langdurige zorg

Toegang Langdurige Zorg

In de Wet Langdurige Zorg is vastgelegd dat indicatie voor de benodigde zorg door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) alleen mogelijk is voor mensen met legaal verblijf. Ongedocumenteerde migranten die aanspraak maken op langdurige zorg, moeten hiervoor direkt een aanvraag indienen bij een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder bepaalt dan of langdurige zorg noodzakelijk is en of zij bereid is die te verlenen.

Als een zorgaanbieder langdurige zorg aan ongedocumenteerde en onverzekerbare vreemdelingen verleent, dan mag deze de kosten wel declareren via het CAK.

Deze werkwijze is goedgekeurd door de Centrale Raad van Beroep in deze uitspraak.