameworks

This new report analyses the international and EU legal framework which prevents people's return based on human rights and factual reasons, and presents a number of policies adopted by EU member states to grant access to rights and protection beyond asylum. Drawing from the comparison of ten national level case studies from eight different countries (Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Spain, and Poland), the report provides key recommendations on how to ensure access to protection for everyone in need.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/02/Barriers-to-return_Protection-in-international-EU-and-national-frameworks.pdf, 7.3.22


 ACVZ commentaar - Het evenredigheidsbeginsel biedt perspectief. Herziening van de belangenafweging bij intrekking verblijfsvergunning

Dit derde commentaar gaat over het met terugwerkende kracht intrekken van verblijfsvergunningen. Deze intrekkingsmaatregel is pas na 2005 in het beleid geïntroduceerd. Daarvoor bestond deze mogelijkheid niet. De maatregel wordt toegepast in de gevallen waarin bijvoorbeeld in het verleden onjuiste inlichtingen zijn verstrekt, of dat er redenen van openbare orde bestaan of omdat niet langer aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning wordt voldaan. Die intrekking gebeurt in de praktijk meer en meer na een aanzienlijk tijdsverloop tussen het feit en de daadwerkelijke intrekking van het verblijfsrecht. Zonder grondige evenredigheidstoets en rechtvaardiging in het individuele geval staat deze praktijk echter op gespannen voet met de menselijke maat.
De adviesraad concludeert dat de terughoudende wijze waarop de Nederlandse rechter bij intrekkingen van verblijfsvergunningen met terugwerkende kracht toetst aan het evenredigheidsbeginsel, niet langer houdbaar is. Intrekkingen moeten indringender worden getoetst of er moet in ieder geval terughoudend mee worden omgegaan.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/publicaties/publicaties/2022/02/25/commentaar-het-evenredigheidsbeginsel-biedt-perspectief, 25.2.22

Eerste commentaar : 'Op Afstand horen. Rechtsbescherming asielzoekers onder druk'.
Tweede commentaar: 'Meten met meerdere maten; Het boetestelsel in de Wet inburgering'


Gerda Debyser: Vreemdeling

Deze boeiende jeugdroman vertelt het verhaal van een jonge vluchteling die een lange lijdensweg achter zich heeft en na twee jaar nog steeds niet wil praten over wat er precies gebeurd is.
De schrijfster kruipt met een sterk inlevingsvermogen in de huid van Liza, een meisje met een ongewone aandoening, dat hem langzaamaan uit zijn schulp haalt.

https://www.uitgeverijhetpunt.be/product/vreemdeling/


Nieuwsbrief 5, 2022

Lisa Berntsen, Conny Rijken, Tesseltje de Lange : Migranten zonder verblijfsvergunning - Rechten en sociaal-economische positie in Nederland

Ondanks pogingen van de Nederlandse overheid om niet-rechtmatig verblijf tegen te gaan en te ontmoedigen zijn er mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven. Over de manier waarop zij (over)leven en werken in Nederland is echter weinig bekend. Hoewel hun verblijf niet-rechtmatig is, betekent dit niet dat migranten zonder verblijfsvergunning geen rechten hebben. Integendeel. Dit boek verbindt de juridische wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau met de sociaaleconomische werkelijkheid van deze kwetsbare groep migranten. Op basis van uniek empirisch materiaal toont deze studie de discrepantie tussen de rechten die ook voor migranten zonder verblijfsvergunning gelden, bijvoorbeeld als werknemers, als patiënten of als inwoners, en toont het de afwezigheid van bescherming in de dagelijkse praktijk. Het boek sluit af met een verkenning van mogelijkheden om de kwetsbare positie van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland te verbeteren.

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52883


UvH: Onder de radar

In de aanpak van de coronacrisis wordt de situatie van ongedocumenteerde migranten en statushouders te vaak over het hoofd gezien. Mensen ervaren dat het lastiger is om de juiste zorg te krijgen. Informatie in begrijpelijke taal mist. De coronacrisis maakt werk en inkomen onzeker en mensen hebben maar een beperkt vangnet om op terug te vallen. In de crisisaanpak en de heropening van de samenleving moet meer aandacht zijn voor de kwetsbare positie van ongedocumenteerde migranten en statushouders.

https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZehrrwqKyJ_UvH_2022_Onder_de_Radar.pdf


Landeninfo:

 


WODC: De beheerslast van vreemdelingen in bewaring in detentiecentrum Rotterdam

Personeel van Detentiecentrum Rotterdam (DCR) heeft tussen 2015 en 2019 meer inspanningen moeten doen om grensoverschrijdende incidenten van vreemdelingen te beheersen. De oorzaken van deze toegenomen beheerslast zijn echter lastig aan te tonen. Een mogelijke verklaring is een dynamische wisselwerking tussen de veranderde achtergronden en kenmerken van de vreemdelingen en van de bewaarders in het DCR.

Lees het volledige rapport, 24.2.22


Nieuwsbrief 4, 2022

Landeninfo:


EUAA: Forecasting asylum-related migration flows with machine learning and data at scale

The approach draws on migration theory and modelling, international protection, and data science to deliver the first comprehensive system for forecasting asylum applications based on adaptive models and data at scale.

https://www.nature.com/articles/s41598-022-05241-8.pdf, 3.2.22


KIS: Gezinshereniging van Eritrese AMV's

Vluchtelingen jonger dan 18 jaar, die alleen in Nederland aankomen, de Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV), kunnen binnen 3 maanden nadat hun asielaanvraag is goedgekeurd een verzoek indienen om hun ouders naar Nederland over te laten komen. Een gezinshereniging is in principe een vreugdevolle gebeurtenis. Maar de periode rondom die hereniging is ook een risicovolle fase, waarin diverse problemen kunnen ontstaan, zo signaleerde het Nederlands Jeugdinstituut.

