Kinderen krijgen

Als een ongedocumenteerde migrant een kind krijgt, is het volgende belangrijk:

Bewijs van geboorte

Ook een kind van ongedocumenteerde ouders moet een bewijs krijgen van de gemeente dat het kind geboren is. Dit heet een geboorteaangifte. Binnen 3 dagen na de bevalling moet aangifte gedaan worden. Een gemeente mag een geboorteaangifte niet weigeren omdat het kind of de ouders ongedocumenteerd is/zijn.

Wie moet aangifte doen?

Degene die aangifte doet moet een identiteitsbewijs en verblijfsvergunning hebben. Een ongedocumenteerde ouder kan dus geen geboorteaangifte doen. Als de andere ouder wél legaal in Nederland verblijft, kan die aangifte doen. Anders kan iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen, zoals de vroedvrouw, dokter, buurvrouw of een vriendin.

Welke documenten zijn nodig voor de aangifte?

 • Een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet (als dit geen Nederlands identiteitsbewijs is, is ook een verblijfsvergunning nodig)
 • Als het kind is geboren in het ziekenhuis of bij een arts;  een medische verklaring met daarop de volgende gegevens:
  • Datum en tijdstip waarop het kind geboren is
  • Geslacht (jongen/meisje)

Om de ouders op de geboorteakte te vermelden zijn de volgende documenten nodig:

 • (Gelegaliseerd) geboortebewijs
 • (Gelegaliseerde) verklaring van niet-gehuwd zijn of een afschrift van de huwelijksakte
 • Identiteitsbewijs

Hoe werkt het in de praktijk?

Meestal vermeldt de gemeente de moeder op de geboorteakte, ook als ze niet alle bovengenoemde documenten heeft. Vaak is het in de praktijk lastiger de vader te vermelden op de geboorteakte. Hiervoor zijn namelijk alle documenten nodig die hierboven genoemd zijn, van zowel de vader als de moeder.  Deze documenten zijn overigens ook nodig voor erkenning en gezag.

Nationaliteit van het kind

Een kind krijgt automatisch de nationaliteit van de moeder.
Een kind krijgt ook de nationaliteit van de vader als de vader:

 • Getrouwd is met de moeder

Als de vader Nederlands is, heeft hij ook nog de volgende mogelijkheden om de nationaliteit over te dragen:

 • Het kind erkennen vóór de 7de verjaardag
 • Het kind erkennen ná de 7de verjaardag en binnen een jaar via een DNA-test bewijzen dat hij de vader is
 • Het minderjarige kind gedurende 3jr verzorgen en opvoeden, en een optieverklaring afleggen

Voor abonnees:

- recht op nationaliteit

Erkenning van het kind

Door erkenning wordt een man juridische vader van het kind en is hij verplicht om zijn kind financieel te onderhouden. Erkenning is iets anders dan gezag.

Wanneer moet een kind worden erkend?

Als de ouders getrouwd zijn, hoeft het kind niet door de vader erkend te worden, dat gebeurt automatisch. Als de ouders niet getrouwd zijn, moet de vader zijn kind erkennen. Als het kind een Nederlandse vader heeft, is het belangrijk het kind vóór het 7de jaar te erkennen. Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit. Nog beter is het om het kind vóór de geboorte te erkennen. Dit geeft het kind meteen vanaf de geboorte meer rechten.

Hoe kan een kind worden erkend?

Erkenning kan plaats vinden bij de gemeente, via een ‘notariële akte’ of via de rechter.

1. Bij de gemeente

Om een kind bij de gemeente te erkennen gelden de volgende voorwaarden:

 • Identiteitsbewijs vader en moeder.
 • (Gelegaliseerde) geboorteakte vader en moeder
 • (Gelegaliseerd) bewijs van ongehuwd-zijn vader en moeder
 • De vader is ouder dan zestien
 • De moeder moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Als het kind ouder is dan 12 moet het kind ook toestemming geven.

2. Via een notariële akte

Een kind kan ook erkend worden via een notariële akte. Dit moet bij de notaris. Hiervoor is een Nederlands identiteitsbewijs nodig.

3. Via de rechter

Een moeder en een kind kunnen het vaderschap laten vaststellen door de rechtbank. Dit heet ‘gerechtelijke vaststelling’ van het vaderschap. Dit kan bijvoorbeeld als de vader het kind niet wil erkennen of omdat de vader van het kind overlijdt voordat hij het kind heeft erkend. Dit kan ook als het kind ouder is dan 7 jaar of volwassen is. Gerechtelijke vaststelling kan alleen als het kind nog niet erkend is door iemand anders.

Voor abonnees:

- erkenning

Gezag over het kind

Iemand die gezag heeft over een kind, beslist over belangrijke zaken in het leven van het kind, bijvoorbeeld naar welke school het kind gaat en of het kind naar het buitenland mag. Ook is iemand die gezag heeft verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind.

Wie heeft automatisch gezag?

 • Als de ouders getrouwd zijn hebben beide ouders bij de geboorte van een kind automatisch gezag.
 • Sinds 1 januari 2023 krijgt ook de vader die niet met de moeder gehuwd is automatisch gezag als hij het kind erkent en de moeder instemt met gedeeld gezag.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Gezag kan in de praktijk een nadeel hebben als de vader uit beeld is geraakt. Voor belangrijke beslissingen moet de vader namelijk ook zijn handtekening zetten. Als de vader en de moeder gedeeld gezag hebben, kan de moeder belangrijke beslissingen over het kind niet alleen nemen.