Rb: uitzoeken of verblijf bij NLs kind in Italie mogelijk is

Aanvraag tot afgifte van een verblijfsdocument EU/EER voor verblijf bij zijn minderjarige dochter (referente), die de Nederlandse nationaliteit heeft, afgewezen.

De Rb overweegt dat verweerder ten onrechte niet heeft gereageerd op de door eiser aangevoerde omstandigheden, op basis waarvan hij stelt dat de Italiaanse autoriteiten aan referente geen rechtmatig verblijf zullen verlenen. Als zij eiser niet naar Italië kan vergezellen kan het zijn dat zij door haar gestelde afhankelijkheid gedwongen wordt zich met hem buiten de EU te vestigen. In dat geval zou eiser toch een verblijfsrecht in Nederland kunnen ontlenen aan het arrest Chavez-Vilchez (HvJEU 10 mei 2017)

Beroep gegrond.
VK Rb Utrecht, AWB 19/2704, AWB 19/2703, 29.8.19