SvV&J: plan om kosten onderzoek nareis door aanvrager te laten betalen indien afwijzing

Vanwege de vele afwijzingen bij Eritrese nareizigers, onderzoekt de staatssecretaris of de kosten van het onderzoek kunnen worden verhaald op de aanvrager als de gezinsband niet kan worden bewezen.

Met name bij Eritrese nareisaanvragen is er vaak bewijsnood en vinden er vaak nadere onderzoeken plaats. Ook na zulk onderzoeken zijn er relatief veel afwijzingen (circa 70% van Eritrese aanvragen). Op de buitenlandse post in Khartoem is er sprake van sterk oplopende wachttijden bij het afhandelen van Eritrese nareisaanvragen doordat er veel tijd en capaciteit besteed wordt aan vaak kansloze aanvragen.

Het streven is om voor deze kansloze aanvragen de drempel te verhogen en de druk te verminderen op de capaciteit en middelen van de IND en buitenlandse posten. Als de aanvrager niet beschikt over officiële documenten om de gezinsband aan te tonen, dan zal de IND voortaan vragen om andere (privé)documenten te overleggen (foto’s, check op facebook, beeldmateriaal et cetera). Hieruit kan een gezinsband aannemelijk blijken, maar ook kan dit leiden tot een afwijzing. Bij twijfel kan de IND een DNA onderzoek en/of ID-gehoor op de buitenlandse post aanbieden. Het voornemen is om in geval van afwijzing van de aanvraag na een DNA-onderzoek en/of ID-gehoor op de buitenlandse post de kosten daarvan in rekening te brengen bij de aanvrager. Wel zal nog gekeken worden naar de doelmatigheid van deze maatregel. Immers, de administratie last moet opwegen tegen de baten. Dat deze maatregel een drempel opwerpt voor aanvragers met een kansloze aanvraag is voor het kabinet een belangrijk signaal.

Kamerstuk 19637 nr. 2086, 27.11.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2086.html