Wetsvoorstel staatloosheid ingediend

In het wetsvoorstel wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. Deze procedure is toegezegd naar aanleiding van het advies 'Geen land te bekennen' van de ACVZ. Hierin concludeerde de ACVZ dat Nederland geen goede procedure heeft om staatloosheid vast te stellen. Het wetsvoorstel beoogt in deze leemte te voorzien en een zorgvuldige procedure te creëren die voldoet aan de relevante internationale normen. Met de nieuwe vaststellingsprocedure, die op een groot aantal punten overeenkomt met de vaststellingsprocedure i.h.k.v. art. 17 RWN, zal een bepaalde categorie rechtmatig verblijvende vreemdelingen die nu met 'nationaliteit onbekend' is opgenomen in de vreemdelingenadministratie of in de basisregistratie personen, in die registraties voortaan als 'staatloos' worden opgenomen.

TK 35687, 3 – 18.12.20
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-3.html

Zie ook: TK 35688 (R2151), 3 – 18.12.20
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35688-3.html