In samenwerking met het Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) voerden de onderzoekers Marjan de Gruijter en Ruth Yohannes, beiden verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van KIS, een verkenning uit naar de knelpunten rond de gezinshereniging van de grootste groep AMV-ers in ons land, afkomstig uit Eritrea.

https://www.kis.nl/artikel/gezinshereniging-van-eritrese-alleenstaande-minderjarige-vluchtelingen, 21.1.22


Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek): Arbeidsmigratie in het licht van arbeidsmarktfricties

Arbeidsmigratie is één van de mechanismen die kan worden gebruikt om arbeidsmarktfricties tegen te gaan. Die arbeidsmarktfricties worden naar verwachting in Nederland en de hele EU de komende jaren steeds groter als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking en snelle technologische ontwikkelingen. Arbeidsmigratie van binnen de EER vormt alleen op korte termijn een oplossing voor mismatches op de Europese arbeidsmarkt. Op langere termijn zou het relatief grote arbeidspotentieel van buiten de EER oplossingen kunnen bieden om voldoende aanbod van arbeid te genereren en de vergrijzing van de beroepsbevolking te beperken. Daar is wel expliciet arbeidsmigratiebeleid voor nodig dat er nu nog niet is. Of dat beleid er komt ligt aan de politieke keuze om arbeidsmarktfricties te verhelpen met het ruimer faciliteren van arbeidsmigratie tegenover of in aanvulling op maatregelen om de matching van vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren.

https://hetkenniscentrumarbeidsmigranten.nl/wp-content/uploads/2022/01/INT-AR-Paper-4-Arbeidsmigratie-in-het-licht-van-arbeidsmarktfricties.pdf, feb22


C.M.F. Mommers: Voluntary return and the limits of individual responsibility in the EU Returns Directive

Het concept 'vrijwillige terugkeer' is een cruciaal maar vaak slecht begrepen onderdeel van de EU-Terugkeerrichtlijn, die regels stelt voor de terugkeer onrechtmatig in EU-lidstaten verblijvende migranten. Vrijwillige terugkeer biedt hun de kans krijgen zelf te vertrekken en zo uitzetting en eventuele detentie kunnen voorkomen. Maar hiermee wordt ook de primaire verantwoordelijkheid voor het terugkeerproces bij het individu neergelegd. Dit terwijl deze verantwoordelijkheid alleen vaag is gedefinieerd in de Richtlijn, waardoor EU-lidstaten deze heel breed kunnen interpreteren. Zo kan het individu sneller de 'schuld' krijgen als terugkeer niet lukt, zelfs als dit bijvoorbeeld aan het land van terugkeer lag. En dit kan dan alsnog tot (onterechte) detentie of andere consequenties leiden voor dat individu.

Dit proefschrift kijkt daarom hoe deze eigen verantwoordelijkheid duidelijker kan worden afgebakend. Hierbij wordt gekeken naar twee elementen van vrijwillige terugkeer in de Richtlijn: de terugkeerplicht (die bepaalt wat de migrant wel en niet moet doen om terug te keren) en de vrijwillige vertrekperiode (die bepaalt hoe lang hij of zij krijgt om aan deze plicht te voldoen). Uitgangspunt hierbij is dat een goed begrip van deze onderdelen alleen kan worden verkregen door deze te bekijken vanuit de driehoeksverhouding tussen het individu, de EU-lidstaat en het land waar naartoe teruggekeerd gaat worden. Een analyse van de rechten en plichten die deze drie partijen tegenover elkaar hebben leidt uiteindelijk tot de formulering van 25 richtsnoeren, die moeten zorgen voor een duidelijkere en eerlijkere praktische toepassing van de regels omtrent vrijwillige terugkeer door EU-lidstaten.

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3264310, 10.2.22


Ms. Farzaneh Mohseni : Migrating Birds: Uncensored true stories of 12 Iranian women who left their homeland for a better life

Farzaneh immigrated from Iran to Europe, finally choosing to live permanently in the U.K. as a British citizen. She gave up life in her homeland for a new reality like nothing she had imagined. Her original romantic ideas about immigration were fantasies, all destined to be replaced with the challenges and hardships that began when she left her home country. Migrating Birds is her dramatic story, along with the accounts of eleven other Iranian immigrant women, who were willing to share in this book what the change to a new culture and new way of life was really like for them.

https://www.amazon.com/Migrating-Birds-Uncensored-stories-homeland/dp/B09MYTFW81, 2.12.21


Nieuwsbrief 3, 2022

Noël van Veen, ASKV: Staatssecretaris met een realistische kijk op asiel en migratie gewenst

Een staatssecretaris met een realistische kijk op asiel en migratie is broodnodig. Als oud-wethouder in Amsterdam weet Van der Burg, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, als geen ander wat de gevolgen van een niet-sluitend asielbeleid zijn voor de grote steden. Het restrictieve beleid van de staatssecretarissen die Van der Burg voorgingen, hebben niet voor minder mensen zonder geldige verblijfspapieren gezorgd. Integendeel zelfs, de gevolgen daarvan merken maatschappelijke organisaties in de grote steden dagelijks.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/staatssecretaris-met-een-realistische-kijk-op-asiel-en-migratie-gewenst, 27.1.22


Pakhuis de Zwijger: Nieuw Amsterdam Manifest

Met oa een pleidooi voor inclusief beleid voor ongedocumenteerden.

https://issuu.com/pakhuisdezwijger/docs/nam_def-2022-issuu


Karolina Nikielska-Sekula, Amandine Desille: Visual Methodology in Migration Studies - New Possibilities, Theoretical Implications, and Ethical Questions

This open access book explores the use of visual methods in migration studies through a combination of theoretical analyses and empirical studies. The first section looks at how various visual methods, including photography, film, and mental maps, may be used to analyse the spatial presence of migrants. The second section addresses the processual building of narratives around migration, thereby using formats such as film and visual essay, and reflecting upon the ways they become carriers and mediators of both story and theory within the subject of migration. Section three focuses on vulnerable communities and discusses how visual methods can empower these communities, thereby also focusing on the theoretical and ethical implications of migration. The fourth section addresses the issue of migrant representation in visual discourses. The fifth and concluding section comprises of a single methodological chapter which systematizes the use of visual methods in migration studies across disciplines, with regard to their empirical, theoretical, and ethical implications. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-67608-7.pdf, mei 2021


Analysis of current practices and challenges regarding the avoidance and reduction of statelessness in Europe

https://rm.coe.int/analysis-of-current-practices-and-challenges-regarding-the-avoidance-a/1680a3e25c, jan22


Landeninformatie:


WI 2022/1 werkwijze nader onderzoek

Deze werkinstructie is bedoeld om beslismedewerkers in asielzaken te helpen de bestaande professionele ruimte te gebruiken om te beslissen en toepassing te geven aan het verlenen van voordeel van de twijfel zoals vermeld in artikel 31, zesde lid, Vreemdelingenwet. Daarnaast is de ervaring van de Knopen Doorhak Teams (KDT) die de IND in 2021 heeft ingesteld dat het helpt om in lastige zaken overleg te voeren over nut en noodzaak van een aanvullend gehoor of onderzoek. Een aanvullend gehoor of onderzoek leidt immers niet per definitie tot een ander of beter besluit. Het KDT kan helpen om een knoop door te hakken bij lastige zaken en kan helpen bij het maken van een afweging van nut en noodzaak van een aanvullend gehoor of onderzoek. Op deze manier wordt ook voorkomen dat de behandeltijd van een asielaanvraag onnodig wordt vertraagd.

