SvJ&V: Alsnog geld voor LVV in voorjaarsnota

VNG: onrust over toekomst LVV nog niet weggenomen

Het is verstandig dat het kabinet besloten heeft alsnog middelen voor de toekomst van de LVV te zoeken. De beperkte duur van deze financiering (onderdeel van de asielgelden tot en met 2026) roept wel vragen op over de structurele bekostiging van het landelijk dekkend netwerk. Daarover gaan we op korte termijn het gesprek aan met de staatssecretaris van JenV.

Voor gemeenten is het van groot belang om opvang en begeleiding te kunnen blijven bieden aan de complexe doelgroep van ongedocumenteerden, om te voorkomen dat deze groep op straat belandt. Daarnaast vinden gemeenten het van belang deze groep perspectief en noodzakelijke zorg te kunnen bieden. We kijken er daarom naar uit om tot goede, structurele afspraken over een landelijk dekkend netwerk te komen.

https://vng.nl/nieuws/kabinet-vindt-alsnog-middelen-voor-opvang-ongedocu..., 10.5.23

SvJ&V: geen geld voor LVV

In de Voorjaarsnota worden voor verschillende onderwerpen extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt alle financiering na 2023 echter stopgezet, ondanks dat in het regeerakkoord een landelijke uitrol is afgesproken. De LVV is noodzakelijk omdat ongedocumenteerden als gevolg van het falend terugkeerbeleid anders op straat belanden en buiten het zicht raken van de overheid en instanties. Een aantal gemeenten vangt deze groep op en wordt daarvoor vergoed. Dat het rijk deze financiering wil stopzetten, hoort volgens de VNG niet bij de interbestuurlijke verhoudingen. De VNG wil op korte termijn samen met betrokken gemeenten hierover in gesprek met het rijk.

https://vng.nl/nieuws/nieuwe-asielcijfers-grote-impact-op-lokale-voorzieningen, 4.5.23