MvW&R: illegaal verblijf geen reden om huurcontract te beëindigen

Het feit dat een huurder illegaal in Nederland verblijft, bijv. omdat hij geen verblijfsvergunning heeft of nadat deze is ingetrokken, is geen wettelijke reden die de verhuurder kan aangrijpen om de huur te (laten) beëindigen. Art. 7:201 lid 1 BW bepaalt dat huur de overeenkomst is waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of i.c. een woonruimte in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Hierbij is geen onderscheid toegestaan naar type huurder. Het feit dat een huurder evt. zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft en een woonruimte huurt, doet hier niets aan af.

Kamerstuk 34373 nr. 50, 9.2.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34373-50.html