Rb: geen onttrekken toezicht want verbleef met gezin in AZC

de vreemdeling is een maatregel van bewaring opgelegd. Hij stelt dat de staatssecretaris met een lichter middel had moeten volstaan, omdat hij een vrouw en een kind heeft en met hen in het AZC leeft.

De rechtbank beoordeelt als volgt. Door niet in te gaan op de door de vreemdeling naar voren gebrachte omstandigheden dat hij een vrouw en kind in Nederland heeft wonen, met wie hij samen in het AZC leeft, heeft de staatssecretaris niet voldaan aan zijn motiveringseis.  Daarom is de bewaring van meet af aan onrechtmatig. De rechtbank kent de vreemdeling een schadevergoeding toe.

Rb Groningen, NL19.30963, 6.1.20