https://ind.nl/Documents/WI_2022-1.pdf, 12.1.22


Sonja Fransen, Hein de Haas: Trends and Patterns of Global Refugee Migration

This paper studies long-term trends and patterns in global refugee migration. We explore the intensity, spread, and distance of refugee migration at a global, regional, and country level between 1951 and 2018. The analysis did not detect a long-term increase in the global intensity of refugee migration. Primarily depending on levels of conflict, refugee numbers have fluctuated at levels of between 0.1 and 0.3 percent of the world population. Apparent increases in numbers of the globally displaced are driven by the inclusion of populations and countries that were previously excluded from the data. While refugee populations continue to be concentrated in countries with low-to-medium income levels, the analysis reveals several geographic shifts in refugee migration. Refugees tend to come from a shrinking number of origin countries and move to an increasing variety of destination countries. This trend seems to reflect a concentration of recurrent conflict cycles in a relatively small number of countries and a parallel increase in the number of safe destinations. Although the vast majority of refugees remain near to origin countries, the average distance between origin and destination countries has increased over time, presumably linked to the greater ease of travel and migration-facilitating networks.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.12456, 1.12.22


UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Report Secretary General

Promoting safe and regular migration

101. States are urged to cooperate through State-led and other regional, subregional and cross-regional processes and platforms to expand and diversify rights-based pathways for regular migration. Such efforts should be grounded in labour market realities and decent work; promote pathways for migrants affected by disasters, climate change and environmental degradation and other migrants in vulnerable situations; and facilitate family reunification and regularization for migrants in irregular situations. ...

103. States are urged to cooperate with other States and local governments, including through their consular and diplomatic missions, to uphold the right to proof of legal identity for all migrants, regardless of status, by ensuring that all children are registered at birth and by providing identification documents to prove legal identity and facilitate access to services, participation and protection of rights

https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbdl416/files/resources_files/sgs_report_english.pdf, 27.12.21


VNG: Gemeentelijk beleid mensenhandel

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het signaleren en de aanpak van mensenhandel. Ook hebben zij een belangrijke rol bij het bieden van hulpverlening en opvang aan slachtoffers en daders. Daarom is in het interbestuurlijke programma een afspraak opgenomen dat alle gemeenten in 2022 beleid moeten hebben gericht op de aanpak van mensenhandel. Daarnaast moet er een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie zijn en moet de aanpak geborgd zijn in werkende afspraken tussen de zorg- en veiligheidsketen.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in waar gemeenten staan met de aanpak van mensenhandel, welke ondersteuningsbehoefte ze nog hebben en wat andere dingen zijn die hen helpen dan wel belemmeren bij het werken aan deze aanpak.

https://vng.nl/sites/default/files/2022-01/rapportage_onderzoek_aanpak_mensenhandel.pdf, 22.11.21


WI 2022/2: Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden

Met deze werkinstructie wordt duidelijkheid verschaft in welke gevallen een bepaalde arbeidsmarktaantekening aangetekend moet worden op de sticker ‘Verblijfsaantekening Algemeen’. Deze sticker houdt verband met de aanvraag om verlening of verlenging van de verblijfsvergunning dan wel met de aanvraag om wijziging van de beperking waaronder de verblijfsvergunning eerder was verleend. Daarom zijn in deze instructie ook de arbeidsmarktaantekeningen opgenomen zoals die op de verblijfsdocumenten staan.

https://ind.nl/Documents/WI_2022-2.pdf, 17.1.22


IDC's Strategic Position on Alternatives To Detention

IDC uses ATD as a systems change strategy towards ending immigration detention and building migration governance systems that ensure dignity and human rights. This involves developing and implementing community-centred ATD that strengthens and protects migrant communities for the long-term, and promotes ripple effects that lead to strong, equitable and sustainable societies overall.

https://idcoalition.org/publication/idcs-strategic-position-on-atd/, 25.1.22


Nieuwsbrief 2, 2022

Procedures


Landeninformatie:


Asylos

 • Ghana: Accessibility of Dialysis (AFR2020-27
 • Nigeria: Mental Health Treatment (AFR2021-09)
 • Somalia: Situation of 'Westernised' Returnees (AFR2021-16)
 • Afghanistan: Treatment of Family Members of Human Rights Activists and Former Government Supporters after the Taliban Take-over (ASI2021-13)
 • Afghanistan: Availability of Psychiatric Treatment for Returnees with Mental Health Conditions and Treatment of Returnees with Mental Health Conditions by the Taliban (ASI2021-12)
 • Egypt: Opposing Female Genital Mutilation (FGM), Social Impact, and Availability of State Protection (MEN2021-18
 • Egypt: Christians in Egypt & Obtention of Citizenship (MEN2021-17

IND-werkinstructie 2021/21 - Inburgering in het buitenland

De volgende onderwerpen komen in deze werkinstructie aan bod:

 1. Wie moet het basisexamen inburgering doen?
 2. Vrijstellingen
 3. Geldigheidsduur examenuitslag
 4. Bezwaar-, klachten- en restitutieprocedure basisexamen inburgering

Deze werkinstructie vervangt Wi 2020/3 .
https://ind.nl/Documents/WI_2021-21.pdf


Niet eerder gepubliceerde IND Werkinstructies

 • WI 2021/7, 15.6.21 - Middelen van bestaan
 • WI 2021/6, 20.4.21 - Uniform opvoeren en afsluiten van een intrekkingsprocedure
 • WI 2021/2, 8.3.21 - Afdoening schadezaken
 • WI 2021/1, 27.1.21 - Alertheid op en beoordelen van documenten op documentfraude
 • WI 2020/18, 11.12.20 - Onderzoek schijnhuwelijken en schijnrelaties
 • WI 2020/11, 23.3.20 - Werkinstructie Turks associatierecht
 • WI 2020/4, 18.3.20 - Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • WI 2020/2, 1.1.22 - Handhaving studie
 • WI 2019/2, 1.1.22 - Openbare orde in relatie tot het Unierechtelijk openbare orde criterium
 • WI 2017/10, 11.12.17 - Handvatten adviesrol ILO's t.a.v. luchtvaartmaatschappijen
 • WI 2017/8, 9.10.17 - Onderzoek IND naar gebruik (blanco) gestolen paspoorten na ontvangst informatie AIVD/Politie)
 • WI 2017/2, 10.3.17 - Tabel producten en beslistermijnen
 • WI 2013/12, 18.6.13 - Kostenverhaal referent
 • WI 2013/4, 29.5.13 - Werkwijze geestelijke bedienaren

https://ind.nl/over-ind/Cijfers-publicaties/Paginas/Werkinstructies.aspx


CKM: ‘Discretie te allen tijde’ - Een onderzoek naar jongensslachtoffers binnen de prostitutie in Nederland

