RvS: geen vergunning Turkse kinderen, 16 & 19jr, hier geboren, want ouders ook illegaal

De ouders verblijven sedert 1989 onderscheidenlijk 1995 in Nederland. De kinderen zijn in Nederland geboren in 1996 onderscheidenlijk 1999. De vreemdelingen hebben nimmer rechtmatig verblijf krachtens een verblijfsvergunning gehad. De ouders hebben in het verleden verscheidene aanvragen om verlening van een verblijfsvergunning ingediend die alle zijn afgewezen. Zij konden daarom weten dat hun verblijfspositie en die van hun kinderen onzeker was.

De staatssecretaris heeft niet ten onrechte de lange verblijfsduur van de kinderen in Nederland en de worteling die daarvan het gevolg is, noch de moeilijkheden die de kinderen bij terugkeer in Turkije mogelijk zullen ondervinden, als bijzondere omstandigheden aangemerkt.

De grief slaagt. Het hoger beroep is kennelijk gegrond.

RvS 201408237/1/V1, 15.4.15
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1289