MvOCW: MBO-scholen krijgen geld om te helpen bij schoolkosten

Bussemaker stelt dit jaar €5 miljoen beschikbaar om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. Ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een bol-opleiding in het mbo  hoeven zich geen zorgen te maken of zij de schoolkosten wel kunnen betalen. Mbo-scholen mogen deze kosten voorschieten of overnemen. Ze kunnen de leermiddelen aanschaffen om ze vervolgens in bruikleen aan de studenten te geven. Ook als ouders al kosten voor dit schooljaar hebben gemaakt, kunnen zij bij de school aankloppen. Met de MBO Raad en de Stichting Leergeld is afgesproken dat de scholen kosten ook met terugwerkende kracht mogen betalen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/30/kamerbrief-over-motie-jadnanansing-en-siderius-en-schoolkostenmonitor-2015-2016, 2.9.16