Er is een groot verschil in het aantal jongensslachtoffers dat bij officiële instanties in beeld is en het werkelijke aantal jongensslachtoffers binnen de prostitutie. Jongens doen bijna nooit aangifte en komen ook zelden in contact met hulpverlening. Met dit onderzoek is het toch gelukt om met hen in contact te komen. De resultaten in dit rapport onderbouwen het vermoeden dat een aanzienlijke groep slachtoffers op jonge leeftijd gedwongen worden tot seks tegen betaling. Zij zijn gemiddeld 15 jaar en wonen vaak nog thuis wanneer ze in zo’n uitbuitingssituatie terechtkomen. Velen van hen geven aan langer dan een jaar te zijn uitgebuit en meerdere seksafspraken per week of zelfs per dag te hebben gehad, waarbij zij de verdiensten of een deel daarvan moesten afstaan.

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Discretie-te-allen-tijde.-Jongensslachtoffers-in-de-prostitutie-in-Nederland.pdf, dec21


CKM: Het misdrijf voorbij - Een verkenning naar criminele uitbuiting in Rotterdam

In Nederland worden veel meer personen crimineel uitgebuit dan de officiële cijfers laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente Rotterdam. Slachtoffers worden vooral gedwongen om financiële- of drugsdelicten te plegen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen, zoals minderjarigen of personen met een licht verstandelijke beperking of schulden.

https://www.hetckm.nl/mediadepot/199107e16369/CKM(2021)Hetmisdrijfvoorbij.pdf, dec21


Nieuwsbrief 1, 2022

Giles Merritt: People Power - Why We Need More Migrants

Migration is one of the fundamental driving forces of change in the modern world. As regions such as the Middle East continue to experience instability, climate change is driving migration from Africa and Central Asia - these 'push factors' lead to increased migration throughout Europe. Yet despite being one of the fundamental issues of the modern age, the impact of migration on Western developed economies is dangerously misunderstood. Here, economics and migration expert Giles Merritt seeks to explode the ten most common myths about European migration. He shows how the west's aging population needs migrants, and demonstrates in clear and accessible writing how governments must adapt to increase migration to solve the challenges of the modern world. The result is a clear-eyed assessment of the issues, and a way forward for the west which preserves our political democracies by rejecting the politics of the right.

https://www.bol.com/nl/nl/f/people-power/9300000007132800/, juni21


Handbook on the Governance and Politics of Migration

This Handbook sets out a conceptual and analytical framework for the critical appraisal of migration governance. The chapters are organised across six key themes: conceptual debates; categorisations of migration; governance regimes; processes; spaces of migration governance; and mobilisations around it.

International contributors critically assess categorisations and conceptualisations of migration to address theoretical concerns including transnationalism and de-colonisation, climate change, development, humanitarianism, bordering, technologies and the role of time. They closely examine practices of migration governance and politics, and their effects, across diverse spaces, processes and forms of mobilisation. They draw on up-to-date examples from across the globe in order to examine how migrants, whether forced or voluntary, are governed. Reviewing the latest developments in migration governance research through empirically rich and conceptually concise appraisals, the Handbook problematises orthodox perspectives and discusses how a critical reading can add to our understanding of the governance and politics of migration.

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-the-governance-and-politics-of-migration-9781788117227.html, apr21


Sociaal Bestek: Ongedocumenteerden in onze steden

Corona heeft ook impact op het leven van mensen zonder verblijfsvergunning, de ongedocumenteerden. Zij hebben diverse achtergronden. Een deel van hen werd zichtbaarder in coronatijd, anderen juist onzichtbaar. Contacten werden voor iedereen moeilijker, hulpverlening was slecht toegankelijk en trajecten verliepen trager. De overheid had weinig oog voor deze groep.

https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2021-editie-6/ongedocumenteerden-in-onze-steden-stand-van-zaken/, dec21


Landeninfo:


Janna Wessels: The Concealment Controversy - Sexual Orientation, Discretion Reasoning and the Scope of Refugee Protection

The idea that a claim for international protection can be rejected on the basis that the claimant behave 'discreetly' in their country of origin has remained resilient in asylum claims based on sexual orientation, but also other grounds of claim. This is significant because requiring an asylum-seeker to forgo the reason for which they are persecuted questions the very rationale of refugee protection. This book represents the first principled examination of concealment in refugee law. Janna Wessels connects the different strands of the long-standing debate in both common and civil law jurisdictions and scholarship concerning the question of whether and under which circumstances a claimant must conceal to avoid persecution. In so doing, Wessels uncovers a fundamental tension at the core of the refugee concept. By using sexuality as a lens, this study breaks new ground regarding sexual orientation claims and wider issues surrounding the refugee definition.

https://www.cambridge.org/core/books/concealment-controversy/03FD4F97EB93A90A66173E2B10650B95, juli21


ACVZ-advies : gebruik van biometrie bij automatische grenscontroles

Het wetsvoorstel voorziet in de toevoeging van een artikel in de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrische gegevens bij automatische grenscontroles (e-gates).
De ACVZ acht het niet aannemelijk dat een zwaarwegend belang het verwerken en de opslag van biometrische gegevens in e-gates noodzakelijk maakt. De openbare veiligheid bij grensdoorlating is geen afzonderlijk zwaarwegend belang omdat dit gewaarborgd is met manuele controles aan balies. Een snelle en efficiënte grenscontrole op de luchthaven Schiphol dient met name een commercieel belang, dat is naar het oordeel van de ACVZ geen zwaarwegend belang dat een grote inbreuk op de privacy van reizigers, zoals beschermd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), rechtvaardigt.
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2021/12/17/wetsadvies-over-wijziging-van-de-vreemdelingenwet-2000-voor-het-gebruik-van-biometrie-bij-automatische-grenscontrole/20211217+Wetsadvies+wijziging+VW+2000+gebruik+biometrie+automatische+grenscontrole.pdf, 17.12.21


Nieuwsbrief 26, 2021

Jan & Leo Lucassen Migratie als DNA van Amsterdam

Migratie is diep verankerd in het DNA van Amsterdam. Al sinds de zestiende eeuw vestigen zich er jaarlijks duizenden nieuwkomers, zowel van het Nederlandse platteland als van ver daarbuiten. Tegelijkertijd verlaten velen de stad, soms nadat ze er generaties lang gewoond hebben. Dat voortdurend in- en uitademen leidt, zowel vroeger als nu, ook tot spanningen of zelfs tot uitsluiting, zoals onder andere de geschiedenis van joodse, Surinaamse en Marokkaanse Amsterdammers laat zien. Tegelijkertijd vormt die continue migratie de motor van de enorme diversiteit die de stad aan het IJ kenmerkt. En van de typerende economische en culturele dynamiek, die de stad zijn wereldfaam heeft bezorgd en voor zo veel mensen aantrekkelijk maakt.

