SvV&J: aantallen buitenschuld vergunningen

(NB: de staatssecretaris geeft op verschillende momenten verschillende aantallen)

 

2014

2015

2016 t/m okt

aanvragen

80

50

50

inwilligingen

20

10

10

afwijzingen

50

20

20

overig

30

30

20

antwoord kamervraag 609 30.11.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-609.html

Van januari tot en met september 2016 zijn er 30 buitenschuld vergunningen toegekend.

Kamerstuk 34550-VI nr. 11 (vraag 395), 26.11.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VI-11.html