Rapportage Vreemdelingenketen: straffen voor overtreding licht inreisverbod (illegaal verblijf)

 

2013

2014

2015

2016

strafbeschikkingen CJIB

20

20

10

10

Afdoeningen door OM

20

10

50

50

Afdoeningen door rechter

<10

10

30

20

Rapportage vreemdelingenketen, 21.3.17
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/03/21/rapportage-vreemdelingenketen-periode-januari-december-2016/LR98004_vreemdelingenketen_2016_V5.pdf