MvOS: Ghana werkt niet mee aan terugkeer; korting ontwikkelingshulp

Ghana werkt al jaren onvoldoende mee aan de terugkeer van zijn eigen onderdanen. Vermeende Ghanese vreemdelingen, die geen geldig reisdocument bezitten en Nederland moeten verlaten, worden door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) gepresenteerd aan de Ghanese ambassade. De DT&V beschikt in voorkomende gevallen over (kopieën van) documenten die de identiteit ondersteunen of over eerder verstrekte vervangende reisdocumenten en probeert onder andere op basis van deze documenten een vervangend reisdocument te verkrijgen. De Ghanese autoriteiten zijn niet in staat gebleken om in de meeste evidente gevallen over te gaan tot het tijdig verstrekken van een vervangend reisdocument.

Conform de uitgangspunten van de strategische landenbenadering heeft het kabinet ingezet op een brede dialoog met Ghana om de bovengenoemde problematiek op te  lossen. Zowel in Accra als in Den Haag is er in de afgelopen jaren op verschillend niveau, waaronder ministerieel, intensief gesproken met de Ghanese autoriteiten over verbetering van de samenwerking op het gebied van terugkeer. Verbeteringen bleven echter uit. Nu de balans is opgemaakt heb ik geconstateerd dat de medewerking aan gedwongen terugkeer niet is verbeterd. Ik heb dan ook ingestemd met het effectueren van een korting van de OS-hulp aan Ghana met een bedrag van 10 miljoen euro.

(brief minister Knapen, 28.9.12)