Jan en Leo Lucassen laten zien hoe al die ingezetenen en buitenstaanders door de eeuwen heen met elkaar omgingen: hoe zij zich tot elkaar verhielden en hoe zij Amsterdam maakten tot de stad die het vandaag de dag is.

https://www.atlascontact.nl/boek/migratie-als-dna-van-amsterdam/, dec21


Website : women and migration

Women and Migration is a collaborative storytelling project about the journeys migrant women take, and what happens once they reach their destination. The website has collected testimonies from more than 100 women worldwide to shed light on how gender affects migration, and to highlight the resilience of those who seek a new life far from home.

https://womenandmigration.com/


FEPS: From debunking to prebunking: How to get ahead of disinformation on migration in the EU

Despite increasing efforts to address disinformation, EU institutions, national governments and civil society still struggle to overcome one fundamental challenge. Disinformation actors can spread lies quickly and widely by adapting their messages to the news cycle and appealing to their readers’ emotions, concerns and value systems. In doing so, they set the tone and content of the conversation ahead of everyone else. This is demonstrated by recent events in Afghanistan and Belarus, where disinformation campaigns quickly sprang up online, aiming to feed public anxieties and reinforce the belief that Europe is facing a repeat of the 2015 ‘migration crisis’.

In this context, debunking efforts – fact-checking individual false claims after they have been published – usually fail to effectively counter the lies they are meant to counteract. Nor do they prevent disinformation actors from exploiting attention-grabbing events to manipulate public perception and steer social divisions. In contrast with debunking, this Issue Paper argues that disinformation should be pre-empted by taking strategic action before it begins to circulate. The guiding principle of this approach is that of ‘prebunking’.

Prebunking relies on two pillars, each linked to a specific timescale. In the short to medium term, efforts should be devoted to identifying false stories as early as possible, or even anticipating future narratives. In the longer term, citizens should be provided with the critical skills to distinguish facts from falsehoods and filter out manipulative content.

https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/211129%20policy%20study%20disinformation%20%20migration%202021_final_single.pdf, 29.11.21


Landeninfo:


Mona van den Berg en Rodaan Al Galidi: Wachten

Opnieuw wachten duizenden vluchtelingen langdurig op de behandeling van hun asielaanvraag. Fotograaf Mona van den Berg voelde de noodzaak om dit fotoboek te maken. Geen abstracte cijfers over vluchtelingen, maar gezichten, mensen zoals u en ik. Om zichtbaar te maken wat wachten en het jarenlang in onzekerheid verkeren met een mens doet. Want mensen in azc’s worden veelal zo ver mogelijk weggestopt van de bewoonde wereld.
De foto’s in dit boek worden afgewisseld met gedichten van Rodaan Al Galidi, en treffende passages uit zijn romans Hoe ik talent voor het leven kreeg en Holland. Want wie kan beter het verhaal van Wachten in woorden vangen dan onze Asielzoeker des Vaderlands.

https://www.bruna.nl/boeken/wachten-9789491921957, 21.12.21


Globalcit : dataset on acquisition and loss of citizenship around the world

The Dataset includes information on the different ways in which citizenship can be acquired and lost, and covers information on laws in force on 1 January 2020 in 190 states. The Dataset is organized around a comprehensive typology of modes of acquisition and loss of citizenship, which outlines, in a systematic way, 28 ways in which citizenship can be acquired and 15 ways in which citizenship can be lost.

https://globalcit.eu/databases/globalcit-citizenship-law-dataset/, 2.12.21


FRA: Forced return monitoring systems - 2021 update

Since 2014, FRA has been publishing an annual update of the forced return monitoring systems EU Member States have set up under Article 8 (6) of the EU’s Return Directive. This overview describes different indicators for an effective forced return monitoring system. It includes the organisation responsible for monitoring forced return, the number of operations monitored in 2020, the phases of monitored return operations, the number of staff trained and working as monitors, and whether the monitoring body issued public reports about their monitoring.

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/forced-return-monitoring-systems-2021-update, 13.12.21


CEPS: Between politics and inconvenient evidence - Assessing the Renewed EU Action Plan against migrant smuggling

The EU’s counter-smuggling policies equate irregular migration to a crime, while disregarding that safe, orderly and regular pathways for refugees and other migrants are hard to access. The Renewed EU Action Plan Against Migrant Smuggling (2021-2025) exacerbates the risks that refugees and other migrants face by penalising those who assist them. Civil society actors, family members and communities that act out of compassion or provide basic services in transit and destination countries continue to be investigated and prosecuted as ‘migrant smugglers’.

We call for more nuanced policy responses to migrant smuggling that are compliant with human rights and backed by empirical research. We recommend that the European Commission conducts a thorough human rights impact assessment of this Renewed EU Action Plan Against Migrant Smuggling and related Anti-Smuggling Operational Partnerships with third countries. The EU must narrow down its criminal definition of ‘facilitation of irregular migration’ to conform with the UN Migrant Smuggling protocol’s protection of family members, humanitarians and other bona fide actors by including an ‘unjust enrichment’ motive. We reiterate that all smuggled refugees and other migrants, regardless of how they reach their destination, must be exempt from criminalisation. We stress that returns, entry-bans and pushbacks should never be seen as counter-smuggling measures as they only increase the demand for migrant smuggling. Thus, we call on EU policy makers to create and enhance safe, orderly and regular pathways in light of the commitments under the UN Global Compacts for Migration and on Refugees.

https://www.ceps.eu/download/publication/?id=34850&pdf=CEPS-PB2021-01_Between-politics-and-inconvenient-evidence.pdf, 10.12.21


