SvJ&V: niet-meewerken aan vertrek wordt straks misdrijf

Volgens het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring dat nu in de Eerste Kamer ligt (34309) kan de toezichthouder (politie/KMar) van een vreemdeling vorderen dat hij meewerkt aan zijn vertrek. Daarbij kan zo nodig dwang worden toegepast. Als de vreemdeling geen gevolg geeft aan deze vordering, pleegt hij een strafbaar feit. Op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht is het niet voldoen aan een bevoegd gegeven ambtelijk bevel namelijk als misdrijf strafbaar gesteld. De sanctie is een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2019/11/21/tk-antwoorden-schrftelijke-vragen-begroting-2020/tk-antwoorden-schrftelijke-vragen-begroting-2020.pdf, 21.11.19