Rb: geen zelfstandige status Eritrese nareizigster want illegale uitreis niet bewezen

De staatssecretaris heeft de asielvergunning van de vreemdeling ingetrokken, omdat is gebleken dat zij geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven meer onderhoudt met haar toenmalige partner. De staatssecretaris heeft in de zelfstandige asielprocedure van de vreemdeling al geoordeeld dat zij bij terugkeer naar Eritrea geen risico loopt op schending van art. 3 EVRM, omdat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij Eritrea op illegale wijze is uitgereisd. De staatssecretaris heeft terecht geen aanleiding gezien nader onderzoek te verrichten naar de situatie van de vreemdeling bij aankomst in Eritrea.

Rb Zwolle, NL19.25088, 26.2.20