verblijfsvergunning vermogende

Iemand die in Nederland wil investeren, kan een verblijfsvergunning als vermogende vreemdeling aanvragen. De aanvraag wordt ingediend met het formulier op de website van de IND. Als de vreemdeling in het buitenland verblijft, moet eerst een MVV aangevraagd worden.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Er moet een bedrag van minimaal € 1.250.000 geïnvesteerd worden in een onderneming in Nederland of in een seedfonds, participatiefonds of contractueel samenwerkingsverband dat investeert in een onderneming in Nederland.
  • De investering moet een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie hebben. De investering moet werkgelegenheid opleveren en/of innovativiteit stimuleren. Hiervoor geldt een puntenstelsel op basis van het ondernemingsplan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vraagt aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om advies.
  • Het vermogen waaruit wordt geïnvesteerd heeft geen malafide herkomst. Dit moet aangetoond worden met een rapportage van een Nederlandse accountant.

Welke documenten zijn nodig?

  • Paspoort
  • Investeringsplan en Ondernemingsplan bij een onderneming die minder dan 3jr bestaat

Kunnen gezinsleden mee komen?

Partners en/of minderjarige kinderen kunnen ook een verblijfsvergunning krijgen, als zij met de buitenlandse investeerder mee verhuizen naar Nederland. Er geldt geen inburgeringsplicht.

Werkvergunning

De investeerder mag zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) in Nederland werken, dat geldt ook voor de toegelaten familieleden.

Verlenging

De verblijfsvergunning als investeerder wordt voor één jaar verleend en kan daarna verlengd worden met vijf jaar. De IND toetst vervolgens of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.

Voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor naturalisatie, geldt wel het inburgeringsvereiste.

Voor abonnees

beleid toelating vermogende