Info: er bestaat wel ouderenbeleid

In 2016 werd bekend dat de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) apart beleid hanteert voor ouders van buiten de EU die “in hun laatste levensfase” verkeren. Deze ouders kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Zeer hoge leeftijd. Als richtsnoer geldt in beginsel een leeftijd van 80 jaar of ouder. Doorslaggevend is echter dat iemand zich in de laatste levensfase bevindt.
  • De ouder is zorgbehoevend en/of hulpbehoevend.
  • De ouder is alleenstaand.
  • Alleen in Nederland zijn kinderen die de zorg voor de ouder op zich kunnen nemen.
  • Het kind of diens partner in Nederland heeft de Nederlandse nationaliteit of een vergunning voor onbepaalde tijd regulier of asiel.
  • Het kind of diens partner is in staat in het eigen onderhoud en dat van de ouder te voorzien. Er zijn voldoende middelen van bestaan.

Voor meer informatie: Everaert Advocaten