Werken als zelfstandige

Dit betekent dat iemand een eigen bedrijf heeft in Nederland.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Een wezenlijk Nederlands economisch doel dienen met het eigen bedrijf. Hiervoor geldt een puntensysteem. Kijk hier voor meer informatie daarover.
  • Voldoen aan de voorwaarden voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep.
  • Voldoende inkomen hebben. Kijk hier voor het precieze bedrag. Het inkomen moet blijken uit het ondernemingsplan. Dit inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn.
  • Als de zelfstandig ondernemer freelancer is: een opdracht¬† in Nederland die de buitenlandse zelfstandige ondernemer als freelancer gaat uitvoeren.

Kunnen gezinsleden mee komen naar Nederland?

Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor verblijf bij partner of gezinshereniging.
Ze hoeven alleen niet het examen inburgering te halen. Als de gezinsleden tegelijk met de werknemer naar Nederland willen komen, is het aan te raden om de MVV samen aan te vragen. De kosten zijn dan lager.

Mogen gezinsleden werken in Nederland?

Gezinsleden van een kennismigrant en van zelfstandig ondernemers hebben geen TWV nodig. Zij mogen vrij werken in Nederland. Gezinsleden van iemand die werkt in loondienst hebben een TWV nodig om te mogen werken.

Voor abonnees:

aantallen zelfstandigen
toelating zelfstandige
toelating als innovatieve start-up
toelating turkse zelfstandigen onder het Associatieverdrag
toelating EU-langdurig verblijvende derdelanders