MvSZW: Toets prioriteitgenietend aanbod bij aanvraag verblijf als werknemer na verblijf bij partner

In artikel 3.31 van het Vreemdelingenbesluit is bepaald dat een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid in loondienst’ kan worden verleend wanneer geen afwijzingsgrond van toepassing is uit, onder meer, de artikelen 8 en 9 van de Wav.

Met betrekking tot een vreemdeling die minder dan 5 jaar heeft beschikt over een verblijfsvergunning met de beperking ‘verblijf als familie- of gezinslid’ met de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan’ en die vanwege het verbreken van de relatie een verblijfsvergunning ‘arbeid in loondienst’ aanvraagt, toetst het UWV op verzoek van de IND of met het verrichten van de arbeid een wezenlijk Nederlands arbeidsmarktbelang wordt gediend. Deze toets houdt in dat UWV beoordeelt of voor de functie die de vreemdeling reeds vervult prioriteitgenietend aanbod aanwezig is.

Regeling van MvSZW, nr. 2019-0000134144, 13.9.19 in staatscourant 52585, 20.9.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51585.html

zie ook WBV 2019/15 in staatscourant 51742, 26.9.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51742.html