SvV&J: aantallen en duur vreemdelingendetentie

 

instroom vreemdelingen-bewaring

inbewaring na controle politie

inbewaring na grens-controle

instroom AMV

eerste helft 2013

2.050

1.730

250

20

eerste helft 2014

1.420

1.090

180

10

 

 

art59

art6

<3mnd

980

100

3-6mnd

170

20

>6mnd

190

<10

rapportage vreemdelingenketen; Bijlage bij Kamerstuk 19637 nr. 1895, 1.10.14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-385526.pdf