Werken in loondienst

Dit betekent werken voor een werkgever in Nederland. De werkgever haalt iemand uit het buitenland om voor hem te werken in loondienst. Voor meer informatie zie de brochure  ‘Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen’.

Wat zijn de voorwaarden bij een Nederlandse werkgever?

  • Het werk moet een 'wezenlijk Nederlands belang' dienen. Dat wil zeggen dat de werkgever in Nederland en elders in Europa geen geschikt personeel heeft kunnen vinden.
  • De werkgever is geregistreerd bij de Kamer van Kooophandel.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst en verdient minstens het minimumloon.
  • Er zijn bijzondere regels voor Turkse migranten (vanwege het Associatieverdrag) en voor Aziatische Koks (vanwege het 'wokakkoord') en voor Seizoenswerkers (vanwege de EU-Richtlijn). Ook zijn er bijzondere regels voor hoogopgeleiden en kennismigranten. Zie daarvoor bij de aparte pagina's.

De werkgever vraagt vanuit het buitenland een MVV voor een Gecombineerde Vergunning Verblijf en Arbeid aan bij de IND. De IND vraagt bij het UWV een TWV (tewerkstellingsvergunning) aan. Als de TWV wordt afgegeven, krijgt de werknemer een toestemming om naar Nederland te komen.

De verblijfsvergunning voor arbeid is via de TWV gebonden aan de werkgever. Als de werknemer ontslag neemt of krijgt, vervalt de verblijfsvergunning. Voor een nieuwe verblijfsvergunning voor arbeid bij een andere werkgever moet die nieuwe werkgever opnieuw een TWV aanvragen. Als de aanvraag binnen 2 jaar na het vervallen van de verblijfsvergunning ingediend wordt, is geen nieuwe mvv nodig.

Voor abonnees:

Algemeen

- aantallen
- TWV- beleid
toelating

Turkse werknemers vallen onder het Associatieverdrag:

- toelating
- gezinsleden
- intrekken vergunning

Toelating Aziatische koks

Toelating Seizoensarbeiders

Wat zijn de voorwaarden bij werk in Nederland voor een werkgever in een EU-land?

Legale werknemers uit het buitenland die al in een ander EU-land voor een werkgever werken, mogen door die werkgever aan een Nederlandse werkgever uitgeleend worden. Dat heet 'detachering'. De regels voor detachering zijn geregeld in de Europese Detacheringsrichtlijn. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De dienstverlener is in dienst van een bedrijf in de EU. De dienstverlener heeft in dat land heeft een verblijfsvergunning en een werkvergunning.
  • De dienstverlener gaat voor zijn werkgever een klus doen in Nederland. Deze klus is bij het UWV aangemeld (notificatieplicht)
  • De dienstverlener moet over voldoende inkomen beschikken gedurende de hele duur van het verblijf.

Voor abonnees:

- beleid detachering
- jurisprudentie detachering