Verblijf bij ouder

Als kinderen bij hun ouders in Nederland willen wonen, is het mogelijk om verblijfsvergunning ‘gezinshereniging’ aan te vragen.

Deze verblijfsvergunning is bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar die bij hun vader of moeder in Nederland willen wonen. Het kind moet meestal eerst een MVV aanvragen in het land van herkomst. Bij binnenkomst in Nederland wordt dan de verblijfsvergunning afgegeven. In sommige gevallen kan ook een verblijfsvergunning zonder MVV worden aangevraagd. Dit geldt voor kinderen tussen 4 en 18 die al minstens drie jaar in Nederland wonen en die aan de voorwaarden hieronder voldoen. Zij kunnen in Nederland meteen een verblijfsvergunning aanvragen en hebben geen MVV nodig.

Voorwaarden om een MVV te krijgen?

  • De ouder in Nederland moet voldoende inkomen hebben. Daarbij wordt uitgegaan van een normbedrag van 70% van het minimumloon voor een alleenstaande ouder. Dit inkomen moet nog voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn als de aanvraag wordt gedaan. Als het inkomen maar minstens zes maanden beschikbaar is, kan het ook. Dan moet 3 jaar vóór de aanvraag steeds voldoende inkomen zijn verdiend. Als de partner als zelfstandige werkt, moet de partner ten minste 1,5 jaar vóór de aanvraag voldoende inkomen hebben verdiend.
  • De ouder heeft het gezag over het kind. Dit moet (bij voorkeur) in het land van herkomst zijn geregeld door het bevoegd gezag.
  • Als er een ouder is die ook gezag heeft en die achterblijft in het land van herkomst dan moet hij of zij een toestemmingsverklaring ondertekenen. In deze verklaring staat dat de vader of moeder toestemming geeft dat het kind naar Nederland komt.

Het kind moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het kind is jonger dan 18 jaar.
  • Het kind is niet getrouwd, en ook nooit getrouwd geweest.
  • Het kind behoort feitelijk tot het gezin.
  • Het kind heeft een familierechtelijke relatie met de ouder.
  • Het kind gaat met de ouder samenwonen in Nederland.
     

Voor abonnees:

aantallen
toelating
in NL geboren kinderen
vrijstelling mvv-vereiste
toelating volwassen kinderen