MvSZW: vrijwilligerswerk alleen met W-document

Organisaties en stichtingen die een asielzoeker willen inzetten als vrijwilliger, moeten nu een procedure starten die tot vijf weken kan duren. Asscher wil deze procedure verkorten naar een à twee weken.

Asielzoekers die in het bezit zijn van een Vluchtelingendocument/W-document mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De organisatie of werkgever bij wie het vrijwilligerswerk verricht wordt, moet wel in het bezit zijn van een vrijwilligersverklaring. Deze verklaring hoeft maar één keer door de werkgever aangevraagd te worden. Met deze verklaring mogen dus meerdere asielzoekers hetzelfde vrijwilligerswerk bij deze werkgever doen. De werkgever kan de vrijwilligersverklaring aanvragen door het invullen van een aanvraagformulier dat opgevraagd kan worden via nummer 088 898 20 70. Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden, wordt een vrijwilligersverklaring afgegeven.

De volgende voorwaarden gelden:

  • Het werk is meestal onbetaald.
  • Het bedrijf waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk doet heeft niet tot doel om winst te maken (bijvoorbeeld een stichting of vereniging).
  • Het werk heeft een algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken, en wandelen met bejaarden.

Er is een speciale regeling voor asielzoekers om op het AZC te werken

NB. Asielzoekers zonder W-document mogen geen vrijwilligerswerk doen.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2015/11/11/asielzoekers-en-werk/factsheet-29-januari-2016.pdf