Tandarts

Ongedocumenteerde migranten ouder dan 18 jaar moeten de kosten van de tandarts zelf betalen. Voor kinderen die 18 jaar of jonger zijn worden de kosten van normale tandartszorg wel vergoed door het CAK. Daaronder vallen bijvoorbeeld het vullen van gaatjes of trekken van een tand. De tandarts krijgt in dat geval 80% van de kosten vergoed van het CAK.

In sommige steden zijn mogelijkheden voor betaalbare tandartszorg. Neem contact op met de lokale organisatie.