WBV 2019/10: nieuwe procedure mensenhandelslachtoffers met Dublinclaim

Dublinclaimanten komen enkel in aanmerking voor een verblijfsvergunning als slachtoffer mensenhandel wanneer het OM heeft vastgesteld dat de aanwezigheid van deze vreemdeling in Nederland noodzakelijk is voor het strafrechtelijk onderzoek.

Met deze beleidswijziging wordt onder andere beoogd te voorkomen dat Nederland verantwoordelijk wordt voor de inhoudelijke behandeling van de asielaanvraag van een vreemdeling, terwijl het OM de aanwezigheid van die vreemdeling in Nederland niet noodzakelijk acht voor de opsporing en vervolging van mensenhandel. Alleen wanneer het OM dit noodzakelijk acht, zal voortaan nog een verblijfsvergunning als slachtoffer mensenhandel aan Dublinclaimanten worden verstrekt. De verwachting is dat deze aanvragen daarom vaker zullen worden afgewezen. Dit brengt naar verwachting tegelijkertijd met zich mee dat er (vaker) rechtsmiddelen zullen worden aangewend tegen deze afwijzingen. Gedurende de behandeling van dit rechtsmiddel kan de vreemdeling jegens wie een overdrachtsbesluit is uitgevaardigd in de regel niet worden overgedragen. Het indienen van een bezwaarschrift of voorlopige voorziening schort in dat geval de overdrachtstermijn op.

WBV 2019/10, 10.7.19 in staatscourant 40593, 25.7.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40593.html