CRvB: terecht halvering bijstand ivm niet-werkende niet-rechthebbende EU-partner

De gemeente heeft de bijstand van appellant gewijzigd van de gehuwdennorm naar de norm voor een gehuwde met niet-rechthebbende partner. Appellant heeft de Nederlandse nationaliteit, en zijn partner de Hongaarse nationaliteit en zij wonen samen. De partner verblijft vanaf 2008 in Nederland.

De staatssecretaris heeft vastgesteld dat de partner haar verblijfsrecht als Unieburger met ingang van 8 april 2014 niet heeft behouden. Appellant heeft oa gewezen op de forse gezondheidsklachten van de partner en het feit dat beiden sinds 2014 werkzoekend zijn.

Dat de partner door forse gezondheidsklachten niet in staat is om werk te verkrijgen heeft hij niet met stukken onderbouwd. Het hoger beroep van de vreemdeling slaagt niet.

CRvB 18 408 PW, 14.1.20
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:69