Loket Ongedocumenteerden

Het Aanmeldloket is bedoeld voor 1e-lijns aanmeldingen voor opvang van ongedocumenteerden, en functioneert mede als eerste informatiepunt.

Het Loket is gevestigd op
De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht.

Openingstijden per 17 juni 2019:

  • Maandag 10:00 – 12:30
  • Dinsdag  13:00 – 15:30
  • Vrijdag 10:00 – 12:30