RvS: geen recht op Rvb buiten de wet

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 november 2008 in zaak nr. 200802954/1; www.raadvanstate.nl) is er geen sprake van algemene jegens vreemdelingen op het COa rustende zorgtaken die ertoe kunnen leiden dat het COa de hem in de Rvb toevertrouwde taken uitvoert met voorbijgaan aan de daaraan gestelde begrenzing dat de desbetreffende vreemdelingen rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, van de Vw 2000 moeten hebben. Dit vindt bevestiging in het bepaalde in artikel 10 van de Vw 2000. De beroepsgrond faalt. Het beroep is ongegrond.

(vluchtweb week 30 RvS 201113399/1/V1, 4.7.12)

NB: procedures over sociale zekerheid (WWB, WMO) voor kwetsbare ongedocumenteerde migranten worden steeds vaker afgewezen omdat het COa hiervoor verantwoordelijk zou zijn (bijvoorbeeld vluchtweb week 30 CRvB, 12/3649 WMO-VV en 12/3466 WMO 18.7.12). De RvS besluit nu dat het COa zich aan zijn wettelijke taak moet houden, en dus daarbuiten geen verplichting heeft.