Verblijfsvergunning studie

Iemand die naar Nederland wil komen om te studeren, heeft een verblijfsvergunning voor studie aan een hogeschool of universiteit nodig.  Dit kan alleen aangevraagd worden door de hogeschool of universiteit waar de persoon wil studeren. Om Nederland in te kunnen reizen moet de student eerst een MVV aanvragen in het land van herkomst.

Het is ook mogelijk om een verblijfsvergunning voor een voorbereidend jaar aan te vragen. Sommige opleidingen stellen voorwaarden voordat zij de student toelaten tot de opleiding. Bijvoorbeeld kennis van de Nederlandse taal. Als de opleiding deze voorwaarde stelt, kan de student voor zijn studie maximaal één jaar in Nederland een vergunning krijgen om zich op een toelatingsexamen voor de opleiding voor te bereiden. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De student moet een voltijd dagopleiding volgen (geen schriftelijke of avondopleiding)
 • De student heeft voldoende geld. Dit bedrag moet voor minimaal twaalf maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Als de student minder dan een jaar gaat studeren moet het bedrag beschikbaar zijn voor de duur van zijn verblijf. Klik hier voor de precieze bedragen.
 • De hogeschool of universiteit (of MBO-4 opleiding) moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk hier welke hogescholen en universiteiten hieraan voldoen.

Welke documenten zijn nodig?

 • Paspoort
 • (Voorlopig) bewijs van inschrijving van een hogeschool of universiteit
 • Als de student gebruik maakt van een voorbereidend jaar moet hij een verklaring van de hogeschool of universiteit kunnen laten zien dat hij wordt toegelaten tot de opleiding als hij slaagt voor het toelatingsexamen
 • In geval van een studiebeurs: een kopie van het document dat de studiebeurs is toegekend
 • Als de student of een persoon of organisatie in het buitenland de studie betaalt:
  • kopie van het bankafschrift, van een bankrekening op naam van de student met het bedrag dat voor het studiejaar nodig is, of
  • originele verklaring van de bank waaruit blijkt welk bedrag elke maand wordt overgemaakt op de bankrekening van de student
 • Als een persoon of organisatie in Nederland zijn studie betaalt:
  • Paspoort of identiteitsbewijs van de financier
  • Garantverklaring (zit bij het aanvraagformulier)
  • Origineel uittreksel van de GBA met het woonadres van de financier en de samenstelling van het gezin
  • Bewijs van voldoende inkomen van de financier

Kunnen gezinsleden mee komen?

Er zijn buitenlandse studenten die tijdens de studie met hun gezinsleden in Nederland willen wonen. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een partner en minderjarige kinderen mee te nemen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor verblijf bij partner of gezinshereniging. De student moet bijvoorbeeld voldoende inkomen hebben. Gezinsleden hoeven alleen niet het examen inburgering te halen. Het is aan te raden om de MVV samen aan te vragen, omdat er dan sneller beslist wordt door de IND. Dan kunnen de student en de gezinsleden samen naar Nederland reizen. Ook zijn de kosten dan lager. Gezinsleden van buitenlandse studenten mogen in Nederland niet werken.

Werken tijdens de studie

Iemand die een verblijfsvergunning voor studie heeft mag maximaal zestien uur per week werken tijdens het studiejaar. Óf de student mag fulltime werken tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus. Een combinatie van deze twee opties is niet mogelijk.

Voor meer informatie over werken na de studie, kijk hier.

Stage lopen

Voor stage lopen als onderdeel van de opleiding is een stageovereenkomst tussen de werkgever, de student en de opleiding verplicht. Er is geen tewerkstellingsvergunning (twv) nodig.

Stoppen met studeren

Als iemand stopt met de studie, wordt  niet langer voldaan aan de voorwaarden van een verblijfsvergunning studie. Dit betekent dat een andere verblijfsvergunning aangevraagd moet worden of dat die persoon Nederland moet verlaten.

Voor abonnees:

- literatuur
- aantallen
- beleid
- toelating
intrekken
- rechten