L. van Heugten, A. Bicker Caarten & O. Merkle : Giving up your body to enter fortress Europe: Understanding the gendered  experiences of sextortion of Nigerians migrating to the Netherlands

Corruption is a frequent companion of irregular migrants along their journey, however, as they often have little financial resources available or deplete them quickly along the difficult route, paying for monetary bribes can be difficult. Therefore, this paper analyses the occurrence of a non-financial form of corruption, i.e. sextortion. Sextortion is a largely unexplored form of corruption in which sexual favours function as means of payment. To establish a better understanding of the occurrence of sextortion, this paper explores the gendered experiences of this form of corruption for Nigerians migrating to the Netherlands.

https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2021/wp2021-050.pdf


Nieuwsbrief 25, 2021

Migration Policy Institute (MPI) Data profiles of unauthorized immigrants in the United States

The profiles offer 2019 data for areas ranging from population size, countries of origin and years of U.S. residence to educational enrollment and attainment, home ownership, top industries of employment, health insurance coverage and poverty levels. The profiles also include estimates on age, gender, parental and marital status, top languages spoken and labor force participation for the nation’s estimated 11 million unauthorized immigrants.

related interactive map shows the top U.S. destinations for unauthorized immigrants by top country and region of origin.

About 1.3 million unauthorized immigrants were married to U.S. citizens and another 654,000 were married to lawful permanent residents (LPRs) in 2019. At the same time, 4.7 million U.S.-citizen children had at least one unauthorized immigrant parent, as did 61,000 LPR or nonimmigrant children.

The Build Back Better Act could provide work authorization and protection from deportation to nearly 7.2 million unauthorized immigrants who have been in the United States since January 1, 2011, among them 2.6 million DREAMers—people who entered the United States before age 18.

https://www.migrationpolicy.org/news/latest-data-profiles-unauthorized-immigrants-reconciliation-estimates


Rebecca Hamlin: Crossing - How We Label and React to People on the Move

Today, the concept of "the refugee" as distinct from other migrants looms large. Immigration laws have developed to reinforce a dichotomy between those viewed as voluntary, often economically motivated, migrants who can be legitimately excluded by potential host states, and those viewed as forced, often politically motivated, refugees who should be let in. In Crossing, Rebecca Hamlin argues against advocacy positions that cling to this distinction. Everything we know about people who decide to move suggests that border crossing is far more complicated than any binary, or even a continuum, can encompass. Drawing on cases of various "border crises" across Europe, North America, South America, and the Middle East, Hamlin outlines major inconsistencies and faulty assumptions on which the binary relies. The migrant/refugee binary is not just an innocuous shorthand—indeed, its power stems from the way in which it is painted as apolitical. In truth, the binary is a dangerous legal fiction, politically constructed with the ultimate goal of making harsh border control measures more ethically palatable to the public. This book is a challenge to all those invested in the rights and study of migrants to move toward more equitable advocacy for all border crossers.

https://www.sup.org/books/title/?id=31446, mei21


Landeninfo:


RPW: “I have not known the taste of safety for ten years.”

Syrian refugees who return to Syria often find that life is harder, poorer, and more dangerous than they expected, a new report has shown that 70 percent fear that they themselves, a member of their family, or someone they know will be conscripted into the Damascus government’s Syrian Arab Army. Sixty percent of women are afraid to leave home after dark. Meanwhile, Syrians unable to find a dignified life in Lebanon or Syria are pushed toward irregular migration to Europe, sometimes leading to violent pushbacks by border guards.

http://refugeeprotectionwatch.org/wp-content/uploads/2021/11/RPW-REPORT-FINAL-20211117.pdf, 17.11.21


Willemijn van Kempen en Alejandra Ortiz: ‘Transcript from the margins: Looking into the way circumstances and experiences of transgender persons coming from the Latin American Caribbean region are represented and considered in Dutch asy lum procedures’  

The research focuses on the circumstances and experiences of transgender persons, which contribute to the danger and impossibility of living in countries of origin in the Latin America and the Caribbean (hereafter LAC) region that lead to an asylum application. The research question is whether and how these experiences and circumstances are seen, questioned and considered in Dutch asylum procedures? To answer it, an exploratory case study was designed and conducted. It analysed the Dutch asylum procedures of eight transgender (hereafter, trans) women from the LAC region whose countries of origin do not directly criminalise LGBTI identities

https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Transcrift-from-the-Margins-Opmaak-V6.2.pdf, 2021


WODC: Schatting slachtoffers van mensenhandel in Nederland

In dit onderzoek is de tienjarige ontwikkeling van het geschatte slachtofferschap van mensenhandel in beeld gebracht. Vanaf 2010 tot 2012 vindt er een aanmerkelijke stijging plaats in de geschatte aantallen slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Daarna geven de schattingen tot en met 2017 een flinke daling te zien en vanaf 2017 stijgen de slachtofferschattingen weer. Voor 2019 ligt de schatting van het totale aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met ongeveer 5.000 weer op het niveau van 2010.

De daling van de geschatte aantallen na 2012 berust voornamelijk op geringere aantallen gevallen van seksuele uitbuiting. Over de periode van tien jaar bereiken de geschatte aantallen van slachtoffers van seksuele uitbuiting in 2012 een piek van meer dan 6.500, waarna er vanaf 2016 de geschatte aantallen van seksuele uitbuiting dalen tot ongeveer 2.000 per jaar.

Deze daling ging gepaard met een stijging van de geschatte aantallen slachtoffers van arbeidsuitbuiting, met name in 2018 en 2019. Als gevolg hiervan zijn gevallen van seksuele en niet-seksuele uitbuiting nu ongeveer gelijk verdeeld. Ook de man-vrouw verdeling in het geschatte slachtofferschap van mensenhandel is nu ongeveer in evenwicht.

In de jaren 2018 en 2019 werden ongeveer 1.300 slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha gemeld door onder meer de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee, opvanginstellingen en de politie. De geschatte aantallen vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel liggen dus drie à vier keer hoger dan de aantallen die bij CoMensha zijn gemeld.

Lees het volledige rapport, 19.11.21


Kader Abdolah: op zoek naar Ramona

Pieter Rademaker is een succesvolle Amsterdamse schilder die zijn dochter Ramona in liefde en vrijheid heeft opgevoed. Dat weerhoudt Ramona er echter niet van om ervandoor te gaan met een Marokkaanse man van dubieuze komaf. Als zij op een dag van de aardbodem verdwenen lijkt, weet Pieter dat hij maar één ding kan doen: op zoek gaan naar Ramona. Zijn zoektocht brengt hem in contact met een ander Amsterdam, een ander Nederland dan dat hij kende. Hij komt terecht in soennitische moskeeën, in doorrookte kamertjes van drugshandelaren en op de Wallen.

Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij een Afrikaanse illegaal die hem de andere kanten van het leven laat zien, en een jonge Turkse vrouw die andere deuren van de liefde voor hem opent. Pieter Rademaker zit nog half in de wereld van Van Gogh en Rembrandt als hij erachter komt dat de huidige realiteit van zijn stad zijn verbeelding overstijgt. Door zijn zoektocht naar Ramona wordt Pieter geconfronteerd met zichzelf, en tot zijn eigen schrik realiseert hij zich dat hij eigenlijk niet naar Ramona zoekt, maar naar nieuwe ideeën voor zijn schilderijen.

https://www.scheltema.nl/boek/?authortitle=kader-abdolah/op-zoek-naar-ramona--9789044648768, 30.11.21


Goran Baba Ali: The Glass Wall 

After a perilous quest through an unforgiving desert, a nineteen-year-old refugee arrives at a colossal glass wall guarded by an old man. In order to be granted entry to the city, he is told he must recount the story of who he is, where he has come from, and why he should be granted asylum. Having barely survived his journey to the wall, the young man doesn’t welcome having to relive the pain of his past. But then, desperate for another chance, he starts recounting tales from his childhood, encompassing the history of his family and his country, and the prospect of a new life seems closer than ever.

But will his story be convincing enough to guarantee his safety?

The book is a clear-eyed, emotionally honest account of displaced people and the very human desire for survival at all costs. A speculative novel; a fusion of dystopian and magical realism, set against a historical background of war and colonialism. With hints of absurdism. A story of struggle and persecution but abundant in hope, sarcasm and laughter.

https://www.waterstones.com/book/the-glass-wall/goran-baba-ali/9781739982409


Bernadette Heiligers: Van zo ver gekomen

Van zo ver gekomen verhaalt in tien hoofdstukken de geschiedenis van het tien jaar jonge Dominicaanse meisje Dini op Curaçao, waar haar moeder Ariana met hulp van haar familie een huishoudelijke dienstbetrekking krijgt bij doña Lillian: “Doña Lillian wilde een Dominicaanse. Iemand die voor een prikje zou werken zolang ze geen papieren heeft.”

Het jonge meisje is gewend zichzelf te redden en neemt het werk van haar moeder over, zonder daarvoor betaald te worden.

Naast deze thematiek rond de relatie tussen Curaçao en Santo Domingo, met hun grote sociaaleconomische tegenstellingen maar familiale verwantschappen, weeft Bernadette Heiligers een tweede migratie-draad: de relatie van het nieuwe Bonaire na 10-10-10 met Nederland, weergegeven als traditie tegenover moderniteit, koloniale arrogantie tegenover misplaatste minderwaardigheidsgevoelens.

https://libris.nl/boek?authortitle=bernadette-heiligers/van-zo-ver-gekomen--9789493214491, 1.12.21


Nieuwsbrief 24, 2021

ILO: Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees, and their Families: Guide for Policymakers and Practitioners

Enabling migrant workers to enjoy and maintain social security rights across borders is an important challenge for developing and industrialized countries alike, yet it is also an opportunity to facilitate labour mobility, return and reintegration. Access to adequate social protection in countries of origin, transit and destination can allow workers to migrate by choice, not out of necessity. It is also key to attracting skilled workers, facilitating migrant women’s integration into the workforce, and thus improving the functioning of labour markets.

The idea of adapting social protection policies and schemes to make them more inclusive of migrant workers is gaining momentum at the global level. This Guide seeks to provide policymakers, practitioners, migration specialists, social protection specialists and other stakeholders with practical guidance on how to extend social protection to migrant workers, refugees and their families.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_826684.pdf, nov21


OBS: A study on the patterns of criminalisation of solidarity through the voices of migrants’rights defenders

This report describes and analyses the strategies European States and institutions are using to attack humanitarian and solidarity acts. Adopting an approach that is close to the reality experienced on the ground, the report features the life stories of individuals and histories of organisations who have been persecuted in Europe for defending the rights of migrants.

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Europe-Open-Season-on-Solidarity_2021-11-15-150546_kuut.pdf, 15.11.21


Landeninformatie:


EASO: Research guide on LGBTIQ

As people from various countries lodge applications for international protection based on their sexual orientation, gender identity, gender expression and/or sex characteristics, there is a growing need for information on the situation of LGBTIQ persons in their respective countries of origin. In its resolution of 14 February 2019, the EP stressed the need ‘to carry out research concerning intersex people, taking a sociological and human rights perspective rather than a medical one.

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Research_Guide_on_LGBTIQ.pdf, 12.11.21


Heinrich-Böll-Stiftung:  The shortcomings of the EU Pact on Migration and Asylum from an intersectional perspective

While it is mentioned in the New Pact on Asylum and Migration that vulnerable groups have to be especially protected, the question whether an intersectional approach is actually taken into consideration has not yet been intensively discussed. It was against this background that the Heinrich-Böll-Stiftung European Union commissioned this study. What is the definition of vulnerable groups applied in the Pact? Does this definition include an intersectional dimension? Which impacts could the measures suggested by the proposal have on vulnerable groups, with consideration to intersectional aspects? These are just a few of the questions addressed in this study.

https://eu.boell.org/sites/default/files/2021-11/Intersectionality%20and%20refugee%20women_FINAL_1.pdf, nov21


Tesseltje de Lange ea: Money Matters in Migration- Policy, Participation, and Citizenship

Migration, participation, and citizenship, are central political and social concerns, are deeply affected by money. The role of money - tangible, intangible, conceptual, and as a policy tool - is understudied, overlooked, and analytically underdeveloped. For sending and receiving societies, migrants, their families, employers, NGOs, or private institutions, money defines the border, inclusion or exclusion, opportunity structures, and equality or the lack thereof.

Through the analytical lens of money, the chapters in this book expose hidden and sometimes contradictory policy objectives, unwanted consequences, and inconsistent regulatory structures. The authors from a range of fields provide multiple perspectives on how money shapes decisions from all actors in migration trajectories, from micro to macro level. Taking an interdisciplinary approach, the book draws on case studies from Europe, the Americas, Asia, and Africa. This comprehensive overview brings to light the deep global impacts money has on migration and citizenship.

https://www.cambridge.org/ir/academic/subjects/law/human-rights/money-matters-migration-policy-participation-and-citizenship?format=HB, nov21


FRA: Effective access to legal aid: key safeguard for migrants in return proceedings

Effective access to competent legal assistance is a key safeguard to enable people in return proceedings to exercise their rights to an effective remedy and access to justice, finds a new report from the EU Agency for Fundamental Rights (FRA). It identifies current practices and issues, and suggests how national authorities could improve effective access to competent legal aid.

