Rb: geen studiefinanciering bij vergunning bepaalde tijd medisch

Vreemdelinge heeft in Nederland verblijf voor bepaalde tijd bij haar vader, die een vergunning bepaalde tijd heeft wegens medische behandeling. Vreemdelinge betoogt dat zij gelijk zou moeten worden gesteld met een Nederlander, zodat zij voor studiefinanciering in aanmerking komt.

De rechtbank oordeelt als volgt. Vreemdelinge voldoet niet aan de nationaliteitseis. Het beroep op de hardheidsclausule van vreemdelinge slaagt niet. De stelling van vreemdelinge dat de vergunning van haar vader feitelijk een permanent karakter heeft is niet door vreemdelinge onderbouwd, en maakt ook niet dat de staatssecretaris daarvan zou moeten uitgaan voor zijn beoordeling. De staatssecretaris is immers gehouden bij de toetsing van de aanvraag om studiefinanciering uit te gaan van de aan de tijdelijke verblijfsvergunning verbonden beperking. Beroep ongegrond.

Rb Den Bosch 19/1270, 19.12.19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:7321