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-aid-returned-detainees, nov21


Human Rights Watch: International Alternatives to Detaining Immigrants

The report focuses on the situation in Bulgaria, Cyprus, Spain, the UK, Canada and the USA. It covers topics such as alternatives to detention and the prohibition on arbitrary detention and unlawful interference with privacy and provides recommendations to the governments of the countries mentioned, in addition to the European Commission and all EU Member States.

https://www.hrw.org/report/2021/11/03/dismantling-detention/international-alternatives-detaining-immigrants, 3nov21


Nieuwsbrief 23, 2021

Verslag Expertmeeting: Impact van de LVV op de openbare orde en veiligheid

Op 13 september organiseerden VWN, ASKV en Stichting LOS een expertmeeting over het belang van de LVV voor de openbare orde en veiligheid. Aanwezig waren oa de landelijke ketenpartners, lokale en landelijke bestuurders en onderzoekers.

De deelnemers waren het er over eens dat dankzij de LVV de samenwerking is toegenomen, de doelgroep zichtbaarder is geworden en de openbare orde is verbeterd. Zoals Theo Weterings, voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, stelt: “Laat in het nieuwe regeerakkoord optekenen dat het noodzakelijk is de LVV’s voort te zetten en uit te bouwen tot een landelijk dekkend netwerk dat dusdanig effectief is dat gemeenten aparte bed-, bad- en broodvoorzieningen niet meer nodig achten. We moeten samen blijven werken aan toekomstgerichte, menswaardige en realistische oplossingen.”

https://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Impact%20van%20de%20landelijke%20vreemdelingenvoorzieningen%20%28LVV%29%20op%20de%20openbare%20orde%20en%20veiligheid%20-%20DEF.pdf, okt21


FRA: Migranten in irregulier verblijf beschermen tegen economische uitbuiting

Regardless of their status, workers have human rights. They should not be exposed to violence and abuse, they should not be forced to work in inhumane or dangerous conditions and they should get paid for their work. This report shows what needs change to ensure workers’ rights are respected. From improving the complaint systems, to providing more information and ensuring irregular workers get compensated for their work, EU countries can do a lot more to protect workers from exploitative employers. It can start with small steps, for example by requiring labour inspections to focus on labour conditions and not on reporting workers’ status to immigration authorities.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-employers-sanctions-directive-report_en.pdf, aug21


Mai Kaneko-Iwase: Avoiding Statelessness Among Children of Unknown Parents Under International Nationality Law

This book focuses on foundlings and the prevention of statelessness in line with Article 2 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. It specifically defines who foundlings are and the procedural challenges they face to acquire a nationality. The author compares 193 national laws on foundlings and their right to have a nationality together with what international human rights law norms state.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-3005-7?mc_cid=01d664d9f2&mc_eid=8ef687d56a, okt21


Landeninformatie:

Libië - Algemeen ambtsbericht, 30.9.21

Asylos

 • Afghanistan: Security Situation in Kapisa Province (ASI2021-09)
 • Ethiopia: The Treatment of Somali Minors in Jijiga (MEN2021-15)
 • Ethiopia: Child Forced Labor and Exploitation (MEN2021-12)
 • Lebanon: The Situation for LGBTQ+ Palestinian Refugees (MEN2021-16)
 • Morocco: Albinism (MEN2021-14)

UN Human Rights Council : Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya [A/HRC/48/83]

UNHCR: Position on returns to Yemen, okt21

NANSEN,


ICJ: Training materials on access to justice for migrants, 29sept21

The ICJ has published a set of training materials on access to justice for migrants that should serve as a support and background information for judges and lawyers when taking decisions on or defending the rights of migrants and refugees.


Onderzoeksrapport mensenhandel en religie:‘A Question of Faith’

Dit rapport laat zien dat kennis over religie en spiritualiteit essentieel is in de omgang met migranten van West-Afrikaanse afkomst die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Het CKM organiseert naar aanleiding van het rapport een kennisdeelsessie. Heeft u interesse om dit bij te wonen? Neem dan contact op met Sabine Leermakers: sleermakers@hetckm.nl

Onderzoeksrapport, sept21
Nederlandse oplegger


Inspectie J&V - Plan van aanpak verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland

De Inspectie heeft op basis van signalen uit het veld een oriënterend onderzoek uitgevoerd om te bezien waar zich mogelijke aandachtspunten of risico's bevinden in het voorbereiden van de terugkeer van vreemdelingen. De Inspectie ziet op grond van de uitgevoerde oriëntatie mogelijke risico's als het gaat om de gesprekstechnieken die regievoerders hanteren tijdens de vertrekgesprekken met vreemdelingen.
De centrale vraag bij dit onderzoek luidt: In welke mate houdt de DT&V, binnen de wettelijke kaders, rekening met het belang van de vreemdeling bij het realiseren van verantwoord vertrek uit Nederland?

https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/plannen-van-aanpak/2021/10/14/plan-van-aanpak-verantwoord-vertrek-van-vreemdelingen-uit-nederland/Plan+van+aanpak+Verantwoord+vertrek+van+vreemdelingen+uit+Nederland.pdf, 14.10.21


Ahmad Ahmadyar : Ik ben Ahmad

“Ik was nog net geen negen toen mijn vader me meenam en we de handelswaar van smokkelaars werden. Het kind dat ik was, liet ik voor altijd achter. Tien jaar later, net nadat ik in België mijn diploma secundair onderwijs had behaald, besloot ik mijn herinneringen aan deze bikkelharde tocht op te schrijven. (..) Mensen gaven ons hoop, anderen namen ons die weer af. (..) De twee jaren onderweg staan gekerfd in mijn ziel. Ze vullen een enorme rugzak, die ik niet aan mijn schouders hang, maar waar ik op ga staan en die me groter maakt.”

Het verhaal over de barre reis van Afghanistan naar België is aangrijpende lectuur. De glasheldere herinneringen zijn - zoals in het nawoord terecht wordt aangeduid, geen slachtofferverhaal. “Het is een overleversverhaal. Of beter: een verhaal over leven.”

https://ikbenahmad.be/, Augustus 2021. 147 blz.